Η λιτότητα, αφήνει χωρίς παιδιά τους υποψήφιους γονείς

"Στις αναλύσεις και στους σχολιασμούς της οικονομικής κρίσης, της
πολιτικής δημοσιονομικής πειθαρχίας που έχει επιβάλει η Γερμανία σε όλα
τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και των μέτρων των Μνημονίων -δηλαδή της
ακραίας «έκδοσης» της πολιτικής δημοσιονομικής πειθαρχίας στην Ελλάδα,
την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και την Κύπρο- τονίζονται, ορθά, οι πολύ
σημαντικές οικονομικές και οι βαριές κοινωνικές επιπτώσεις τους (στην
περίπτωση της χώρας μας, η μείωση του ΑΕΠ κατά το ένα τέταρτο, ο
τριπλασιασμός της ανεργίας, αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που ζει
στο όριο της φτώχειας και κάτω από αυτό κ.λπ.). Ελάχιστος, όμως, ή
ανύπαρκτος είναι ο σχολιασμός των επιπτώσεων των μέτρων αυτών στον
πληθυσμό των κρατών - μελών της Ευρωζώνης.

Στο άρθρο αυτό εξετάζουμε τις επιπτώσεις που έχει η μεταβολή του ΑΕΠ
εξαιτίας της εφαρμογής της πολιτικής της δημοσιονομικής πειθαρχίας στις
γεννήσεις στα 15 κράτη - πρώτα μέλη της Ε.Ε., χρησιμοποιώντας τα
στοιχεία για γεννήσεις του έτους 2014 που έδωσε στη δημοσιότητα στις
10.7.15 η Στατιστική Υπηρεσία της Ε.Ε., η Eurostat, και τα αντίστοιχα
στοιχεία για το 2008 από τη βάση δεδομένων της ίδιας υπηρεσίας. Από την
ίδια βάση δεδομένων παίρνουμε τα στοιχεία για το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ
σε σταθερές τιμές του 2010 για τα έτη 2008 και 2014.

Στις τρεις πρώτες στήλες του Πίνακα δίνεται το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ
σε σταθερές τιμές του 2010 στα 15 κράτη - πρώτα μέλη της Ε.Ε. τα έτη
2008 και 2014 και η ποσοστιαία μεταβολή του και στις τρεις επόμενες οι
γεννήσεις στα 15 κράτη τα έτη 2008 και 2014 και η ποσοστιαία μεταβολή
τους.

ΠΙΝΑΚΑΣ

Κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ σε σταθερές τιμές του 2010 και γεννήσεις στα κράτη - πρώτα μέλη της Ε.Ε. τα έτη 2008 και 2014

 

Από τον Πίνακα αυτό φαίνεται ότι το 2014, σε σχέση με το 2008:

* Το κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ σε σταθερές τιμές του 2010 μειώθηκε σε 12
κράτη και αυξήθηκε σε 3 (τη Γερμανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο
Βασίλειο). Η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Ελλάδα και την Ιταλία και
η μικρότερη στην Αυστρία και τη Γαλλία.

* Οι γεννήσεις μειώθηκαν σε 11 κράτη και αυξήθηκαν σε 4 (το
Λουξεμβούργο, τη Σουηδία, την Αυστρία και τη Γερμανία). Η μεγαλύτερη
μείωση σημειώθηκε στην Ελλάδα και την Πορτογαλία και η μικρότερη στη
Γαλλία και στο Βέλγιο.

* Σε 10 κράτη σημειώθηκε μείωση τόσο στο κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ευρώ σε
σταθερές τιμές του 2010 όσο και στις γεννήσεις και ειδικότερα σε 5 από
αυτά η σειρά τους ανάμεσα στα 15 κράτη ήταν ίδια τόσο στη μείωση του
κατά κεφαλή ΑΕΠ όσο και στη μείωση των γεννήσεων (π.χ., η Ελλάδα κατείχε
την 1η θέση με τη μεγαλύτερη μείωση και στα δύο και η Σουηδία τη 14η θέση, τη δεύτερη μικρότερη και στα δύο).

* Στη Γερμανία και τη Σουηδία σημειώθηκε αύξηση τόσο του κατά κεφαλή ΑΕΠ όσο και των γεννήσεων.

* Μόνο στην Αυστρία και στο Λουξεμβούργο σημειώθηκε μικρή μείωση του
κατά κεφαλή ΑΕΠ και αύξηση των γεννήσεων και στο Ηνωμένο Βασίλειο μικρή
αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ και μείωση των γεννήσεων.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι υπάρχει πολύ στενή (και στατιστικά πολύ
σημαντική) σχέση ανάμεσα στη μεταβολή τού κατά κεφαλή ΑΕΠ και τη
μεταβολή των γεννήσεων, με την πιο χαρακτηριστική περίπτωση αυτή της
Ελλάδας στην οποία σημειώθηκε η μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ εξαιτίας της
εφαρμογής των μέτρων των Μνημονίων και η μεγαλύτερη μείωση των γεννήσεων
εξαιτίας της ανεργίας και της δραστικής μείωσης των εισοδημάτων, οι
οποίες, με τη σειρά τους ανάγκασαν νέους στην αναβολή γάμου και αναβολή
απόκτησης παιδιών από ζευγάρια που δεν έχουν και θέλουν να αποκτήσουν
και από ζευγάρια που έχουν και θέλουν να αποκτήσουν και άλλα.

Οι οικονομικές και δημογραφικές αυτές εξελίξεις είναι αποτέλεσμα, όπως
προαναφέρθηκε, της επιβολής από τη Γερμανία της πολιτικής της
δημοσιονομικής πειθαρχίας σε όλα τα κράτη της Ε.Ε. και ιδιαίτερα στα
νότια κράτη - μέλη της. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις 4 από τις 5 πρώτες
θέσεις με τις μεγαλύτερες μειώσεις τόσο στο κατά κεφαλή ΑΕΠ όσο και στις
μειώσεις των γεννήσεων κατέχουν η Ελλάδα, η Ιταλία, η Ισπανία και η
Πορτογαλία. Αντίθετα, αύξηση του κατά κεφαλή ΑΕΠ ή και αύξηση των
γεννήσεων σημειώθηκε μόνο σε βόρεια κράτη (Γερμανία, Σουηδία, Αυστρία,
Ηνωμένο Βασίλειο και Λουξεμβούργο).

Εκτός, όμως, από τη μεγάλη μείωση των γεννήσεων στα νότια κράτη -με
εξαίρεση την Ιταλία, στην οποία υπάρχει καθαρή εισροή πληθυσμού- στην
Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία (και στην Ιρλανδία λόγω
Μνημονίου) σημειώθηκε μεγάλης έκτασης εκροή πληθυσμού. Στην εκροή αυτή
περιλαμβάνονται τόσο προσοντούχοι υπήκοοι των κρατών αυτών, των οποίων
οι ειδικότητες ζητούνται σε βόρεια κράτη - μέλη της Ε.Ε., στις ΗΠΑ, στον
Καναδά και στην Αυστραλία, όσο και αλλοδαποί εξαιτίας της μεγάλης
ανεργίας (πολύ μεγαλύτερης από εκείνης των υπηκόων) που έχει προκαλέσει
στα κράτη αυτά η πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας.

Συμπερασματικά, η πολιτική που έχει επιβάλει η Γερμανία στα κράτη -
μέλη της Ε.Ε., εκτός από τα μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα,
έχει προκαλέσει ή επιδεινώσει σοβαρά δημογραφικά προβλήματα με τη μείωση
των γεννήσεων στα περισσότερα κράτη και τη μετανάστευση κυρίως στα
νότια. Και, όπως είναι γνωστό, οι δημογραφικές αυτές εξελίξεις, σε
συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού των περισσότερων κρατών - μελών
της Ε.Ε. αποδυναμώνουν μακροπρόθεσμα πολλαπλά (δηλαδή όχι μόνο
οικονομικά) τα κράτη αυτά. Αυτός είναι ακόμη ένας σοβαρότατος λόγος για
τον οποίο η πολιτική αυτή πρέπει να αλλάξει ριζικά και η Ε.Ε. ως σύνολο
να λάβει δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των δημογραφικών
προβλημάτων των κρατών - μελών της."

Μανόλης Γ. Δρεττάκης-Τέως αντιπρόεδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΕΛΣΤΑΤ: Στο 3% «έπεσε» ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο

Σε ετήσια σύγκριση καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: ψωμί, κρεάς, ψάρια, γαλακτοκομικά, ελαια και λίπη, φρούτα και …