ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: Πρόσκληση Σύναψης Σύμβασης Έργου με Επιστημονικό Συνεργάτη

Το ΙΝΕ/ ΓΣΕΕ,
στο πλαίσιο της υλοποίησης των πράξεων «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό του ιδιωτικού τομέα Α.Π.7», «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό του ιδιωτικού τομέα Α.Π.8», «Προγράμματα Διά Βίου Εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό του ιδιωτικού τομέα Α.Π.9» », με ΚΩΔ. ΟΠΣ 277716, ΚΩΔ. ΟΠΣ 277717, ΚΩΔ. ΟΠΣ 277718 αντίστοιχα, το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» της προγραμματικής περιόδου «ΕΣΠΑ 2007-2013 επιθυμεί να συνάψει σύμβαση έργου παροχής υπηρεσιών με φυσικό πρόσωπο, για τον ρόλο του επιστημονικού συνεργάτη στο πεδίο της Επαγγελματικής Κατάρτισης και της Διά Βίου Εκπαίδευσης.
1. Αντικείμενο Σύμβασης: Ο επιστημονικός συνεργάτης θα παρέχει τις
παρακάτω υπηρεσίες:

 • συμμετοχή στις ομάδες έργου για τον προγραμματισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση των προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ,
 • επιστημονική συνεργασία και συντονισμό των προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
 • συμμετοχή στην εκπόνηση και συγγραφή επιστημονικών μελετών στο αντικείμενο της Διά Βίου Μάθησης
 • συμμετοχή στην εκπόνηση της εσωτερικής αξιολόγησης των Πράξεων
 • Ο Επιστημονικός Συνεργάτης υποχρεούται να παρευρίσκεται σε τακτές και συχνές συναντήσεις στις εγκαταστάσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ τις μέρες και τις ώρες λειτουργίας του φορέα, προκειμένου να συμμετέχει στην παρακολούθηση του έργου, να λαμβάνει μέρος στις συσκέψεις των στελεχών του φορέα των οποίων η θεματική θα προσιδιάζει με τις
  παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες.
2. Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
 • Μεταπτυχιακός τίτλος ειδίκευσης (master) στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Διδακτορικό δίπλωμα σε σχετικό πεδίο
 • Διδακτική εμπειρία σε ενήλικες με έμφαση στην εκπαίδευση εκπαιδευτών
 • Ερευνητική εμπειρία (τουλάχιστον πενταετής) στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και Δια Βίου Εκπαίδευσης με έμφαση στην αξιολόγηση προγραμμάτων
 • Σχετικές εργασίες και δημοσιεύσεις, στη Διά Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση και στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και τη σύνταξη τεχνικών προσφορών
 • Εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων Διά Βίου Εκπαίδευσης
3. Χρονική Διάρκεια Σύμβασης: Η Σύμβαση, που θα συναφθεί, θα έχει διάρκεια 12 μήνες
4. Παραδοτέα: Μηνιαία Απολογιστική Έκθεση, στην οποία να περιγράφονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατά το μήνα αναφοράς.
5. Τρόπος Πληρωμής: Η πληρωμή θα πραγματοποιείται με βάση την παραλαβή των παραδοτέων του έργου που έχουν ανατεθεί στον επιστημονικό συνεργάτη.
6. Αμοιβή: Η συνολική αμοιβή για το περιγραφόμενο έργο και για το σύνολο της απασχόλησης ορίζεται σε είκοσι τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (23.500) πλέον ΦΠΑ .
7. Δικαιολογητικά συμμετοχής:
Τα δικαιολογητικά συμμετοχής των υποψηφίων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς (συστημένα) σε κλειστό φάκελο, όπου αναγράφονται ευκρινώς αφενός τα στοιχεία του/της υποψηφίου/ας και αφετέρου η ένδειξη:
ΑΙΤΗΣΗ
Για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για την ανάθεση του Έργου
ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
στο πλαίσιο της υλοποίησης των Πράξεων
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ – Α.Π. 7, Α.Π.8, Α.Π.9
Καθώς και η διεύθυνση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, όπως παρακάτω:
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΓΣΕΕ
Εμμ. Μπενάκη 71 Α ΑΘΗΝΑ 106 81,
Υπόψη κας Κοροτζή Αικατερίνης
Προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών:
Δεκαπέντε (15) ημέρες αρχόμενης από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας Πρόσκλησης, δηλαδή την 03/02/2012 και ώρα
15:00 μ.μ.Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (www.inegsee.gr) και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ (www.edull.gr). Μετά τη λήξη της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας δεν θα γίνεταιαποδεκτή η κατάθεση φακέλων υποψηφιοτήτων.Διαδικασία Αξιολόγησης:Την αξιολόγηση των υποψηφίων καθώς και την τελική επιλογή θα εκτελέσει Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό εκ μέρους του Δ.Σ. ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Η τήρηση των στοιχείων των υποψηφίων είναι εμπιστευτική. Πληροφορίες / Διευκρινίσεις:Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται : κα Κ. Κοροτζή, τηλ.: 210 3327769 e-mail:Korotzi@inegsee.gr, Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 09:00 έως15:00.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ__
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Θεοδωρικάκος: Πρέπει να τελειώσουμε με την απλή αναλογική

 «Η επίσκεψη στο Άγιο Όρος δεν έχει προσχηματικό ή εκλογικό χαρακτήρα» - «Πολύ σημαντική η …