Προσφορές Εργασίας

Δεν έχετε πρόσβαση για να δείτε αυτό το περιεχόμενο.

Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε δωρεάν!

Άτομα ζητούνται κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων …

Περισσότερα »

Οι προθεσμίες θέσεων απασχόλησης

Αναρτήθηκαν οι προκηρύξεις από συνολικά πέντε ΜΚΟ, οι οποίες ζητούν προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών τους, γνωστοποιώντας δικαιολογητικά, ημερομηνίες και προσόντα των ενδιαφερομένων για …

Περισσότερα »

Προκήρυξη θέσεων ιδιωτικού δικαίου

Την άμεση πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αυξημένων αναγκών των αρχαιολογικών της εργασιών, «επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών», ανακοινώνει η …

Περισσότερα »

Αιτήσεις για πακέτο 47 προσλήψεων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων, με σκοπό να αναλάβουν θέσεις στην ειδικότητα υδρονομέων άρδευσης για …

Περισσότερα »

Θέσεις διάρκειας 8 μηνών

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 31 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για 8 μήνες, ανακοινώνει …

Περισσότερα »

Προσλήψεις 3ηνες έως και 5μηνες

Προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και την 19-3-2018 στο ∆ηµαρχείο Νέας Ζίχνης κατά …

Περισσότερα »

Θέσεις με παράταση της σύμβασης

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, …

Περισσότερα »

Από ∆ήµο ατομική πρόσληψη

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας µε παράρτηµα ΡΟΜΑ”, στο …

Περισσότερα »

Ωρομίσθιας απασχόλησης πρόσληψη

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιας απασχόλησης και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις ως «1 ΠΕ – Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα Μονωδίας και …

Περισσότερα »

Εργασία ημιαπασχόλησης με ένσημα

Ζητείται υπεύθυνη καθαριότητας για 4 μήνες (Ιούνιο-Σεπτέμβριο), για εργασία ημιαπασχόλησης (4 ώρες) με ανάλογο μισθό και ένσημα, σε μικρό ξενοδοχειακό κατάλυμα στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Παρακαλείσθε να …

Περισσότερα »

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός  ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην εφαρµογή Εθνικών Προγραµµάτων Επιτήρησης των …

Περισσότερα »

Πενθήμερη προθεσμία αιτήσεων μιας θέσης

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για …

Περισσότερα »

Μη επιστημονικό προσωπικό ζητά Εφορεία Αρχαιοτήτων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, …

Περισσότερα »

Επιχείρηση Ύδρευσης χρειάζεται εργαζόμενους

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης …

Περισσότερα »

Αποστολή βιογραφικών για θέση μία

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας …

Περισσότερα »

10 οι θέσεις άμεσης πρόσληψης

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Καθαριότητας …

Περισσότερα »

Αποτελέσματα της προκήρυξης 8Κ/2017-Προσωρινά

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2017 (ΦΕΚ 23/3-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, είκοσι μίας (21) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και …

Περισσότερα »

Ενστάσεις σε ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Ε/2017 (ΦΕΚ 32/12.10.2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την επιλογή εννέα (9) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) για το γνωστικό αντικείμενο «Νομική (με εξειδίκευσης στο δίκαιο …

Περισσότερα »

Θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

  Προκηρύσσει πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 περ του Ν. 2190/94 όπως ισχύει, και τις διατάξεις του άρθρου …

Περισσότερα »

Προκήρυξη 10Κ/2017: Προσωρινά αποτελέσματα

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 10Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 27/4-8-2017 και ΦΕΚ 28/10-8-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, σαράντα επτά (47) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου …

Περισσότερα »