ΟΕΣΙΚ: Ζητούν την επιβολή κυρώσεων στο Καζίνο Πόρτο Καρράς για παραβίαση των όρων της άδειας λειτουργίας

Η Ομοσπονδία Επιχειρησιακών Σωματείων Ιδιωτικών Καζίνο, η οποία αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των 5.500 εργαζομένων στα Ελληνικά Καζίνο, ζητά, με χθεσινή επιστολή της προς την Επιτροπή Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο, την επιβολή κυρώσεων εις βάρος της εταιρείας που έχει την διαχείριση του Καζίνο Porto Carras.
Αφορμή για την καταγγελία - παρέμβαση της ΟΕΣΙΚ στάθηκε η απόφαση της εργοδότριας εταιρείας να θέσει από τις πρώτες ημέρες του 2012 σε υπολειτουργία το Καζίνο, περιορίζοντας δραματικά τον κύκλο εργασιών του και διατηρώντας το ανοιχτό μόνο 8 ώρες ημερησίως και συγκεκριμένα από 8 το απόγευμα έως 4 το πρωί. Συνακόλουθα απεφασίσθη και η επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας των –κατά πολύ λιγότερων από τις αναληφθείσες συμβατικές υποχρεώσεις- εργαζομένων της, οι οποίοι πλέον κατέστησαν ημιάνεργοι, καθώς παράσχουν τις υπηρεσίες τους μόνο μία ημέρα την εβδομάδα. Επίσης έπαψε να λειτουργεί στο Καζίνο εστιατόριο, ενώ όπως ήδη είναι γνωστό δεν λειτουργεί ξενοδοχείο, κάτι που προβλέπεται ρητώς ως συμβατική υποχρέωση στην άδεια λειτουργίας.
Οι ως άνω ωστόσο κινήσεις συνιστούν παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων της κατόχου της χορηγηθείσας με την υπ’ αριθμ. 2096/9-12-1994απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 994Β) αδείας του συγκεκριμένου Καζίνο, ενώ σε περίπτωση σχετικών παραβάσεων η Επιτροπής Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνων, είναι επιφορτισμένη με την επιβολή των προβλεπομένων από το νόμο κυρώσεων.
Την ευθύνη βεβαίως για την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων, οι οποίες μπορεί να επιφέρουν μέχρι και ανάκληση της άδειας λειτουργίας έχει και ο αρμόδιος για τα Καζίνο Υφυπουργός κ. Πέτρος Αλιβιζάτος, στον οποίο κοινοποιούν την καταγγελλία και ζητούν και την δική του παρέμβαση.
Παρακάτω διαβάστε ολόκληρη την καταγγελία:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ 
ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΖΙΝΟ 
 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Αθήνα, 1.2.2012
Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΖΙΝΟ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Πλατεία Βικτωρίας 5 και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ: 1. Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού
                                                  κ. Παύλο Γερουλάνο,
                                                2. Υφυπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού
                                                  κ. Πέτρο Αλιβιζάτο.
                                                3. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Εποπτείας Καζίνο Υπουργείου Πολιτισμού Τουρισμού.
                                             4. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος
                                                5. Σωματείο Εργαζομένων Καζίνο Πόρτο Καρράς, υπόψιν κ. Γ. Τούμπα.

 
Δια της παρούσα, επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε την απόφαση της Ανώνυμης Εταιρείας, με την επωνυμία «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ», (η οποία προέκυψε μετά από συγχώνευση, δια αποκτήσεως των μετοχών της εταιρείας «ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΣΙΘΩΝΙΑ ΜΠΗΤΣ ΚΛΑΜΠ ΑΕ», που ήταν μέχρι πρότινος η κάτοχος της αδείας του Καζίνο Πόρτο Καρράς και στην οποία προσφάτως και αφού προηγουμένως κρίθηκε ότι πληροί τις οικονομικές, νομικές και τεχνικές προϋποθέσεις παραχωρήθηκε δια της υπ’ αριθμ. 5016/2011 Υπουργικής Αποφάσεως (ΦΕΚ Β 692/29-4-2011) η άδεια λειτουργίας του ως άνω Καζίνο) να θέσει από τις πρώτες ημέρες του 2012 σε υπολειτουργία το Καζίνο, περιορίζοντας δραματικά τον κύκλο εργασιών του και διατηρώντας το ανοιχτό μόνο 8 ώρες ημερησίως και συγκεκριμένα από 8 το απόγευμα έως 4 το πρωί. Συνακόλουθα απεφασίσθη και η επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας των –κατά πολύ λιγότερων από τις αναληφθείσες συμβατικές υποχρεώσεις- εργαζομένων της, οι οποίοι πλέον κατέστησαν ημιάνεργοι, καθώς παράσχουν τις υπηρεσίες τους μόνο μία ημέρα την εβδομάδα. Επίσης έπαψε να λειτουργεί στο Καζίνο εστιατόριο, ενώ όπως ήδη σας είναι γνωστό δεν λειτουργεί ξενοδοχείο.
Οι ως άνω ωστόσο κινήσεις συνιστούν παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων της κατόχου της χορηγηθείσας με την υπ’ αριθμ. 2096/9-12-1994 απόφαση του Υπουργού Τουρισμού (ΦΕΚ 994Β) αδείας του συγκεκριμένου Καζίνο, ενώ σε περίπτωση σχετικών παραβάσεων η Επιτροπής σας είναι επιφορτισμένη με την επιβολή των προβλεπομένων από το νόμο κυρώσεων.
Επειδή ως Ομοσπονδία έχουμε έννομο συμφέρον για τη πλήρη, απρόσκοπτη και συνεχή λειτουργία των Καζίνο της Χώρας, από επιχειρήσεις που πληρούν τις οικονομικές προϋποθέσεις, οι οποίες θα εγγυηθούν -καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της χορηγηθείσας αδείας- την σωστή λειτουργία του Καζίνο και την παροχή υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
Επειδή ως Επιτροπή έχετε υποχρέωση να διασφαλίσετε τα δικαιώματα του Δημοσίου και τα οφέλη της Ελληνικής Οικονομίας, διατηρώντας δια τους εποπτικού σας ρόλου και δια της επιβολής διοικητικών κυρώσεων την, σύμφωνα με τους όρους της αδείας, λειτουργία κάθε Καζίνο.
Επειδή σημειώνουμε ότι στο άρθρο 4 παρ. 4.1.3 της αδείας του εν λόγω Καζίνο ρητώς ορίζεται ότι «ο κάτοχος της αδείας υποχρεούται να μεριμνά όπως η λειτουργία …… γενικά όλων των εγκαταστάσεων του όλου συγκροτήματος διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης της αδείας εις υψηλό τουριστικό επίπεδο».
Επειδή για τη λειτουργία των Καζίνο ρητώς εκ της νομοθεσίας, αλλά εκ των επί μέρους αδειών προβλέπεται η μη υπαγωγή τους σε περιορισμούς ωραρίων, ενώ κατά το χρόνο θεσμοθέτησης της εν λόγω διάταξης, αλλά και κατά το χρόνο πρόβλεψης των σχετικών συμβατικών υποχρεώσεων, ως δεδομένο εκλαμβάνετο η καθ’ όλο το 24ωρο λειτουργία των Καζίνο.
Επειδή δια της αδείας του συγκεκριμένου Καζίνο αρχικώς προβλέφθηκε η απασχόληση 500 εργαζομένων, ενώ εν συνεχεία και συγκεκριμένα με το άρθρο 43 του Ν. 3105/2003 -δυνάμει του οποίου επετράπη η μεταβίβαση της ως άνω αδείας από την εταιρεία «ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΑΕ» προς της εταιρεία «SITHONIA BEACH PORTO CARRAS SA»- προβλέφθηκε ότι η νέα κάτοχος της αδείας όφειλε να απασχολεί το σύνολο του προσωπικού που απασχολούνταν στην παλαιά κάτοχο κατά την 31-8-1999, ρητώς προβλεπομένης, για την παράβαση της υποχρέωσης αυτής, ανάκληση της άδειας λειτουργίας.
Επειδή σύμφωνα με τα ανωτέρω στην εν λόγω επιχείρηση πρέπει να απασχολούνται τουλάχιστον 340 εργαζόμενοι, ενώ η νυν κάτοχος απασχολεί μόλις 96 άτομα, τα οποία μάλιστα από τις αρχές του έτους εργάζονται και πληρώνονται μόνο για μια ημέρα την εβδομάδα.
Επειδή δια των ως άνω παράνομων ενεργειών η κάτοχος της αδείας λειτουργίας του Καζίνο Πόρτο Καρράς παραβιάζει κατά τρόπο προκλητικό τις συμβατικές της υποχρεώσεις και οδηγεί ένα από ωραιότερα χωροταξικά και με μεγάλη δυναμική Καζίνο της Χώρας σε πλήρη απαξίωση, στερώντας έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου και καταργώντας τις συσταθείσες θέσεις εργασίας.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
AΙΤΟΥΜΑΣΤΕ όπως μας γνωστοποιήσετε αφενός μεν εάν γνωρίζετε περί των παράνομων και αντισυμβατικών ενεργειών της ως άνω εταιρείας αφετέρου δε εάν έχετε λάβει σχετικά μέτρα και ποια. Σε αντίθετη περίπτωση σας ΚΑΛΟΥΜΕ να ελέγξετε την καταγγελία μας και να επιβάλλετε τις διοικητικές κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος, ενημερώνοντας σχετικώς την Ομοσπονδία μας για τις νόμιμες ενέργειές σας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος                                                  Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Λογοθέτης                                                Δημ. Καραγεωργόπουλος
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Πληρώνεται το ΚΕΑ Σεπτεμβρίου 2023

Πληρωμή για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, πρώην ΚΕΑ, Σεπτεμβρίου 2023. Πότε εμφανίζονται διαθέσιμα τα χρήματα …