Το μυαλό και η διάθεσή μας επηρεάζονται άμεσα από τα όσα
συμβαίνουν γύρω μας. 
Διάφορα οδυνηρά γεγονότα, όπως ένας κακός χωρισμός,
η ανεργία, ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου κ.α. συχνά μας αφήνουν
ανάστατους και πολύ λυπημένους, αλλά πολλές φορές είναι εκείνα που
κάνουμε στην καθημερινή μας ρουτίνα και τα μοτίβα της σκέψης που
ακολουθούμε, τα οποία έχουν την πιο μεγάλη επίδραση στην ψυχικής μας
διάθεση.