Όσοι το δικαιούστε τρέξετε-Δικαιολογητικά γιαα το επίδομα 200 ευρώ από τον ΟΑΕΔ

Ο ΟΑΕΔ
χορηγεί σε μακροχρόνια άνεργους, ηλικίας 20 έως 66 ετών, με ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα (πραγματικό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο) μικρότερο
των 10.000 ευρώ, που έχουν υποβάλλει την αίτησή τους εντός αποσβεστικής
προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής επιδότησης λόγω
ανεργίας.
Το μηνιαίο
επίδομα ανέρχεται στα 200 ευρώ και καταβάλλεται για διάστημα όχι μεγαλύτερο των
12 μηνών. Εάν ο μακροχρόνια άνεργος έχει προστατευόμενο ανήλικο παιδί, το
ανώτατο όριο ετήσιο εισοδήματός του, που απαιτείται για να λάβει το επίδομα,
προσαυξάνεται κατά 586,08 ευρώ (για κάθε ανήλικο τέκνο).
Το επίδομα
αυτό δεν επιδέχεται προσαυξήσεις, είναι προσωποπαγές και δεν μεταβιβάζεται.
Πότε ο άνεργος λαμβάνει επίδομα Για να εισπράξει ο άνεργος το επίδομα πρέπει,
εντός αποσβεστικής προθεσμίας δυο (2) μηνών από τη λήξη της 12μηνης τακτικής
επιδότησης λόγω ανεργίας (ακόμη κι αν την έχει λάβει τμηματικά, δηλ. με αναστολές
και συνεχίσεις), να υποβάλλει τη σχετική αίτηση στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου
διαμονής του ή της τελευταίας επιδότησης αυτού.

Οι τακτικά
επιδοτούμενοι λόγω συνέχισης με βάση το άρθρο 20 του ν.δ. 2961/54, που κατά τη
λήξη του υπολοίπου της 12μηνης επιδότησης δεν έχουν συμπληρώσει χρόνο παραμονής
αδιαλείπτως επί 12μηνο στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, δύνανται να υποβάλλουν τη
σχετική με το επίδομα μακροχρονίως ανέργων αίτηση, μέσα σε αποσβεστική
προθεσμία δύο (2) μηνών από τη συμπλήρωση της αδιάλειπτης 12μηνης παραμονής.
Όταν
υποβάλλουν την αίτηση για το επίδομα μακροχρόνια ανέργου πρέπει να έχουν
παραμείνει κατά τους 12 τελευταίους μήνες αδιαλείπτως εγγεγραμμένοι στα μητρώα
ανέργων του ΟΑΕΔ. Τι δικαιολογητικά απαιτούνται
Αίτηση του
δικαιούχου στην Υπηρεσία ΟΑΕΔ του τόπου διαμονής του, ή της τελευταίας
επιδότησης αυτού.
Επικυρωμένο
αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος του προηγούμενου της
άσκησης οικονομικού έτους, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ, ή απλή
φωτοτυπία του ως άνω εκκαθαριστικού σημειώματος, που συνοδεύεται από την
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1589/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος
βεβαιώνει την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτό στοιχείων ή εκτύπωση του
προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος
TAXISNET, χωρίς περαιτέρω διατυπώσεις ή διαδικασία επικύρωσής του.
Υπεύθυνη
Δήλωση του δικαιούχου, η οποία είναι συνημμένη στη σχετική αίτηση, όπου
βεβαιώνονται τα παρακάτω:
α) ότι έλαβε
γνώση των χρονικών διαστημάτων της υποχρεωτικής του εμφάνισης στον ΟΑΕΔ.
β) ότι
αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την αρμόδια Υπηρεσία για τους λόγους
απώλειας της ιδιότητας του ανέργου εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών και
οπωσδήποτε πριν από τη λήξη του μήνα επιδότησης.
γ) ότι έλαβε
γνώση ότι μετά την άρση του λόγου αναστολής και για να συνεχιστεί η επιδότησή
του, οφείλει να παρουσιαστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Οργανισμού το αργότερο
μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία άρσης του λόγου αναστολής.
δ) ότι
υποχρεούται να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε κλήση της αρμόδιας Υπηρεσίας για
αυτοπρόσωπη εμφάνισή του εντός της προθεσμίας που θα του ορίζει. ε) ότι
υποχρεούται σε περίπτωση αλλαγής του τόπου κατοικίας ή διαμονής του, να το
δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία.
στ) ότι όσα
δικαιολογητικά καταθέτει σε φωτοαντίγραφα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα.
Παραστατικό
ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο κ.λ.π.)
Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους έχοντες ανήλικα τέκνα.
Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ.
Η αίτηση
μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΠΑ ή την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ του
τόπου κατοικίας του δικαιούχου, ή της τελευταίας επιδότησης αυτού, η οποία
εκδίδει σχετική απόφαση περί χορηγήσεως ή μη του επιδόματος μακροχρόνια
άνεργου. Πότε διακόπτεται,αναστέλλεται ή συνεχίζεται η καταβολή του επιδόματος
Η καταβολή του επιδόματος μακροχρονίως ανέργου : Διακόπτεται στην περίπτωση
κατά την οποία ο άνεργος:
Α)
αναλαμβάνει μισθωτή ή μη δραστηριότητα
Β) δεν
αποδεχθεί προτεινόμενη από τον ΟΑΕΔ θέση εργασίας συναφή με τα τυπικά προσόντα
και τις δεξιότητές του
Γ) απολέσει
την ιδιότητα του ανέργου για οποιοδήποτε λόγο
Δ) δεν
εμφανιστεί στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ κατά τον τρίτο μήνα ελέγχου επί δύο
συνεχόμενα τρίμηνα
Ε)
συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του Αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα ο
δικαιούχος είναι ασθενής εφόσον η ασθένεια προκύπτει από σχετική βεβαίωση του
οικείου φορέα.
Κατά τη
διάρκεια επαγγελματικής κατάρτισης ο δικαιούχος δεν διαγράφεται από το Μητρώο
Ανέργων του ΟΑΕΔ. Ο χρόνος της επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως
χρόνος ανεργίας και το επίδομα δεν καταβάλλεται κατά τη διάρκειά της.
 Το χρονικό διάστημα της κατάρτισης επιμηκύνει
ισόχρονα τη διάρκεια της επιδότησης, εφόσον ο καταρτισθείς διατηρεί την
ιδιότητα του ανέργου.
 Συνέχιση της επιδότησης χωρεί μόνον εφόσον
εντός δύο μηνών από την άρση του λόγου αναστολής, ο άνεργος υποβάλλει στην
αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ σχετική αίτηση.

Σε περίπτωση διακοπής του επιδόματος δεν χωρεί
συνέχιση.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκης στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ

Αυξάνεται η ευθύνη για την κοινοβουλευτική παρουσία της Ν.Δ λόγω της απουσίας του αρχηγού της …