Εύρεση Εργασίας

Περισσότερες αναρτήσεις για εύρεση εργασίας:

Άτομα ζητούνται κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) δίμηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων …

Περισσότερα »

Οι προθεσμίες θέσεων απασχόλησης

Αναρτήθηκαν οι προκηρύξεις από συνολικά πέντε ΜΚΟ, οι οποίες ζητούν προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών τους, γνωστοποιώντας δικαιολογητικά, ημερομηνίες και προσόντα των ενδιαφερομένων για …

Περισσότερα »

Προκήρυξη θέσεων ιδιωτικού δικαίου

Την άμεση πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αυξημένων αναγκών των αρχαιολογικών της εργασιών, «επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών», ανακοινώνει η …

Περισσότερα »

Αιτήσεις για πακέτο 47 προσλήψεων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης, συνολικά σαράντα επτά (47) ατόμων, με σκοπό να αναλάβουν θέσεις στην ειδικότητα υδρονομέων άρδευσης για …

Περισσότερα »

Θέσεις διάρκειας 8 μηνών

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 31 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα για 8 μήνες, ανακοινώνει …

Περισσότερα »

Προσλήψεις 3ηνες έως και 5μηνες

Προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως και την 19-3-2018 στο ∆ηµαρχείο Νέας Ζίχνης κατά …

Περισσότερα »

Θέσεις με παράταση της σύμβασης

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα 4 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, …

Περισσότερα »

Από ∆ήµο ατομική πρόσληψη

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόµου, για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας µε παράρτηµα ΡΟΜΑ”, στο …

Περισσότερα »

Ωρομίσθιας απασχόλησης πρόσληψη

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιας απασχόλησης και συγκεκριμένα για τις εξής θέσεις ως «1 ΠΕ – Καθηγητών μουσικής με ειδικότητα Μονωδίας και …

Περισσότερα »

Εργασία ημιαπασχόλησης με ένσημα

Ζητείται υπεύθυνη καθαριότητας για 4 μήνες (Ιούνιο-Σεπτέμβριο), για εργασία ημιαπασχόλησης (4 ώρες) με ανάλογο μισθό και ένσημα, σε μικρό ξενοδοχειακό κατάλυμα στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Παρακαλείσθε να …

Περισσότερα »

Πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός  ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην εφαρµογή Εθνικών Προγραµµάτων Επιτήρησης των …

Περισσότερα »

Πενθήμερη προθεσμία αιτήσεων μιας θέσης

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για …

Περισσότερα »

Μη επιστημονικό προσωπικό ζητά Εφορεία Αρχαιοτήτων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Άρτας, …

Περισσότερα »

Επιχείρηση Ύδρευσης χρειάζεται εργαζόμενους

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης- Αποχέτευσης …

Περισσότερα »

Αποστολή βιογραφικών για θέση μία

Ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ενός (1) ατόµου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας …

Περισσότερα »

10 οι θέσεις άμεσης πρόσληψης

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας Καθαριότητας …

Περισσότερα »

Αποτελέσματα της προκήρυξης 8Κ/2017-Προσωρινά

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 8Κ/2017 (ΦΕΚ 23/3-7-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, είκοσι μίας (21) θέσεων τακτικού προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και …

Περισσότερα »

Ενστάσεις σε ανακοίνωση προσωρινών αποτελεσμάτων

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 4Ε/2017 (ΦΕΚ 32/12.10.2017, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την επιλογή εννέα (9) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) για το γνωστικό αντικείμενο «Νομική (με εξειδίκευσης στο δίκαιο …

Περισσότερα »

Θέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

  Προκηρύσσει πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.2 περ του Ν. 2190/94 όπως ισχύει, και τις διατάξεις του άρθρου …

Περισσότερα »

Προκήρυξη 10Κ/2017: Προσωρινά αποτελέσματα

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 10Κ/2017 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 27/4-8-2017 και ΦΕΚ 28/10-8-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, σαράντα επτά (47) θέσεων προσωπικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου …

Περισσότερα »