Τρόποι Αναζήτησης Εργασίας

αναζητηση εργασιας

Η περίοδος της ανεργίας, όταν δεν αντιμετωπίζεται παθητικά και με αρνητική σταση, μπορεί να είναι ιδιαίτερα δημιουργική. Προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει, είναι απαραίτητο να εκμεταλλευτούμε όλους τους δυνατούς τρόπους αναζήτησης εργασίας και συγκεκριμένα:
Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος
Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αναζητήσουμε τις πιθανές εταιρίες και οργανισμούς που αποτελούν δυνητικές πηγές απασχόλησης (που εκτιμούμε δηλαδή, πως έχουν θέσεις εργασίας, οι

οποίες ανταποκρίνονται στις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα προσόντα και τα ενδιαφέροντά μας). Οι κατάλογοι με τις επιχειρήσεις που υπάρχουν στα κατά τόπους Επιμελητήρια, οι επαγγελματικοί κατάλογοι ή ακόμα και οι τηλεφωνικοί κατάλογοι και σίγουρα το διαδίκτυο, μπορούν να μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε ένα αρχείο με τις εταιρίες και τους και τους οργανισμούς στους οποίους πρόκειται να απευθυνθούμε.

Φυσικά, στέλνοντας ένα βιογραφικό σημείωμα με την αντίστοιχη συνοδευτική επιστολή σε κάποια εταιρία, δε σημαίνει ότι απαραίτητα θα επικοινωνήσουν μαζί μας. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως μόνο το 25% των θέσεων εργασίας δημοσιοποιούνται και ότι οι εταιρίες προτιμούν και άλλους τρόπους προκειμένου να καλύψουν μια θέση εργασίας (ένας από αυτούς τους τρόπους είναι και η αξιοποίηση του αρχείου με τα βιογραφικά σημειώματα που κατά καιρούς έχουν λάβει). Οι εταιρίες αναζητούν εργαζόμενους για δύο λόγους: είτε γιατί σχεδιάζουν να προχωρήσουν σε διεύρυνση των εργασιών τους (οπότε και δημιουργούνται ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό) είτε λόγω έκτακτων περιπτώσεων (π.χ. λόγω αποχώρησης εργαζομένου). Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, επειδή οι ανάγκες δεν είναι προγραμματισμένες και η κάλυψη της κενής θέσης επείγει, συνήθως οι υπεύθυνοι προσλήψεων ανατρέχουν στις αιτήσεις και τα βιογραφικά σημειώματα που υπάρχουν στο αρχείο της εταιρίας.
Επομένως είναι χρήσιμο να καταθέτουμε αιτήσεις σε εταιρίες, ακόμη κι αν η γραμματεία τους μας διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει τη συγκεκριμένη στιγμή πρόθεση να κάνουν προσλήψεις. Επίσης, το βιογραφικό σημείωμα καλό είναι να μην κατατίθεται Δευτέρα ή Παρασκευή, γιατί τότε ο φόρτος εργασίας είναι μεγαλύτερος, οπότε και μειώνονται οι πιθανότητες να το εξετάσει προσεκτικά ο υπεύθυνος προσλήψεων.
Ενεργοποίηση Γνωριμιών
Περισσότερες από τις μισές θέσεις εργασίας καταλαμβάνονται μέσω συστάσεων και γνωριμιών. Είναι επομένως σημαντικό να ενεργοποιήσουμε στην κατεύθυνση αυτή τον προσωπικό μας κύκλο γνωριμιών (και όχι απλά το συγγενικό και φιλικό μας περιβάλλον). Πιθανόν αρκετοί από τους γνωστούς μας να μην γνωρίζουν πως αναζητάμε εργασία ή να μην γνωρίζουν το είδος της εργασίας που προσπαθούμε να βρούμε. Η ακριβής ενημέρωσή τους για την εκπαιδευτική και επαγγελματική μας κατάσταση, θα μας δώσει την ευκαιρία να διευρύνουμε τις πιθανές πηγές απασχόλησης. Καλό είναι λοιπόν να ξεκινήσουμε με ένα μικρό δίκτυο γνωριμιών, το οποίο στη συνέχεια θα διευρύνουμε συνεχώς.
Μικρές Αγγελίες
Σίγουρα οι “μικρές αγγελίες” αποτελούν, εκτός από μια πιθανή πηγή αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, μια καλή ευκαιρία για να ενημερωνόμαστε διαρκώς για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και για τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων που αναζητούν εργαζομένους. Μάλιστα, μελετώντας “προσεκτικά” τις μικρές αγγελίες, μπορούμε εύκολα να κατανοήσουμε τις ιδιαίτερες συνθήκες που αφορούν στην ειδικότητά μας.
Εκτός από τον ημερήσιο τύπο, υπάρχουν και ειδικές εφημερίδες με αγγελίες κάθε είδους, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται και αγγελίες που αφορούν στη ζήτηση εργασίας. Επίσης, αρκετές ημερήσιες εφημερίδες δημοσιεύουν μια φορά την εβδομάδα ειδικά ένθετα για την αγορά εργασίας που περιλαμβάνουν και όλες τις προκυρήξεις θέσεων (ειδικά για το δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα). Ο τρόπος υποβολής της αίτησης για εργασία καθορίζεται συνήθως από την ίδια την αγγελία και καλό είναι να μην τον παραβιάζουμε (αν, για παράδειγμα θέλουν από τους υποψήφιους απλώς να στείλουν κάποια αίτηση, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αρχίσουμε συχνές επισκέψεις στην εταιρία).
Υπηρεσίες Υποστήριξης Και Προώθησης Στην Απασχόληση
Οι υπηρεσίες υποστήριξης και προώθησης στην απασχόληση, του δημόσιου κυρίως (αλλά τελευταία και του ιδιωτικού) τομέα, μπορούν να αποτελέσουν πηγές ενημέρωσης και πληροφόρησης για νέες θέσεις εργασίας. Η τακτική επικοινωνία και ενημέρωση από τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προσπάθειά μας για αναζήτηση εργασίας. Στη συνέχεια παραθέτουμε ορισμένες από αυτές τις υπηρεσίες:
    • Υπηρεσίες ΟΑΕΔΣτις περισσότερες μεγάλες πόλεις λειτουργούν Γραφεία Εργασίας του ΟΑΕΔ, στα οποία οι άνεργοι μπορούν να απευθύνονται για την αναζήτηση θέσεων εργασίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών που προσφέρουν τα Γραφεία Εργασίας με την αναβάθμισή τους σε Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης. Στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ εφαρμόζεται η διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης: μετά από συμπλήρωση ειδικού ερωτηματολογίου από τον άνεργο, ο αρμόδιος σύμβουλος εργασίας υποδεικνύει στον ενδιαφερόμενο τις κατάλληλες ευκαιρίες για ένταξη στην απασχόληση ή για αναβάθμιση των προσόντων του μέσω της παρακολούθησης επιδοτούμενων προγραμμάτων κατάρτισης στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) που λειτουργούν στην περιοχή. Επίσης, από τις αρχές του 1997 έχει ξεκινήσει η λειτουργία των Γραφείων Ενημέρωσης και Επιχειρήσεων, με ευθύνη του ΟΑΕΔ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για ένα νέο θεσμό που έχει ως στόχο την υποστήριξη και ενθάρρυνση των άνεργων νέων. Οι υπηρεσίες των Γραφείων Ενημέρωσης και Επιχειρήσεων πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνουν: ενημέρωση των νέων για τα προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης, ενημέρωση για τα προγράμματα που αναπτύσσουν άλλοι φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, διασύνδεση με τις υπηρεσίες απασχόλησης του ΟΑΕΔ και πρόσβαση σε κάθε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο για την αναζήτηση θέσεων εργασίας.
    • Γραφεία Διασύνδεσης Και ΣταδιοδρομίαςΠρόκειται για σχετικά νέους θεσμούς που λειτουργούν στα περισσότερα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΑΤΕΙ), με στόχο την υποστήριξη των σπουδαστών και αποφοίτων τους στην προσπάθειά τους για εύρεση εργασίας. Οι υπηρεσίες των Γραφείων Διασύνδεσης περιλαμβάνουν: ενημέρωση για τις υπάρχουσες θέσεις πρακτικής άσκησης και εργασίας, συμβουλευτική υποστήριξη (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, προετοιμασία για την συνέντευξη επιλογής κ.λ.π.), πληροφόρηση για μεταπτυχιακές σπουδές και προγράμματα κατάρτισης, παροχή στοιχείων και πληροφοριών για επιχειρήσεις μέσω βάσεων δεδομένων. Τα Γραφεία Διασύνδεσης διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό για την υποστήριξή σας στη διαδικασία αυτή, ενημερωμένη βιβλιοθήκη με προφίλ εταιριών και αναγγελίες απασχόλησης τα οποία μπορείτε να συμβουλεύεστε καθημερινά καθώς και σχετικές ιστοσελίδες των ιδρυμάτων τις οποίες μπορείτε να επισκέπτεστε για την ενημέρωσή σας.
  • Κέντρα Συμβουλευτικής Και ΠροσανατολισμούΤο Υπουργείο Παιδείας έχει αναπτύξει σε ολόκληρη τη χώρα δίκτυο Κέντρων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού, με στόχο την πληροφόρηση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αναλυτικός κατάλογος των ΚΕΣΥΠ μπορεί να αναζητηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Κ.Ε.Π): www.ekep.gr.
  • Άλλες ΠηγέςΕκτός από τους “κλασικούς” τρόπους αναζήτησης εργασίας, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία και ιδιαίτερα το Διαδίκτυο. Στο εξωτερικό, η αναγγελία εργασίας μέσω Internet είναι αρκετά διαδεδομένη και φαίνεται πως η πρακτική αυτή αρχίζει να εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Στην περίπτωση που διαθέτουμε υπολογιστή, η σύνδεση με το Διαδίκτυο δεν είναι ιδιαίτερα δαπανηρή υπόθεση και σίγουρα θα την αποσβέσουμε, αφού, όπως θα δούμε στη συνέχεια, μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αρκετές ηλεκτρονικές εκδόσεις που δημοσιεύουν μικρές αγγελίες. Ακόμη όμως κι αν δεν έχουμε δικό μας υπολογιστή, σίγουρα μπορούμε να εξασφαλίσουμε πρόσβαση μέσω του εκπαιδευτικού ιδρύματος στο οποίο φοιτούμε, του Γραφείου Διασύνδεσης ή μέσω κάποιου φίλου ή γνωστού.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Άσκηση του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη και αμοιβή

Αριθμ. Γ5β/Γ.Π. 13625/2022 – ΦΕΚ τεύχος Β 6892/08.12.2023Κώδικας Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣαποφασίζουμε: Άρθρο 1Σκοπός …