Workmonitor της Randstad:Παντός καιρού και ωραρίου ο Έλληνας εργαζόμενος

 Έλληνας εργαζόμενος: Παντός καιρού και ωραρίου

Διαθεσιμότητα και εκτός ωραρίου ζητείται από τον Έλληνα
εργαζόμενο, σύμφωνα με τα τελευταία ευρήματα της έρευνας Workmonitor της
Randstad. Η Randstad Hellas αποτελεί την κορυφαία εταιρεία παροχής
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα και κάθε τρίμηνο, από το
2010, διεξάγει την έρευνα Workmonitor, ώστε να αποτυπώσει τις τάσεις της
αγοράς εργασίας σε τοπικό επίπεδο. Για το 2ο τρίμηνο του 2015, η έρευνα
εστιάζει τόσο στον προσωπικό χρόνο των εργαζομένων, όπως αυτός
διαμορφώνεται, σε σχέση με το ωράριο εργασίας τους όσο και στην
εργασιακή ικανοποίηση των Ελλήνων εργαζομένων, ενώ, παράλληλα, ερευνά
τον τριμηνιαίο δείκτη κινητικότητας των εργαζομένων.
Εργασία και προσωπικός χρόνος
Σήμερα,
η τεχνολογία μας επιτρέπει να παραμένουμε συνδεδεμένοι με τη δουλειά
μας οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Το ερώτημα που τίθεται, ωστόσο,
είναι τι συνέπειες έχει αυτό στην ισορροπία που πρέπει να υπάρχει,
ανάμεσα στο χρόνο εργασίας και στη προσωπική ζωή.

Σύμφωνα με την
έρευνα Workmonitor της Randstad, το 59% των ερωτηθέντων στην Ελλάδα
δήλωσε ότι ο εργοδότης απαιτεί να είναι διαθέσιμοι, πέραν από το ωράριο
εργασίας. Απ' αυτούς, το 55% ισχυρίζεται ότι δεν έχει πρόβλημα να
χειρίζεται θέματα δουλειάς στον προσωπικό του χρόνο, ενώ το 62%
παρατηρεί και τους συναδέλφους του να κάνουν το ίδιο. Μάλιστα, το 70%
απαντά άμεσα σε τηλέφωνα και email που αφορούν τη δουλειά, πέραν του
καθορισμένου ωραρίου, ενώ το 76% απαντά σε αυτά, μόνο όταν είναι εφικτό.
Εργασία και διακοπές
Το
53% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο εργοδότης τους περιμένει από εκείνους
να είναι διαθέσιμοι και κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στο τηλέφωνο ή
να απαντούν σε email. Ωστόσο, το 43% δήλωσε ότι επιλέγει να χειριστεί
θέματα που αφορούν τη δουλειά κατά το διάστημα των διακοπών τους, γιατί
τους αρέσει να κρατούν επαφή και το 49% παρατηρεί και τους συναδέλφους
του να κάνουν το ίδιο. Αναφορικά με την ελληνική πραγματικότητα, οι
Έλληνες εργαζόμενοι δήλωσαν ότι σε περίοδο διακοπών μπορούν αρκετά
εύκολα να αποσυνδεθούν από τα θέματα δουλειάς και σε ποσοστό 48% νιώθουν
πίεση από το γεγονός ότι πρέπει να απαντούν σε τηλέφωνα και email κατά
τη διάρκεια των διακοπών τους.
Εργασία και προσωπικά θέματα
Αντιστρόφως,
η διαχείριση προσωπικών θεμάτων στο χώρο εργασίας αποτέλεσε, επίσης,
σημείο ενδιαφέροντος της έρευνας, με το 47% των Ελλήνων να δηλώνει ότι
μερικές φορές χειρίζονται προσωπικά θέματα σε ώρες γραφείου.
Τριμηνιαία επαναλαμβανόμενα στοιχεία
Ο «Δείκτης Κινητικότηταs» συνεχίζει να αυξάνεται
Ο
«Δείκτης Κινητικότητας» της Randstad για την αγορά εργασίας αξιολογεί
την ετοιμότητα των εργαζομένων να αλλάξουν επάγγελμα μέσα στους
επόμενους έξι μήνες. Ο δείκτης βασίζεται στην υπάρχουσα εργασιακή
ικανοποίηση, το φόβο απόλυσης, την ανάγκη των εργαζομένων για νέες
προσωπικές προκλήσεις και το επίπεδο αισιοδοξίας ότι θα βρουν δουλειά
αλλού.
Ο «Δείκτης Κινητικότητας» για την Ελλάδα σημειώνει αύξηση
για τρίτο συνεχές τρίμηνο, από 99 στο τέταρτο τρίμηνο του 2014 σε 103
στο πρώτο του 2015 και 105 στο δεύτερο, δηλώνοντας ότι οι εργαζόμενοι
εξακολουθούν να προσδοκούν ότι θα εργάζονται κάπου αλλού κατά το επόμενο
εξάμηνο. Ο Δείκτης Παγκόσμιας Κινητικότητας, επίσης, αυξήθηκε από 109
κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015 σε 110 κατά το δεύτερο, με τις χώρες που
παρουσιάζουν την πιο σημαντική αύξηση να είναι η Τουρκία (+9), οι ΗΠΑ
(+8), η Ιαπωνία (+6) και η Νορβηγία (+5), ενώ οι χώρες με τη μεγαλύτερη
πτώση είναι η Ουγγαρία (-8), η Πορτογαλία (-6), καθώς και η Αυστρία
(-5).
Η αισιοδοξία των εργαζομένων για ανεύρεση εργασίας στην Ελλάδα μειώνεται
Αν
και ο «Δείκτης Κινητικότητας» σημείωσε αύξηση το δεύτερο τρίμηνο του
2015 και το 51% των Ελλήνων ερωτηθέντων αναμένει ότι θα είναι σε θέση να
βρει μία ανάλογη εργασία μέσα στους επόμενους έξι μήνες (μείωση κατά 5%
από το 1ο τρίμηνο), είναι σημαντικό πως αυτό το τρίμηνο, το 52% των
εργαζομένων δηλώνει ότι, εφόσον παραστεί ανάγκη, θα μπορούσε να εργαστεί
και σε διαφορετική δουλειά (αύξηση κατά 6% από το 1ο τρίμηνο). Αξίζει
να σημειωθεί ότι το 35% των ερωτηθέντων αναζητά εργασία (μείωση 2%
συγκριτικά με το πρώτο τρίμηνο του 2015), από τους οποίους το μεγαλύτερο
ποσοστό (40%) ανήκει στο ηλικιακό γκρουπ 25-34.
Ο φόβος της απώλειας εργασίας αυξάνεται
Στην
ερώτηση πόσο πιθανή θεωρείτε την απώλεια εργασίας σας ή τη μη ανανέωση
του συμβολαίου σας στο επόμενο διάστημα, το 44% των ερωτηθέντων απάντησε
ότι είναι πολύ πιθανόν, πράγμα που δείχνει αύξηση της τάξης του 9% από
το πρώτο τρίμηνο του 2015. Στους άνδρες ο φόβος απώλειας εργασίας είναι
45%, ελάχιστα μεγαλύτερος από το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες
(43%).
Εργασιακή ικανοποίηση
Σύμφωνα με τα ευρήματα του
Workmonitor, η εργασιακή ικανοποίηση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 3% από το
προηγούμενο τρίμηνο, φτάνοντας το 63%. Ως πιο ικανοποιημένοι
εμφανίζονται οι εργαζόμενοι στον τομέα της εξόρυξης και στις
επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, με ποσοστό ικανοποίησης 67%. Με αντίστοιχο
ποσοστό ικανοποίησης (67%) εμφανίζεται το ηλικιακό γκρουπ 35-44, με τις
γυναίκες να αγγίζουν ποσοστό 65%, ενώ οι άνδρες 59%.
Η έρευνα
Workmonitor της Randstad υλοποιήθηκε, για πρώτη φορά, το 2003 και
καλύπτει πλέον 34 χώρες σε όλον τον κόσμο, περιλαμβάνοντας την Ευρώπη,
την Ασία και την Αμερική. Η έρευνα δημοσιεύεται 4 φορές το χρόνο,
αναδεικνύοντας τις τάσεις κινητικότητας που παρατηρούνται τόσο σε τοπικό
όσο και σε διεθνές επίπεδο σε βάθος χρόνου.
Ο «Δείκτης
Κινητικότητας» της έρευνας Workmonitor εντοπίζει την αυτοπεποίθηση των
εργαζομένων και στοχεύει στην καταγραφή των προσδοκιών και του
αισθήματος ασφάλειας που νιώθουν, καθώς και την πιθανότητα μετακίνησής
τους σε διαφορετικούς εργοδότες μέσα σε ένα εξαμηνιαίο πλαίσιο.
Με
τον τρόπο αυτό, παρέχεται μία ουσιαστική κατανόηση των συνθηκών που
διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας, αλλά και των τάσεων που
διαμορφώνονται από τους εργαζόμενους. Πέραν από τις εργασιακές
μετακινήσεις, τμήματα της έρευνας αποτυπώνουν την εργασιακή ικανοποίηση
και τα προσωπικά κίνητρα των εργαζομένων.
Η ποσοτική έρευνα
διεξάγεται, μέσω on-line ερωτηματολογίου και το δείγμα αποτελείται από
άτομα, ηλικίας 18-65 ετών, που εργάζονται τουλάχιστον 24 ώρες την
εβδομάδα σε μία αμειβόμενη εργασία (όχι αυτοαπασχολούμενοι). Το εύρος
δείγματος στην Ελλάδα ήταν 405 συνεντεύξεις, οι οποίες διεξήχθησαν από
τη Survey Sampling International. Η έρευνα για το δεύτερο τρίμηνο του
2015 διεξήχθη μεταξύ 17 Απριλίου και 4 Μαΐου 2015.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Επιστρεπτέα Προκαταβολή 7: Παράταση προθεσμίας για υποβολή αίτησης- Oι νέες ημερομηνίες

Πιστώθηκε χθες στους τραπεζικούς λογαριασμούς 20.359 δικαιούχων του 7ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού …