19.101 θέσεις σε υπουργεία και περιφέρειες-Σε εξέλιξη οι αιτήσεις

Με ταχείς ρυθμούς συνεχίζεται η υποβολή ηλεκτρονικών
αιτήσεων στη μεγάλη -τρίτη- προκήρυξη του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας που
αποσκοπεί στη δημιουργία 19.101 θέσεων πλήρους πεντάμηνης απασχόλησης σε
υπουργεία, Περιφέρειες και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν τις
αιτήσεις τους έως τις 14 Σεπτεμβρίου, οι οποίες θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά
καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου στο σύστημα ηλεκτρονικών υπηρεσιών του
Οργανισμού, στην ιστοσελίδα www.oaed.gr.
Οι αιτήσεις για τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ έως τις 14 Σεπτεμβρίου
Οι αιτήσεις για τις θέσεις κοινωφελούς εργασίας υποβάλλονται
ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ έως τις 14 Σεπτεμβρίου.

Η πλειονότητα των θέσεων αντιστοιχεί στο υπουργείο Παιδείας,
το οποίο συγκεντρώνει 5.657 θέσεις, κατανεμημένες σε 155 υπηρεσίες και
εποπτευόμενους φορείς του, μεταξύ των οποίων Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας (1.511)
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1.519 θέσεις), Ιερές Μητροπόλεις (655 θέσεις)
και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (1.280 θέσεις).
Προβλέπεται, δε, η κάλυψη 89 ειδικοτήτων όλων των βαθμίδων
Εκπαίδευσης, από τις οποίες οι πολυπληθέστερες είναι οι εξής έντεκα: ΔΕ Γενικών
Καθηκόντων (705 θέσεις), ΠΕ Ψυχολόγων (592 θέσεις), ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
(574), ΔΕ Σχολικών Βοηθών (480), ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (346), ΔΕ Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (312), ΥΕ Τραπεζοκόμων (308), ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
(357), ΤΕ Νοσηλευτών και Σχολικών Νοσηλευτών (244) και ΔΕ Επιστατών (221
θέσεις).
Με 3.604 πενταμηνίτες θα ενισχυθεί το υπουργείο Εργασίας,
3.026 το υπουργείο Υγείας, ενώ στην Ενωση Περιφερειών Ελλάδας κατανέμονται
3.540 θέσεις. Σε 856 ανέρχονται οι θέσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης, σε 752 στο
υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 646 στο
υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και 470 σε
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας. Στα υπουργεία Εθνικής Αμυνας, Εσωτερικών
και Οικονομικών κατανέμονται 228, 205 και 117 θέσεις, αντιστοίχως.
Υγεία
Αναφορικά με τις 3.026 θέσεις που θα καλυφθούν σε υπηρεσίες
του υπουργείου Υγείας, η πλειονότητα -2.577 στο σύνολό τους- αντιστοιχεί στις
επτά Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας, ενώ οι λοιπές αφορούν την κεντρική
Υπηρεσία του υπουργείου, αλλά και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, τον ΕΟΠΥΥ, τον
ΕΟΦ, το ΚΕΘΕΑ, το ΕΚΕΨΥΕ και το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Ερευνας και
Τεχνολογίας. Οι υποψήφιοι θα επιλεγούν από τις ειδικότητες Γενικών Καθηκόντων,
Νοσηλευτών και Βοηθών τους, Διοικητικών, Βοηθών Φαρμακείου, Ηλεκτρολόγων κ.α.
Προϋποθέσεις
Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι στα
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ανήκουν σε -τουλάχιστον- μία από
τις παρακάτω κατηγορίες:
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη
οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι
εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη
μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.
• Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ.
• Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού
τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση
τα τυπικά προσόντα τους.
• Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των
29 ετών.
• Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο νέος τρόπος μοριοδότησης των
ανέργων στο πρόγραμμα στοχεύει στο να επωφεληθούν οι άνεργοι μεγαλύτερης
ηλικίας, τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) και οι γονείς παιδιών με αναπηρία.
Αιτήσεις
Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, οι άνεργοι θα πρέπει
να είναι ως πιστοποιημένοι χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της διαδικτυακής
πύλης του ΟΑΕΔ και να εισάγουν τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτήν.
Πληροφορίες για το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ
(www.oaed.gr) ή να καλέσουν στα τηλέφωνα 210 9989856, 210 9989148, 210 9989212,
210 9989132, 210 9989954, 210 9989208, 210 9989116, 210 9989143, 210 9989009,
210 9989144.
5.657 προσλήψεις κοινωφελούς εργασίας σε 155 υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας
ΦΟΡΕΑΣ
ΘΕΣΕΙΣ
Αποστολική Διακονία
2
Βιβλιοδετείο
1
Γενικά Αρχεία Κράτους
60
Δημόσιες Βιβλιοθήκες
85
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Α' Αθήνας
96
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Ανατ. Θεσ/νίκης
12
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Αιτωλοακαρνανίας
33
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Ανατ. Αττικής
68
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Ανατ. Θεσ/νίκης
59
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Αργολίδας
13
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Αρκαδίας
10
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Αρτας
10
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Αχαΐας
44
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Β' Αθήνας
63
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Βοιωτίας
15
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Γ' Αθήνας
72
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Γρεβενών
6
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Δ' Αθήνας
62
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Δράμας
14
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Δυτ. Αττικής
24
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Δυτ. Θες/νικης
82
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Δωδεκανήσου
31
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Εβρου
61
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Ευβοίας
28
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Ευρυτανίας
5
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Ζακύνθου
7
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Ηλείας
20
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Ημαθίας
23
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Ηρακλείου
48
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Θεσπρωτίας
7
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Ιωαννίνων
20
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Καβάλας
20
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Καρδίτσας
14
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Καστοριάς
7
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Κερκύρας
14
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Κεφαλληνίας
6
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Κιλκίς
10
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Κοζάνης
25
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Κορινθίας
21
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Κυκλάδων
17
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Λακωνίας
10
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Λάρισας
38
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Λασιθίου
38
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Λέσβου
14
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Λευκάδας
5
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Μαγνησίας
28
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Μεσσηνίας
21
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Ξάνθης
17
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Πειραιά
68
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Πέλλας
21
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Πιερίας
21
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Πρέβεζας
10
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Ρεθύμνου
14
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Ροδόπης
14
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Σάμου
4
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Σερρών
24
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Τρικάλων
17
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Φθιώτιδας
20
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Φλώρινας
9
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Φωκίδας
4
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Χαλκιδικής
14
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Χανίων
24
Δ/νση Β' Βάθμιας Εκπαίδ. Χίου
9
Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδ.
9
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Α' Αθήνας
88
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Α' Θεσ/νίκης
68
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Αιτωλοακαρνανίας
32
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Ανατ. Αττικής
75
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Αργολίδας
16
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Αρκαδίας
10
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Αρτας
10
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Αχαΐας
49
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Β' Αθήνας
66
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Β' Θεσ/νίκης
85
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Βοιωτίας
17
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Γ' Αθήνας
68
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Γρεβενών
2
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Δ' Αθήνας
57
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Δράμας
13
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Δυτ. Αττικής
30
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Δωδεκανήσου
32
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Εβρου
59
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Ευβοίας
33
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Ευρυτανίας
5
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Ζακύνθου
6
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Ηλείας
19
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Ημαθίας
25
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Ηρακλείου
53
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Θεσπρωτίας
6
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Ιωαννίνων
19
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Καβάλας
18
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Καρδίτσας
17
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Καστοριάς
6
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Κερκύρας
16
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Κεφαλληνίας
6
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Κιλκίς
11
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Κοζάνης
21
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Κορίνθου
19
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Κυκλάδων
13
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Λακωνίας
11
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Λάρισας
43
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Λασιθίου
44
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Λέσβου
13
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Λευκάδας
2
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Μαγνησίας
31
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Μεσσηνίας
18
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Ξάνθης
15
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Πειραιά
67
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Πέλλας
20
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Πιερίας
19
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Πρέβεζας
9
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Ρεθύμνης
16
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Ροδόπης
9
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Σάμου
6
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Σερρών
19
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Τρικάλων
18
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Φθιώτιδας
19
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Φλώρινας
9
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Φωκίδας
2
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Χαλκιδικής
17
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Χανίων
27
Δ/νση Α' Βάθμιας Εκπαίδ. Χίου
7
ΔΟΑΤΑΠ
8
Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
9
ΕΚΠΑ
86
Εκκλησιαστικό Οικοτροφείο
1
ΕΛΚΕΘΕ
49
Εφορεία Αιγινητείου
25
Εφορεία Αρεταίειου
25
ΙΚΥ
5
στορική Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων
3
Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών
42
Ιερά Αρχιεπισκοπή Κρήτης
14
Ιερές Μητροπόλεις
655
Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
1
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας
5
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδ. Ανατ. Μακεδονίας Θράκης
130
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδ. Αττικής
319
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδ. Βορ. Αιγαίου
8
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδ. Δυτ. Ελλάδας
123
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδ. Δυτ. Μακεδονίας
43
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδ. Ηπείρου
45
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδ. Θεσσαλίας
118
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδ. Ιονίων Νήσων
13
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδ. Κέντρ. Μακεδονίας
292
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδ. Κρήτης
58
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδ. Νοτ. Αιγαίου
23
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδ. Πελοποννήσου
47
Περιφ/κή Δ/νση Εκπαίδ. Στερ. Ελλάδας
61
Σιβιτανίδειος
4
Συντονιστικά Γραφεία Μειονοτικών
12
Τοπικά Αρχεία
2
Τυπογραφείο
2
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΕΚΤ: Στον Σεπτέμβριο στρέφεται η προσοχή για τη μείωση των επιτοκίων

Κρίσιμα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό το καλοκαίρι - Από τον Ιούλιο του 2022 η ΕΚΤ …