Aldi Hellas: Η Κομισιόν ενέκρινε βοήθεια 2.918.500 ευρώ για τους απολυμένους

Ψηφίστηκε σήμερα στη σύνοδο Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η έκθεση σχετικά με την αίτηση κινητοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση υπέρ της Ελλάδας, για να στηρίξει την επανένταξη των εργαζομένων που έχουν απολυθεί λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης από την επιχείρηση ALDI Hellas στην αγορά εργασίας.
Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την έκθεση για την κινητοποίηση συνολικού ποσού 2.918.500 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση για 642 απολύσεις, σε δύο

 επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (σουπερμάρκετ και προμηθευτής) που λειτουργούσαν στις περιφέρειες της Κεντρικής Μακεδονίας και της Αττικής και σε άλλες περιφέρειες, όπως η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, η Δυτική Μακεδονία, η Ήπειρος, η Δυτική Ελλάδα, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, κατά τη διάρκεια της πεντάμηνης περιόδου αναφοράς από τις 4 Νοεμβρίου 2010 έως τις 4 Μαρτίου 2011.
Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, ο αρμόδιος για θέματα Προϋπολογισμού Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Σταυρακάκης τόνισε ότι " η συνεχιζόμενη οικονομική κρίση και τα εξαιρετικά δυσάρεστα συνεπακόλουθά της αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση ως εργαλείο της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η στοχοθετημένη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχει σε προγράμματα για την επανεκπαίδευση και επανενσωμάτωση των εργαζομένων που πλήττονται από τις ομαδικές απολύσεις, είναι ιδιαίτερης σημασίας". Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ κατέληξε υπογραμμίζοντας "ότι η υποστήριξη που παρέχεται αποτελεί την έμπρακτη έκφραση αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εργαζόμενους που απολύθηκαν εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης".
Περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση:
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠ), το οποίο διαθέτει έως και 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, είναι να βοηθήσει τους εργαζόμενους να βρουν νέα απασχόληση και να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, όταν χάνουν τη δουλειά τους εξαιτίας:
-των αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο, π.χ. αν κλείσει μια μεγάλη επιχείρηση ή μεταφερθεί ένα εργοστάσιο σε χώρα εκτός ΕΕ, ή
-της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης: η χρηματοδότηση που διατίθεται από το ΕΤΠ για τον σκοπό αυτό ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2009 και αναμένονταν να λήξει στις 30 Δεκεμβρίου 2011. Ωστόσο, η Επιτροπή πρότεινε την παράταση της χρηματοδότησης αυτής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013 (με την αναθεώρηση ολοκλήρου του κανονισμού ΕΤΠ).
Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του ΕΤΠ; Tο EΤΠ μπορεί να συν- χρηματοδοτήσει (από 50% έως 65%) τη λήψη δραστικών μέτρων για την αγορά εργασίας που έχουν μοναδικό σκοπό να βοηθήσουν τους εργαζόμενους που απολύθηκαν, με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:• παροχή βοήθειας για την αναζήτηση εργασίας, τον επαγγελματικό προσανατολισμό, την εξειδικευμένη κατάρτιση ή επανειδίκευση, π.χ. για την απόκτηση δεξιοτήτων πληροφορικής και πιστοποίηση της αποκτηθείσας πείρας, βοήθεια για τοποθέτηση σε νέα θέση και προώθηση της επιχειρηματικότητας ή ενίσχυση για αυτοαπασχόληση? • ειδικά μέτρα για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όπως επιδόματα αναζήτησης εργασίας, επιδόματα κινητικότητας, ή επιδόματα σε άτομα που συμμετέχουν σε προγράμματα διά βίου μάθησης ή κατάρτισης. Το ΕΤΠ δεν χρηματοδοτεί παθητικά μέτρα κοινωνικής πρόνοιας, όπως συντάξεις ή επιδόματα ανεργίας, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών.
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι; Οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν μπορούν να λάβουν βοήθεια από καθεστώτα που έχουν θεσπίσει οι εθνικές κυβερνήσεις ειδικά για τον σκοπό αυτό. Τα κονδύλια του ΕΤΠ δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται για να παραμείνουν σε λειτουργία επιχειρήσεις ή για τον εκσυγχρονισμό ή τη διαθρωτική προσαρμογή τους.
Ποια η σχέση του ΕΤΠ με τα άλλα ταμεία της ΕΕ, π.χ. με τα διαρθρωτικά ταμεία; Τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, και ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), στηρίζουν μακροπρόθεσμες στρατηγικές πρόβλεψης και διαχείρισης της αλλαγής, όπως προγράμματα δια βίου μάθησης. Αντίθετα, το ΕΤΠ παρέχει έκτακτη και περιορισμένη χρονικά στήριξη σε μεμονωμένες περιπτώσεις, με σκοπό να βοηθήσει τους εργαζόμενους που απολύθηκαν εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης ή της τρέχουσας κρίσης.
Πώς υποβάλλεται η αίτηση; Τις αιτήσεις υποβάλλουν στο Ταμείο τα κράτη μέλη. Οι απολυμένοι, οι οργανώσεις που τους εκπροσωπούν ή οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν σχετικό πρόβλημα απώλειας θέσεων απασχόλησης, μπορούν, εφόσον επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το Ταμείο, να έλθουν σε επαφή με τις εθνικές τους αρχές. Ο κανονισμός για το ΕΤΠ θέτει τα κριτήρια επιλεξιμότητας για σχετική παρέμβαση και στην τροποποίησή του.
Κριτήρια παρέμβασης: Το ΕΤΠ χορηγεί χρηματοδοτική συνεισφορά στις περιπτώσεις που μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου ή η τρέχουσα κρίση προκαλούν σοβαρή οικονομική αναστάτωση, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα:
α) τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα 4 μηνών σε επιχείρηση κράτους μέλους, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων που απολύουν οι προμηθευτές της ή οι παραγωγοί των επόμενων σταδίων του προϊόντος, ή β) τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα 9 μηνών, ιδίως σε επιχειρήσεις μικρού ή μεσαίου μεγέθους, σε μία περιφέρεια ή σε δύο όμορες περιφέρειες , γ) σε μικρές αγορές εργασίας ή σε εξαιρετικές περιστάσεις, οι οποίες δικαιολογούνται δεόντως από το οικείο κράτος μέλος, η αίτηση χορήγησης συνεισφοράς από το ΕΤΠ μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη, ακόμη και αν τα κριτήρια παρέμβασης που ορίζουν τα στοιχεία α) ή β) δεν τηρούνται πλήρως, όταν οι απολύσεις έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην απασχόληση και στην τοπική οικονομία. Το κράτος μέλος διευκρινίζει ότι η αίτησή του δεν ικανοποιεί πλήρως τα κριτήρια παρέμβασης που προβλέπονται στα στοιχεία α) ή β). Το συνολικό ποσό των συνεισφορών για εξαιρετικές περιστάσεις δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% του μέγιστου ετήσιου ποσού του ΕΤΠ.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Εκλογές 2023: Τα ονόματα της νέας Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ

Η Κουμουνδούρου ανακοίνωσε τη νέα Εκλογική Επιτροπή, η οποία κρύβει αρκετές εκπλήξεις σε πρόσωπα και …