Ρυθμίσεις «σκούπα» για κάρτα εργασίας, εισφορές , συντάξεις , ΕΚΑΣ

image
Νομοσχέδιο «σκούπα» δόθηκε χθες στην δημοσιότητα από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θεσμοθετώντας την κάρτα, εργασίας μέσω της οποίας μπορεί να μειώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές, ενώ περιέχει μια σειρά από διατάξεις συμπληρωματικές του ασφαλιστικού νόμου(Ν. 3863/2010).
Ειδικότερα, η κάρτα εργασίας δίνει τη δυνατότητα στο ΣΕΠΕ και στο ΙΚΑ κυρίως, να ελέγχουν με ηλεκτρονικό και σύγχρονο τρόπο την ασφαλιστική κάλυψη των εργαζομένων, το ωράριο εργασίας κ.λπ. Επιπλέον, παρέχεται ουσιαστικό κίνητρο στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου με μείωση των εισφορών κατά 10% από 1/7/2011.
Επίσης,

 η ηλεκτρονική διασύνδεση του ΣΕΠΕ με ΙΚΑ και ΟΑΕΔ δίνει δυνατότητα για τη διασταύρωση στοιχείων και αποτελεσματικότερο έλεγχο.
Με τις αλλαγές που προωθούνται στη λειτουργία του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας ενισχύεται το προληπτικό και ελεγκτικό έργο του Σώματος και ο ρόλος του στην την εξωδικαστική επίλυση ατομικών και συλλογικών διαφορών
Προβλέπονται συγκεκριμένες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της στελέχωσης και της εκπαίδευσης του προσωπικού του ΣΕΠΕ και της αναδιοργάνωσης υπηρεσιών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο ενώ δημιουργείται αυτοτελές γραφείο για την ενημέρωση πολιτών, την αξιολόγηση και διαχείριση των καταγγελιών και συστήνεται ομάδα ετοιμότητας για άμεση επέμβαση σε 24ώρη βάση.
Επίσης στο νομοσχέδιο προβλέπει αυστηρά πρόστιμα και άλλες κυρώσεις που φθάνουν μέχρι και την αναστολή της λειτουργίας μια επιχείρησης, μεταξύ άλλων και για την ανασφάλιστη εργασία όταν η επιχείρηση είναι υπότροπη σε αυτήν την παράβαση.
Ρυθμίσεις για ΕΚΑΣ , Προσωρινή σύνταξη , 25ετία κλπ
Στα άρθρα του νομοσχεδίου που αφορούν ασφαλιστικές ρυθμίσεις αλλάζει ο τρόπος χορήγησης του ΕΚΑΣ και προβλέπεται ο συνυπολογισμός όλων των εισοδημάτων (εκτός κοινωνικών επιδομάτων) στα κριτήρια για τη χορήγηση του.
Προβλέπεται επίσης η υποχρέωση των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης και του Δημοσίου, να καταβάλλουν προσωρινή σύνταξη, 80% τουλάχιστον αυτής που προκύπτει από τα στοιχεία του ασφαλισμένου. Η προσωρινή σύνταξη καταβάλλεται σε 1,5 το αργότερο μήνα, εφόσον ο εργαζόμενος έχει ασφαλιστεί σε ένα ταμείο και σε 2,5 το αργότερο μήνες, εφόσον υπάρχει διαδοχική ασφάλιση.
Με άλλες διατάξεις διευρύνεται ο χρόνος προστασίας από 12 σε 18 μήνες από τον τοκετό, για τις μητέρες έτσι ώστε να μην απολύονται μετά την εξάμηνη άδεια που λαμβάνουν. Παράλληλα προβλέπεται η ασφαλιστική κάλυψη για παροχές υγείας και για την περίοδο των 6 μηνών της ειδικής άδειας μητρότητας.
Ακόμη, προβλέπεται η ίδια δυνατότητα συνταξιοδότησης και για τους άνδρες με 25ετία, εναλλακτικά με την γυναίκα, όταν είναι γονείς αναπήρων παιδιών. Αυστηροποιούνται όμως οι προϋποθέσεις και για τους δύο, έτσι ώστε να μην καταστρατηγείται το ισχύον καθεστώς και να εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που εργάζονται και οι δύο γονείς και υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι το παιδί είναι ανίκανο για κάθε εργασία.
Η εξαγορά πλασματικού χρόνου αφορά μόνο όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1/1/2011 και μετά και ειδικότερα για όσους από το νέο νόμο αυτό προβλέπεται η αλλαγή στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης χωρίς να καταργείται το πλαφόν των 7 ετών που προβλέπεται από το νόμο 3863/2010.
Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου γίνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις και από τον άνδρα και από τη γυναίκα, αλλά με καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών η οποία διαμορφώνεται στα 1500 έως 1800 ευρώ ανά έτος.
Όσοι δεν συμπληρώνουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, να υπαχθούν στο ειδικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφού συμπληρώσουν 3 μήνες ανεργίας (αντί ενός χρόνου που απαιτείται σήμερα). Παράλληλα επαναδιατυπώνεται η ρύθμιση με την οποία καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ και τους εργοδότες για συνέχιση της ασφάλισης μετά από απόλυση και εφόσον έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας.
Βελτιώνονται επίσης οι διατάξεις για τη σύνταξη των διαζευγμένων, έτσι ώστε το ποσό της σύνταξης για το διαζευγμένο/η να είναι ανάλογο και με τα χρόνια της συμβίωσης με τον πρώην σύζυγο.
Οι διατάξεις για τις συντάξεις χηρείας αλλά και οι περιορισμοί για την απασχόληση των συνταξιούχων γήρατος και αναπηρίας καθίστανται ενιαίες σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Διευκολύνεται ακόμη η συνταξιοδότηση των οφειλετών των Ταμείων εφόσον αυξάνεται το ποσό που μπορεί να ρυθμίσει ένας ασφαλισμένος από τις 20 έως 30 κατώτερες συντάξεις προκειμένου να πάρει σύνταξη από το ταμείο του.
Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ασφαλίζονται από 1/7/2011 στο Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων θεμελιώνουν δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος με παράλληλη διευθέτηση της χορηγούμενης από τις υπηρεσίες αποζημίωσης που χορηγείται αναλογικά για τα χρόνια που έχουν συμπληρώσει στο συγκεκριμένο καθεστώς.
Οι ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά για χορήγηση σύνταξης χωρίς να χρειαστεί να διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ενώ η σύνταξη θα καταβάλλεται από τις αρχές του επόμενου της διακοπής μήνα.
Μέχρι σήμερα ο ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης θα πρέπει να παραδώσει και βεβαίωση της εφορίας για διακοπή εργασιών της επιχείρησης ή της δραστηριότητάς του.
Παράλληλα σε όσους απονέμεται προσωρινή αναπηρική σύνταξη παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, εφόσον δεν προσφέρουν προσωπική εργασία.
Προβλέπεται επιπλέον η ανακατάταξη των ασφαλισμένων του ΤΣΑ οι οποίοι μπορούν να μεταταγούν από την 3η στην 5η ασφαλιστική κατηγορία του ΟΑΕΕ, εφόσον για κάθε έτος καταβάλουν 250 ευρώ.
Το επίδομα ανεργίας μετατρέπεται σε επίδομα εργασίας. Στον εργαζόμενο καταβάλλεται κουπόνι ίσης αξίας με το επίδομα ανεργίας το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει για να προσληφθεί σε επιχείρηση με μείωση του μισθολογικού κόστους.
Παράλληλα, εξασφαλίζεται επιπλέον η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανέργους και άλλες ευπαθείς ομάδες. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις καλύπτονται για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη για το 2011, οι άνεργοι καθώς και οι εργαζόμενοι που συμπλήρωσαν το 2010, 50 τουλάχιστον ένσημα.
Επίσης, οι εργαζόμενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος καθώς και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και Ελευσίνας κάτοικοι των περιοχών που έχουν χαρακτηρισθεί ως πυρόπληκτες και τα μέλη της οικογένειας τους.
Aξιοπoίηση της περιουσίας των Ταμείων
Με το νομοσχέδιο παρέχεται η δυνατότητα στα ταμεία να εκμισθώνουν ακίνητα για 12 χρόνια αντί πέντε ετών που είναι σήμερα και στις περιπτώσεις παράτασης της μίσθωσης να διαπραγματεύονται το ενοίκιο με minimum το 6% της αντικειμενικής αξίας, από 10% που είναι σήμερα.
Τα ταμεία μπορούν να αξιοποιούν μέχρι το 7% των διαθεσίμων τους (από 2% που είναι σήμερα) για την αγορά εντόκων γραμματίων του δημοσίου διάρκειας μέχρι ενός έτους και εφόσον το επιτόκιο είναι μεγαλύτερο από το επιτόκιο της Τραπέζης Ελλάδος.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …