Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 2 «ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ»

Το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προκυρήσσει
πρόχειρο διαγωνισμό για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, με
σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του υποέργου 2 «ΓΕΝΙΚΗ
ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού σαράντα οκτώ χιλιάδες και
επτακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά (48.780,49 €) πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α.

Το παρόν υποέργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις των
κοινωνικών εταίρων για την αναγνώριση και πρόγνωση αναγκών δεξιοτήτων
στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Διάγνωσης αναγκών της αγοράς
εργασίας» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι φάκελοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν:

 1. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
 2. Αν ο διαγωνιζόμενος δεν παρίσταται αυτοπροσώπως τότε ο εκπρόσωπος
  του πρέπει να καταθέσει εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της
  υπογραφής από τον διαγωνιζόμενο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του
 3. Νομιμοποιητικά έγγραφα
 4. Σε περίπτωση ένωσης/ κοινοπραξίας προμηθευτών, για κάθε μέλος της
  Ένωσης πρέπει να κατατεθούν τα ανωτέρω και συμφωνητικό μεταξύ των μελών
  της Ένωσης/ Κοινοπραξίας
 5. Αναλυτικό προφίλ του υποψήφιου αναδόχου

6.Αντίγραφα ισολογισμών ή αποσπάσματα ισολογισμών ή εκκαθαριστικά
σημειώματα στην περίπτωση φυσικών προσώπων, των τελευταίων τριών (3)
οικονομικών ετών.

 1. Κατάλογο των συναφών έργων
 2. Αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Η
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι στις 7 Σεπτεμβρίου 2015,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. Προσφορές που κατατίθενται μετά την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται
υπόψη. Οι προσφορές μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη ταχυδρομική
επιστολή που να απευθύνεται στο Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ ΓΣΕΕ)
στην διεύθυνση Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, ΤΚ 10681, Αθήνα.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 8 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη και ώρα
10:00 π.μ., στα Γραφεία του ΙΝΕ ΓΣΕΕ (Εμμανουήλ Μπενάκη 71Α, ΤΚ 10681,
Αθήνα) από την τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …