Προσφορές Εργασίας

Δεν έχετε πρόσβαση για να δείτε αυτό το περιεχόμενο.

Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε δωρεάν!

Οι ειδικότητες 30 προσλήψεων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του, ο …

Περισσότερα »

Θέσεις απασχόλησης 15.000 ανέργων Ηλικίας 30-49 ετών

Από το μεσημέρι ξεκίνησε η διαδικασία της υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την απασχόληση 15.000 ανέργων …

Περισσότερα »

Επί 5 οι νέες θέσεις

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με ωριαία αποζημίωση, συνολικά πέντε ατόμων ως «(5) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής» στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Άθληση …

Περισσότερα »

Θέση αποκλειστικά για ένα άτομο

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, γιαν κάλυψη των αναγκών του, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος επιτήρησης και λήψης μέτρων …

Περισσότερα »

Εργασία 6ωρης καθημερινής διάρκειας

Στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 6ωρη απασχόληση, χρονικής διάρκειας 2 μηνών, συνολικού αριθμού 2 ατόμων (γυμναστής, παιδαγωγός), προκειμένου να καλυφθούν …

Περισσότερα »

Δύο οι προκηρύξεις θέσεων από Δήμο

ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Παιδικού Σταθμού στην Α΄ …

Περισσότερα »

Από ΜΚΟ ζητείται προσωπικό

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, υποβάλλοντας τις αιτήσεις τους για τις θέσεις, με την ένδειξη «Θέση Ιατρικού Προσωπικού» έως και …

Περισσότερα »

40 οι θέσεις για ΥΕ

Ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης και ειδικότερα σαράντα (40) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών & πρόσκαιρων αναγκών, ως «40 ΥΕ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ», ο Δήμαρχος Αιγάλεω. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ …

Περισσότερα »

Από αύριο οι αιτήσεις δύο θέσεων

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.07.2018, με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης …

Περισσότερα »

Θέσεις άνοιξαν από Πνευματικό Κέντρο

Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά είκοσι – οκτώ (28) άτομα για την κάλυψη αναγκών του, με τάχιστες νόμιμες διαδικασίες το  Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό …

Περισσότερα »

Πακέτο άμεσων 132 προσλήψεων

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα δύο (132) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις …

Περισσότερα »

Προκήρυξη μιας θέσης

Ανακοινώνει την πρόσληψη για άμεση κάλυψη λόγω των αυξημένων αναγκών που έχουν παρουσιαστεί, ώστε να επιτευχθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου Σητείας, με την θέση …

Περισσότερα »

ΔΗΚΕΠΑΠ άνοιξε δύο θέσεις

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ανακοινώνεται η πρόσληψη από την …

Περισσότερα »

Θέση από την Κ.Ε.ΔΗ.ΠΟ

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, η Κοινωφελής Επιχείρηση …

Περισσότερα »

Ανάγκη ενός εργαζόμενου από Δημοτική Επιχείρηση

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή άλλων παροδικών ή πρόσκαιρων αναγκών της Δημοτικής …

Περισσότερα »

859 Μόνιμες Προσλήψεις σε 3 Προκηρύξεις Αναμένεται να εκδοθούν άμεσα από το ΑΣΕΠ

Έτοιμοι είναι τρεις νέοι διαγωνισμοί πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων στην ΕΥΔΑΠ, τα ΕΛΤΑ και το υπουργείο Πολιτισμού, οι οποίοι θα εκδοθούν από το ΑΣΕΠ για λογαριασμό …

Περισσότερα »

Ορισμένου χρόνου 11 θέσεις

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 11 ατόμων για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017 …

Περισσότερα »