Προκήρυξη ΣΟΧ 1 ΑΗΣ Κομοτηνής της ΔΕΗ

Ανακοίνωση
για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου
ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ που εδρεύει στη ΒΙ.ΠΕ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ του Νομού Ροδόπης.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι
για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών
ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα
απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων
εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς
Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών
(ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα
«ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου II του ανωτέρω
Παραρτήματος.

Υποβολή
αιτήσεων συμμετοχής
Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ. 1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως,
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ/ΔΕΘ/ΑΗΣ
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, Τ.Θ. 149, ΤΚ 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ υπόψη κυρίου ΚΩΝΣΤΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ (τηλ. επικοινωνίας: 25310-60200).
Στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία
υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο
χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των δήμων Μαρωνείας-Σαπών και
Κομοτηνής, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες.
Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή
είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη
Προσοχή: Η
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες
του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή
ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που θα δημοσιευθεί ή
αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν
τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην
υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση-
β) στο
διαδικτυακό τόπο της ΔΕΗ ΑΕ (www.dei.gr),-
γ) στο
διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την
κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών Φορέων ->
Εποχικό

δ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω
της διαδρομής: Σύνδεσμοι -> Ανεξάρτητες και άλλες αρχές -> ΑΣΕΠ θα
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων -> Διαγωνισμών
Φορέων -> Εποχικό. 
Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2015 για τον ΑΗΣ ΚομοτηνήςΣχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σε άνοδο οι αποδόσεις των ομολόγων 

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,41% από 4,35% που έκλεισε χθες Συνεχίστηκαν …