EY:Οι επιχειρηματίες θα αυξήσουν το εργατικό τους δυναμικό το 2015

EY:Οι επιχειρηματίες θα αυξήσουν το εργατικό τους δυναμικό το 2015
Σε
αύξηση του συνολικού εργατικού δυναμικού τους θα προχωρήσουν οι
επιχειρηματίες παγκοσμίως κατά το 2015, σύμφωνα με τη νέα έρευνα της
Ernst & Young, Global job creation and youth entrepreneurship.

Η έρευνα
επιβεβαιώνει τη συνεισφορά των επιχειρηματιών στην αύξηση του εργατικού
δυναμικού, εξετάζοντας τα σχέδια προσλήψεων 2.345 επιχειρηματιών. Η
έρευνα διερεύνησε επίσης τις επιχειρηματικές φιλοδοξίες 2.807 νέων και
διαπίστωσε ότι πάνω από τους μισούς (65%) θέλουν να γίνουν
επιχειρηματίες σε κάποια φάση της σταδιοδρομίας τους.

Να
σημειωθεί ότι ενώ το 47% των επιχειρηματιών παγκοσμίως, προβλέπουν ότι
θα αυξήσουν το συνολικό τους εργατικό δυναμικό στη διάρκεια των επόμενων
12 μηνών, το ποσοστό αυτό αυξάνεται σε 77% μεταξύ εκείνων που
συμμετείχαν στο διεθνές πρόγραμμα της ΕΥ, World Entrepreneur Of The Year
(Παγκόσμιος Επιχειρηματίας της Χρονιάς). Τα στοιχεία αυτά
διαφοροποιούνται σημαντικά σε σχέση με τα σχέδια προσλήψεων των ανώτερων
στελεχών των μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς μόνο το 29% εξ αυτών
προβλέπουν ότι θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας κατά το επόμενο έτος,
όπως προκύπτει από την πρόσφατη έρευνα της ΕΥ, Capital Confidence
Barometer.

Σχολιάζοντας την έρευνα στο reporter.gr, ο Παναγιώτης Παπάζογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της
ΕΥ Ελλάδας, παρατηρεί:


έρευνα της ΕΥ επιβεβαιώνει μια βασική αλήθεια. Ότι η επιχειρηματικότητα
είναι η βασική κινητήρια δύναμη για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Δυστυχώς, ενώ είναι ξεκάθαρο ότι η υποστήριξη των επιχειρηματιών
τροφοδοτεί την ανάπτυξη, η ευκαιρία συχνά χάνεται. Η έρευνα διαπιστώνει
επίσης, ότι στη σημερινή συγκυρία διεθνώς, οι επιχειρηματίες είναι
εξαιρετικά αισιόδοξοι στις προβλέψεις τους και σχεδιάζουν επεκτατικές
κινήσεις και νέες προσλήψεις. Στη χώρα μας, όπου η ανεργία ιδιαίτερα των
νέων παραμένει σε δραματικά επίπεδα, πρέπει να εμπεδώσουμε όλοι αυτή
την απλή αλήθεια και να προσαρμόσουμε τις πολιτικές μας ανάλογα. Η
ολοκλήρωση της συμφωνίας με τους εταίρους και η αποκατάσταση κλίματος
εμπιστοσύνης αποτελεί σήμερα άμεση προτεραιότητα. Στη συνέχεια, πρέπει
όλοι μαζί να δημιουργήσουμε το θεσμικό πλαίσιο που θα ενθαρρύνει την
επιχειρηματικότητα και θα απομακρύνει όλα τα αντικίνητρα. Η πολιτεία θα
πρέπει να συνεργασθεί στενά με την επιχειρηματική κοινότητα για να
δημιουργηθεί το κατάλληλο οικοσύστημα που θα συμβάλει στον κοινό σκοπό.
Όλες οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να στηρίξουν αυτή την πολιτική."

Οι προσλήψεις διεθνοποιούνται

Οι
επιχειρηματίες στρέφονται όλο και περισσότερο στο εξωτερικό για να
αυξήσουν το εργατικό τους δυναμικό, με το 47% να σκοπεύει να κινηθεί
προς αυτήν την κατεύθυνση την επόμενη χρονιά. Προηγούνται οι αναδυόμενες
αγορές, όπου αναμένονται προσλήψεις στη Μέση Ανατολή / Βόρειο Αφρική
(74%), την Κίνα (68%) και την Ινδία (63%). Πιο πιθανό θεωρούν να
προχωρήσουν σε προσλήψεις στο εξωτερικό οι νέοι επιχειρηματίες, με το
69% των ατόμων κάτω των 35 ετών να προβλέπει ότι θα προσλάβει προσωπικό
κατά το 2015. Αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι νέοι επιχειρηματίες
προβληματίζονται για τις δυσκολίες που δημιουργούν η έλλειψη πρόσβασης
σε χρηματοδότηση (43%) και οι αρνητικοί οικονομικοί παράγοντες (43%).

Οι
κλάδοι όπου αναμένονται προσλήψεις διεθνώς κατά το επόμενο έτος είναι οι
καθαρές τεχνολογίες (75%), η βιοτεχνολογία (74%), ενώ λιγότερο πιθανές
είναι οι προσλήψεις στις επαγγελματικές υπηρεσίες (26%) και τις
μεταφορές, τα ταξίδια και τον τουρισμό (15%).

Οι επιχειρηματίες επικεντρώνονται στην κληρονομιά που θα αφήσουν

Η έρευνα
επιβεβαιώνει ότι το κέρδος δεν είναι η μοναδική κινητήρια δύναμη για
τους επιχειρηματίες. Το 38% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι "κορυφαίο
κίνητρο όταν ξεκινούν μια επιχείρηση, πέρα από τους στόχους που
συνδέονται με τις πωλήσεις και τα κέρδη, αποτελεί το να αφήσουν πίσω
τους μια θετική κληρονομιά". Άλλα βασικά κίνητρα περιλαμβάνουν τη θετική
συμβολή στην ευρύτερη κοινότητα (36%) και το να εμπνεύσουν άλλους να
ακολουθήσουν τις φιλοδοξίες τους (32%).

Οι
επιχειρηματίες επιδεικνύουν επίσης μια ισχυρή δέσμευση για την
υποστήριξη των νέων. Το 41% των συμμετεχόντων στην έρευνα παρέχουν
πρακτική άσκηση και μαθητεία, ποσοστό που φθάνει το 61% στην Κίνα. Οι
επιχειρηματίες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα της ΕΥ, World Entrepreneur
of the Year (Παγκόσμιος Επιχειρηματίας της Χρονιάς), ξεχωρίζουν ως προς
τη στήριξη των νέων, καθώς το ποσοστό των εταιρειών που παρέχουν
προγράμματα πρακτικής άσκησης και μαθητείας είναι σχεδόν διπλάσιο από το
μέσο όρο.

Οι νέοι έχουν φιλοδοξίες αλλά χρειάζονται στήριξη

Όπως
αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ernst & Young, "για πρώτη φορά φέτος,
μιλήσαμε με 2.807 νέους ηλικίας 18 έως 25 που σπουδάζουν ή συμμετέχουν
στην αγορά εργασίας, για να κατανοήσουμε τις φιλοδοξίες σταδιοδρομίας
τους και να μάθουμε πώς η επιχειρηματικότητα εντάσσεται στα σχέδια τους.
Πολλοί έχουν επιχειρηματικές φιλοδοξίες, με το 65% να σχεδιάζουν να
ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση σε κάποια φάση στην καριέρα τους, εκ
των οποίων το 27% άμεσα και το 38% αφού πρώτα εργασθούν για κάποιον
άλλο. Είναι χαρακτηριστικό, ότι ένας στους τέσσερις νέους (25%) έχουν
ήδη ξεκινήσει την εκπόνηση ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Αξίζει
να σημειωθεί, ότι για τους νέους με επιχειρηματικές φιλοδοξίες έχει
μεγάλη αξία η καθοδήγηση και υποστήριξη από τους σημερινούς
επιχειρηματίες. Το 39% των νέων θεωρούν ότι μια πρακτική άσκηση και
καθοδήγηση από έναν κορυφαίο επιχειρηματία, είναι πολύ πιθανό να τους
βοηθήσει να εκπληρώσουν τους στόχους τους. Με αυτό το δεδομένο, είναι
εντυπωσιακό το γεγονός ότι μόνο το 36% δηλώνουν ότι λαμβάνουν αρκετή
υποστήριξη από τους τοπικούς επιχειρηματίες, ενώ το 79% των
επιχειρηματιών θεωρούν ότι κάνουν αρκετά για να υποστηρίξουν τους νέους.

Στην ΕΥ,
υποστηρίζουμε τους νέους με επιχειρηματικές φιλοδοξίες, μέσα από τις
συμμαχίες και τις πρωτοβουλίες στις οποίες συμμετέχουμε σε όλον τον
κόσμο, όπως το Network for Teaching Entrepreneurship, την Endeavour και
το Youth Business International, αλλά και τους 40.000 νέους τους οποίους
προσλαμβάνουμε και εκπαιδεύουμε κάθε χρόνο.

Η χρηματοδότηση αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την επιτυχία

Οι νέοι
γνωρίζουν πολύ καλά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν κατά την υλοποίηση
των επιχειρηματικών τους φιλοδοξιών. Τα δύο μεγαλύτερα εμπόδια που θα
μπορούσαν να αποτρέψουν τους νέους από την εκπλήρωση των φιλοδοξιών
τους, είναι η έλλειψη πρόσβασης σε χρηματοδότηση και οι αρνητικοί
οικονομικοί παράγοντες (43%).

Άλλα
εμπόδια περιλαμβάνουν τον ανταγωνισμό (25%) και την έλλειψη
αυτοπεποίθησης (25%).

Ο Παναγιώτης Παπάζογλου
καταλήγει: "Οι άνεργοι νέοι σε όλον τον κόσμο φθάνουν τα 75
εκατομμύρια, ενώ στη χώρα μας το ποσοστό ανεργίας στους νέους μέχρι 25
ετών ξεπερνά το 51%. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τη φιλοδοξία και την
αισιοδοξία των νέων, διαφορετικά διατρέχουμε τον κίνδυνο μιας χαμένης
γενιάς νέων ανθρώπων, με μακροχρόνιο προσωπικό και οικονομικό κόστος.
Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τους επικεφαλής των μεγάλων επιχειρήσεων,
τους επιχειρηματίες και τις πολιτικές ηγεσίες να προσφέρουν στους νέους
την υποστήριξη που χρειάζονται για να εκπληρώσουν τις φιλοδοξίες τους,
μέσα από χρηματοδότηση, αλλά και έμπρακτη υποστήριξη, καθοδήγηση,
ευκαιρίες απασχόλησης και πρακτική εξάσκηση."

Πηγή:www.reporter.gr

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ρωμανός: Σχόλιο για Κασσελάκη για τη συνάντηση με Πρόεδρο Δημοκρατίας

«Πώς γίνεται να μιλά για τα προβλήματα του Ελληνισμού της Διασποράς, ο πρόεδρος του κόμματος …