Ασφαλιστικό, νέα ταμεία-Αλλαγές από το 3ο μνημόνιο

Η  σύνταξη περιορίζεται στα 360 ευρώ για όσους, έως τα 67, δεν έχουν
θεμελιώσει ηλικία και ένσημα, έρχεται η σκληρή αναλογική σύνταξη… κάθε
έξι μήνες πάμε σε σταδιακή αύξηση ορίων ηλικίας, ενώ η ποινή του 16% για
τις πρόωρες προκαλεί κάθετη μείωση συντάξεων.
Ο νέος νόμος που θα
διέπει,πλέον,τις συντάξειςεμπεριέχει πλήθος αλλαγών. 
Όμως, ας τιςδούμε
μία μία…

Κατάργηση  πρόωρων συντάξεων 
Επηρεάζονται
πάνω από 300.000 ασφαλισμένοι,ενώ όσοι ανέμεναν να πάρουν τη σύνταξή
τους τα επόμενα πέντε έτη θα καθυστερήσουν έως και δώδεκα χρόνια. 
Πλήρης φραγμός στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις

 • Σύνταξη στα 67έτη με 15 χρόνια ασφάλισης
 • Πλήρης σύνταξη στα 62 με 40 έτη ασφάλισης

Η αύξηση των ορίων ηλικίας θα γίνει σταδιακά, με αύξηση των ορίων ηλικίας ανά έξι μήνες, από 1/7 έως το 2022.

Θα υπάρχει ποινή μείωσης της σύνταξης 16% για όλες
τις πρόωρες.Ο νέος νόμος δεν θίγειθεμελιωμένα δικαιώματα, όπωςβαρέα,
μητέρες αναπήρων, ανηλίκων, αναπήρους και συγγενείς πρώτου βαθμού.Όσοι
λαμβάνουν σύνταξηαπό τώρα και δενέχουν τα όρια ηλικίας θα εισπράττουν
μόνο την αναλογική σύνταξη έως τη συμπλήρωση των 67 ετών.

 Ενοποιούνται τα ασφαλιστικά ταμεία

Προβλέπεται ενοποίηση των Ταμείων σε τρία. Θα έχουμε, δηλαδή,ένα
ταμείο γιατους μισθωτούς,έναγια τους ελεύθερους
επαγγελματίεςκαιαυτοαπασχολουμένους καιένα για τους
αγρότες.Επιπρόσθετα,πάμε σε σταδιακή κατάργηση όσων κοινωνικών
πόρων–δηλαδή κάθε φόρουυπέρ τρίτων–δεν είχαν καταργήσει οι προηγούμενες
κυβερνήσεις.

Ο Οργανισμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων γίνεται ΙΚΑ με αύξηση ασφαλιστικών εισφορών.

Αυξάνεται στο 6% για κύριες και επικουρικές η εισφορά υπέρ Υγείας.

Να δούμε όλες τις εξελίξεις αναλυτικά:

1.Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έως 31/12/2022θα αυξάνονται σταδιακά τα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης.Από 01/01/2023, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για
θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματοςκαι για πλήρη σύνταξηθαείναι το 62ο
έτος με 40 χρόνια ασφάλισης ή με 12.000 ημέρες ασφάλισης και το 67ο
έτος με 15 χρόνια ή 4.500 ημέρες ασφάλισης.

2. Μειωμένη σύνταξη

Για να καταβληθεί μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, το όριο ηλικίας
συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για κάθε
κατηγορία ασφαλισμένων είναι, από1/1/2023, το 62ο έτος με 15 χρόνια ή
4.500 ημέρες ασφάλισης.

3.Προσαρμογή

Όσα όρια ηλικίας ισχύουνέως 30/06/2015για σύνταξηπροσαρμόζονται
σταδιακά και αυξάνονται, από 01/07/2015, κατά έξιμήνες ανά έτος μέχρι
και το 2022.

4. Μεταβατικό στάδιο

Όπουγια τη χορήγηση σύνταξηςδεν προβλέπεται όριο ηλικίας, η
μεταβατική προσθήκη του εξαμήνου ξεκινά από 01/01/2016 με όριο ηλικίας
το 58ο έτος,αν η σύνταξη χορηγείταιμε 35 χρόνια ασφάλισης.

 1. Μείωση 16% στη σύνταξη

Όσο έχουμε την περίοδο προσαρμογής των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης, μειώνεταιη σύνταξη 16%και μέχρι τη συμπλήρωση του νέου
ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.

6.Εξαιρέσεις

Σύμφωνα με την εφημερίδα Παρασκήνιο, υπάρχουν εξαιρέσειςστα όσα αποφασίστηκαν.Εξαιρούνταια. Όσοι υπάγονται
σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτωνκαι οι ασφαλισμένοι σε
ορυχεία, λιγνιτωρυχεία και υπόγειες στοές.β. Μητέρες παιδιών που είναι
ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία. γ. Σύζυγοι, γονείς και αδελφοί
αναπήρων. δ. Ασφαλισμένοι ανάπηροι που περιλαμβάνονταιστις διατάξεις του
Ν.612/77.

7. Όσοι έχουν θεμελιώσειδικαιώματα μέχρι 30/06/2015 λόγω
συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίων
ηλικίας, όπου αυτά προβλέπονται, δεν θίγονται και δύνανται να ασκηθούν
οποτεδήποτε.

8. Όσοιθα πάρουν σύνταξημετά την30/06/2015, θα δίδεται
σύνταξη πουθααναλογεί στις καταβαλλόμενες εισφορές. Μετάτη συμπλήρωση
του 67ου έτους, θαδίδεται ολόκληρο το ποσό της κατώτατης εγγυημένης
σύνταξης. 

Ποιοι επηρεάζονται άμεσα

1.ΔΗΜΟΣΙΟ:Όσοι θέλουν να συμπληρώσουν 25ετία έως το 2010.

2.ΔΗΜΟΣΙΟ:Όσοι θέλουν να συμπληρώσουν την 25ετία για θεμελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος τα έτη 2011 και 2012 και, κυρίως, οι άνδρες,
στους οποίους επεκτάθηκε η δυνατότητα συνταξιοδότησης με ανήλικο.

3. ΟΛΑ ΤΑΤΑΜΕΙΑ:Όλοιοι ασφαλισμένοιπου έχουν διαδοχική.

4.ΙΚΑ:Γυναίκεςπου έχουν συμπληρώσει 3.600 ημέρες ασφάλισης με «βαρέα
και ανθυγιεινά» ένσημα και τους λείπουν οι 900 ημέρες για να φτάσουν τις
4.500.

5.ΑΝΔΡΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ:Όσοι θέλουν να συμπληρώσουν είτε τις 10.000 ημέρες ασφάλισης είτε τις 10.500 μέσα στα έτη 2011 και 2012.

6.ΟΑΕΕ:Όσοιθέλουννα συμπληρώσουν τα 35 έτη ασφάλισης το 2011 και το 2012, ώστε να «κλειδώσουν» την έξοδο στα 58 ή στα 59.

7.ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ:Όσοι πρέπεινα συμπληρώσουν μέσα στα έτη 2011 και 2012
είτε την 25ετία (μόνο για γυναίκες), είτε την 35ετία, είτε την 20ετία,
όταν πρόκειται για μητέρες με τρία παιδιά.

8. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ:Αφορά ασφαλισμένους σε ΙΚΑ, Δημόσιο, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ,
καθώς και σε ταμεία ΔΕΚΟ και τραπεζών, προκειμένου να αυξήσουν τον
χρόνο ασφάλισης και να θεμελιώσουν πιο γρήγορα δικαίωμα συνταξιοδότησης,
αλλά μετά τα 62 έτη.

9.ΟΓΑ: Όσοιείναι ασφαλισμένοιμε διαδοχική ασφάλιση, με τελευταίο Ταμείο τον ΟΓΑ.

10.ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ ΙΚΑ:Όσον αφοράμετά την άδεια λοχείας, δικαιούνται έξι
μήνες άδεια μητρότητας με επίδομα 586 ευρώ από τον ΟΑΕΔ. Η εξάμηνη
άδεια συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, είτε
με τις προϋποθέσεις του 2010, είτε με τις προϋποθέσεις που ισχύουν από
το 2011 και μετά για τις ασφαλισμένες πριν από το 1993. Για τις μετά το
1993, ο χρόνος αξιοποιείται μεν για σύνταξη, αλλά στο 62ο έτος…

Οι ομάδες που επηρεάζονται είναι πολλές

 1. Άνδρες,γυναίκες ασφαλισμένοιέωςτο 1992 σε ΔΕΚΟ- τράπεζες
  που κατοχύρωσαντον χρόνο ασφάλισης έως31/12/2012, αλλάσυμπληρώνουν
  ηλικία εξόδου μετά το 2016.
 2. Μητέρες ασφαλισμένεςέως το 1992 σε ΔΕΚΟ – τράπεζες και ειδικά
  Ταμείαπουέχουν συμπληρωμένα 15-20 χρόνιαέως το 2012, με ανήλικοπαιδί.
  Δεν μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 50 με πλήρη σύνταξη,ανο
  απαιτούμενος χρόνος ασφάλισηςδεν συμπληρώθηκε το 2010 με ανήλικο παιδί.
 3. Άνδρες, γυναίκεςσε ΔΕΚΟ – τράπεζες που βγαίνουνμε 25ετίατο 2012στο 65ο για πλήρη και στο 60ό για μειωμένη.

ΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25

Έτοςσυμπλήρωσης Ηλικίασυνταξιοδότησης
Μέχρι 31/12/10 50
2011 52
2012 55
Από 1/1/13 67

ΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙΣΕ ΔΕΚΟ- ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 25

    Όριο ηλικίας
Έτοςσυμπλήρωσης Για πλήρησύνταξη Για μειωμένησύνταξη
Μέχρι 31/12/10 50
2011 52 50
2012 55 53
Από 1/1/13 67 62
       

ΠΟΙΟΙ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙΣΤΟ ΙΚΑ

ΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 5.500

    Όριο ηλικίας
Έτοςσυμπλήρωσης Για πλήρησύνταξη Για μειωμένησύνταξη
Μέχρι 31/12/10 55 50
2011 57 52
2012 60 55
Από 1/1/13 67 62
       

ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΩΡΗΣ
 

ΔΗΜΟΣΙΟ

Άνδρες με 25ετία το 2010 (στα 60 μειωμένη)

Γυναίκες με 25ετία το 2010 (στα 55 μειωμένη)

Τρίτεκνοι με 20ετία με 5ετία στο Δημόσιο

Ασφαλισμένοι με 35ετία το 2010, που έφυγαν στα 58

 

ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Άνδρες με 25ετία το 2012 (μειωμένη στα 60)

Γυναίκες με 25ετία το 2012 (μειωμένη στα 55)

Τρίτεκνοι με 20ετία (μειωμένη στα 52)

Ασφαλισμένοι με 35ετία το 2010 (έξοδος στα 58)

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ενιαία Λίστα Χειρουργείων ηλεκτρονικά και ενημέρωση ασθενούς

Με διάταξη σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της …