Πιο επώδυνο από το πρώτο, το δεύτερο πακέτο μέτρων του ασφαλιστικού

Εξίσου επιβαρυντικό με το πρώτο που ψηφίστηκε την εβδομάδα
που μας πέρασε, θα είναι και το δεύτερο πακέτο των μέτρων για το ασφαλιστικό,
που πρέπει να θεσμοθετηθεί έως τον Οκτώβριο, για να εφαρμοστεί από την 1.1.16
και μετά, καθώς θα περιέχει διατάξεις για αγρότες, για ελεύθερους επαγγελματίες
και αυτοαπασχολούμενους, ενώ θα υπάρχει η ρύθμιση για την σταδιακή κατάργηση
του ΕΚΑΣ και των κοινωνικών πόρων (φόρων υπέρ τρίτων).
Πιο συγκεκριμένα, οι διατάξεις που πρόκειται να
θεσμοθετηθούν αφορούν τα εξής σημεία του ασφαλιστικού συστήματος:
*ΕΚΑΣ: Στις νέες διατάξεις πρέπει να οριοθετείται πώς θα
γίνει η περικοπή από τον Μάρτιο του 2016 και μετά, του 20% των «προνομιούχων»
της εν λόγω παροχής. Επίσης, θα ξεκαθαρίζεται ότι το Επίδομα έως το τέλος του
2019 θα καταργείται, γεγονός που επηρεάζει περίπου 300.000 δικαιούχους.
Υπενθυμίζεται ότι το ΕΚΑΣ χορηγείται σε χαμηλοσυνταξιούχους
με εισοδηματικά κριτήρια, με μηνιαίες αποδοχές έως 850 ευρώ.
*Κοινωνικοί πόροι: θα πρέπει να υπάρξει διάταξη η οποία θα
οριοθετεί την κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων που υπάρχουν ακόμα,
προκαλώντας όμως σημαντική μείωση των εσόδων των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Στην
πρώτη γραμμή της περικοπής μπαίνει το Αγγελιόσημο, τα έσοδα του οποίου
καταλήγουν στα ταμεία των δημοσιογράφων (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και ΕΔΟΕΑΠ).

*Αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι:
Προβλέπεται να υπάρξει εξισορρόπηση παροχών και εισφορών στα πρότυπα του ΙΚΑ,
συνδυαστικά με μείωση της κρατικής χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό
υπολογίζεται ότι θα υπάρξει έως και τριπλασιασμός της εισφοράς που καταβάλλουν
οι αγρότες, ενώ σημαντικές αναμένεται να είναι και οι αυξήσεις που θα
επηρεάσουν τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ (ελεύθεροι επαγγελματίες), αλλά και του
ΕΤΑΑ (αυτοαπασχολούμενοι – μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί, συμβολαιογράφοι).
*ΕΤΕΑ: Η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος θα αρθεί
μόνο στην περίπτωση που θεσμοθετηθούν ισοδύναμα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση,
φαίνεται ότι το κομμάτι της επικουρικής σύνταξης αναμένεται να πληγεί εκ νέου
με συνεχόμενες περικοπές, με στόχο να μετατραπεί σε ένα απλό βοήθημα της κύριας
σύνταξης. *Ενοποίηση Ταμείων: Θα πρέπει να υπάρξει διάταξη που θα καθορίζει την
έναρξη της διαδικασίας ενοποίησης και θα περιγράφει αναλυτικά το μοντέλο που θα
εφαρμοστεί.
Εκτιμάται ότι η ενοποίηση θα γίνει στη βάση του ΙΚΑ, δηλαδή
ότι όλα τα ταμεία θα ενσωματωθούν γύρω από το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο της
χώρας. Απομένει όμως να καθοριστεί πώς θα γίνει η διοικητική ενοποίηση και ποια
θα είναι η οικονομική αυτοτέλεια που θα διατηρήσει, αν θα διατηρήσει, το κάθε
ταμείο.

Μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει σχετικά με το ποια θα είναι τα ισοδύναμα που
πρέπει να βρεθούν για να καλυφθεί η δημοσιονομική «τρύπα» άνω των 2 δισ. ευρώ,
που δημιουργείται από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) να
κρίνει ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις που εφαρμόστηκαν από το 2013 και
μείωναν τις συντάξεις από 1.000 ευρώ και άνω

Το δεύτερο πακέτο των
μέτρων για το ασφαλιστικό, που πρέπει να θεσμοθετηθεί έως τον Οκτώβριο,
για να εφαρμοστεί από την 1.1.16 και μετά, είναι εξίσου επιβαρυντικό με
το πρώτο που ψηφίστηκε την εβδομάδα που μας πέρασε. Θα εμπεριέχει
διατάξεις για αγρότες, για ελεύθερους επαγγελματίες και
αυτοαπασχολούμενους, ενώ θα υπάρχει η ρύθμιση για την σταδιακή κατάργηση
του ΕΚΑΣ και των κοινωνικών πόρων (φόρων υπέρ τρίτων).

Μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει σχετικά με το ποια θα είναι τα ισοδύναμα που
πρέπει να βρεθούν για να καλυφθεί η δημοσιονομική «τρύπα» άνω των 2 δισ.
ευρώ, που δημιουργείται από την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
(ΣτΕ) να κρίνει ως αντισυνταγματικές τις διατάξεις που εφαρμόστηκαν από
το 2013 και μείωναν τις συντάξεις από 1.000 ευρώ και άνω. Πιο
συγκεκριμένα, οι διατάξεις που πρόκειται να θεσμοθετηθούν αφορούν τα
εξής σημεία του ασφαλιστικού συστήματος:

*ΕΚΑΣ: Στις νέες διατάξεις πρέπει να οριοθετείται πώς θα γίνει η
περικοπή από τον Μάρτιο του 2016 και μετά, του 20% των «προνομιούχων»
της εν λόγω παροχής. Επίσης, θα ξεκαθαρίζεται ότι το Επίδομα έως το
τέλος του 2019 θα καταργείται, γεγονός που επηρεάζει περίπου 300.000
δικαιούχους. Υπενθυμίζεται ότι το ΕΚΑΣ χορηγείται σε χαμηλοσυνταξιούχους
με εισοδηματικά κριτήρια, με μηνιαίες αποδοχές έως 850 ευρώ.

*Κοινωνικοί πόροι: θα πρέπει να υπάρξει διάταξη η οποία θα οριοθετεί την
κατάργηση όλων των φόρων υπέρ τρίτων που υπάρχουν ακόμα, προκαλώντας
όμως σημαντική μείωση των εσόδων των Ασφαλιστικών Ταμείων. Στην πρώτη
γραμμή της περικοπής μπαίνει το Αγγελιόσημο, τα έσοδα του οποίου
καταλήγουν στα ταμεία των δημοσιογράφων (ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και ΕΔΟΕΑΠ).

*Αγρότες, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι: Προβλέπεται να
υπάρξει εξισορρόπηση παροχών και εισφορών στα πρότυπα του ΙΚΑ,
συνδυαστικά με μείωση της κρατικής χρηματοδότησης. Στο πλαίσιο αυτό
υπολογίζεται ότι θα υπάρξει έως και τριπλασιασμός της εισφοράς που
καταβάλλουν οι αγρότες, ενώ σημαντικές αναμένεται να είναι και οι
αυξήσεις που θα επηρεάσουν τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ (ελεύθεροι
επαγγελματίες), αλλά και του ΕΤΑΑ (αυτοαπασχολούμενοι – μηχανικοί,
δικηγόροι, γιατροί, συμβολαιογράφοι).

*ΕΤΕΑ: Η εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος θα αρθεί μόνο στην
περίπτωση που θεσμοθετηθούν ισοδύναμα μέτρα. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται
ότι το κομμάτι της επικουρικής σύνταξης αναμένεται να πληγεί εκ νέου με
συνεχόμενες περικοπές, με στόχο να μετατραπεί σε ένα απλό βοήθημα της
κύριας σύνταξης.

*Ενοποίηση Ταμείων: Θα πρέπει να υπάρξει διάταξη που θα καθορίζει την
έναρξη της διαδικασίας ενοποίησης και θα περιγράφει αναλυτικά το μοντέλο
που θα εφαρμοστεί. Εκτιμάται ότι η ενοποίηση θα γίνει στη βάση του ΙΚΑ,
δηλαδή ότι όλα τα ταμεία θα ενσωματωθούν γύρω από το μεγαλύτερο
ασφαλιστικό ταμείο της χώρας. Απομένει όμως να καθοριστεί πώς θα γίνει η
διοικητική ενοποίηση και ποια θα είναι η οικονομική αυτοτέλεια που θα
διατηρήσει, αν θα διατηρήσει, το κάθε ταμείο.

www.dikaiologitika.gr

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ισχυρός σεισμός στα Χανιά νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας

Ισχυρός σεισμός στα Χανιά μεγέθους 5.3 Ρίχτερ με επίκεντρο νοτιοδυτικά της Παλαιοχώρας Χανίων Κρήτης   …