Προσφορές Εργασίας

Δεν έχετε πρόσβαση για να δείτε αυτό το περιεχόμενο.

Παρακαλώ συνδεθείτε ή εγγραφείτε δωρεάν!

Προκηρύχθηκαν οι ειδικότητες 6 θέσεων

Την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών …

Περισσότερα »

13 οι συμβάσες αντίστοιχων θέσεων

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τριών (13) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του,  ανακοινώνει την πρόσληψη, ο Δήμος …

Περισσότερα »

Ανακοινώθηκαν ακόμα 4 προσλήψεις

Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ο Δήμος Νεάπολης-Συκεών, …

Περισσότερα »

Ζητείται προσωπικό 6 ατόμων

Ύστερα από την υπ’ αριθ. 113/2017 απόφαση του Δ.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού έξι (6) …

Περισσότερα »

Οι ειδικότητες δέκα έξι έκτακτων θέσεων

Ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δέκα έξι (16) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών …

Περισσότερα »

Απασχόληση σε κατασκηνώσεις

Ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα 6 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 2 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών, όσον …

Περισσότερα »

3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης Οι αιτήσεις υπό εξέλιξη

Μέχρι τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 και και ώρα 12.00 το μεσημέρι θα μπορούν να υποβάλλουν τις ηλεκτρονικές αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο του …

Περισσότερα »

Προσλήψεις ιδιωτικού δικαίου

Ανακοινώνεται η πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριών (3) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας για την κάλυψη …

Περισσότερα »

Θέσεις ανειδίκευτων με την πιθανότητα της παράτασης στην διάρκεια

Ανακοινώνεται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και ειδικευμένων εργατών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών για χρονικό διάστημα: από …

Περισσότερα »

Θέση για άτομα ηλικίας από 18 έως 65 ετών

Ανακοινώνει την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε διάρκεια απασχόλησης µέχρι και εξήντα (60) ηµεροµίσθια -από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης πρόσληψης …

Περισσότερα »

Πρόσληψη συνολικά 2 ατόμων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 2 ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ » της …

Περισσότερα »

Θέσεις εργασίας χωρίς να απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Ανακοινώνει ότι θα προβεί στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, συνολικά …

Περισσότερα »

Ετοιμάζονται επιδοτήσεις απασχόλησης και προσλήψεων

Πακέτο 13 παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης με δημόσιο χρήμα έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση τις τελευταίες πέντε μέρες. Οι πιο  πρόσφατες εξαγγελίες επιδότησης …

Περισσότερα »

Ατομική πρόσληψη με σύμβαση εργασίας

Ενδιαφέρεται για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ενός (1) έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου Προσωπικού (60 ημερομίσθια),  το …

Περισσότερα »

Καινούργιες θέσεις απασχόλησης

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την υπηρεσία πυροπροστασίας, συνολικά 12 ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ∆ήµου …

Περισσότερα »

Δήμος αναζητά ένα άτομο

Ενδιαφέρουσα η θέση που προκηρύχθηκε για την υλοποίηση Επιχειρησιακού Προγράμματος Δημοτικού αντικειμένου, υπό τους όρους της κείμενης νομοθεσίας, από τον Δήμο Ερυμάνθου, για ένα άτομο. …

Περισσότερα »

Αποστολή βιογραφικών για νέες θέσεις

Ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του,  με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «CIVITAS DESTINATIONS το οποίο …

Περισσότερα »

Ανώνυµη ∆ηµοτική Μονοµετοχική ζητά 18 εργαζόμενους

Ύστερα από την 34/2017 απόφαση του ∆ιοικητικού της Συµβουλίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου (∆ίµηνης ∆ιάρκειας), συνολικού αριθµού …

Περισσότερα »