Προσφορές Εργασίας

Δεν έχετε πρόσβαση για να δείτε αυτό το περιεχόμενο.

Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε δωρεάν!

Δύο θέσεις για κάλυψη έκτακτων αναγκών

Aνακοινώνεται η  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων, ειδικότητας Εργατών Καθαριότητας ΥΕ, για την κάλυψη έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της …

Περισσότερα »

Ετήσια θέση απασχόλησης

Aνακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα άτομο, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Κάλυψη Αναγκών Δομών Κοινωνικού και Προνοιακού Χαρακτήρα» συνολικής διάρκειας έως …

Περισσότερα »

Δημοτικές προσλήψεις για 2 άτομα

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων, με ωριαία αποζημίωση και μέγιστη χρονική διάρκεια έως οκτώ (8) μήνες, …

Περισσότερα »

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 6 μηνών

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης της …

Περισσότερα »

Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου προκήρυξε μία θέση

Ανακοινώνει την πρόσληψη µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου µε πλήρη απασχόληση έως 8 µήνες, ενός ∆Ε Μουσικού, ο  Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς …

Περισσότερα »

4 θέσεις για άτομα ηλικίας από 23 έως 60 ετών

Ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικής διάρκειας από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης έως 31/07/2018, τεσσάρων ( 4 …

Περισσότερα »

Άμεση ζήτηση για έναν εργαζόμενο

Στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Έλεγχος και Διαχείριση Ολοκλήρωσης Έργων Προγραμματικής Περιόδου ΕΣΠΑ 2007-2013/ Προετοιμασία έναρξης και Διαχείρισης …

Περισσότερα »

Ιδιωτικού δικαίου μία πρόσληψη

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Μεγανησίου. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ …

Περισσότερα »

Θέση ωρομίσθιας απασχόλησης

Ανακοινώνεται πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ωρομίσθιας απασχόλησης, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Καλών Τεχνών …

Περισσότερα »

Ενδιαφέρουσα θέση εργασίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νότιας Κυνουρίας. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Περισσότερα »

Διπλή Δημοτική πρόσληψη

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου. …

Περισσότερα »

7μηνες προσλήψεις για 4 άτομα

Ανακοινώνει ότι προτίθεται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση διάρκειας έως 7 μήνες, τέσσερις (04) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, προκειμένου …

Περισσότερα »

Γενικό Νοσοκομείο ζητά προσωπικό για φύλαξη

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες φύλαξης …

Περισσότερα »

Αναζητούνται επειγόντως 16 άτομα για 8 μήνες

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, με συνολικά δέκα έξι (16) άτομα για την κάλυψη αναγκών του …

Περισσότερα »

Προσλήψεις συνολικής διάρκειας ενός έτους

Ανακοινώνει την πρόσληψη λόγω των αυξημένων αναγκών του με άμεσες και νόμιμες διαδικασίες, ώστε να καλυφθούν συγκεκριμένες εργασίες, στην ειδικότητα των «Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για …

Περισσότερα »

Εκατοντάδες καινούργιες προσλήψεις

H ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 263 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής …

Περισσότερα »

Προσλήψεις σε Ερευνητικό Κέντρο

Προτίθεται με τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου και δη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που συναρτάται με την υλοποίηση συγκεκριμένων παραδοτέων, δυνάμενες …

Περισσότερα »

Ανάγκη πρόσληψης Προσωπικό Ασφαλείας

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες …

Περισσότερα »

Ενός ατόμου αυτή η πρόσληψη

Aνακοινώνεται η  πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) Γαλαξιδίου, του …

Περισσότερα »