Διαγωνισμός «Juvenes Translatores 2015-2016» για νεαρούς μεταφραστές από την ΕΕ

H Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
διοργανώνει τον 9ο Διαγωνισμό “Juvenes Translatores 2015-2016” - για τη
βράβευση των καλύτερων νεαρών μεταφραστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μαθητές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 17 ετών (που έχουν γεννηθεί το έτος 1998) και θα
πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2015.
Στον εν λόγω Διαγωνισμό, που διοργανώνεται για 9η χρονιά με
επιτυχία, οι 17χρονοι μαθητές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν την ευκαιρία
να δοκιμάσουν τις μεταφραστικές τους ικανότητες συμμετέχοντας στη μετάφραση
ενός κειμένου μιας σελίδας, από μια επίσημη γλώσσα της ΕΕ σε μια άλλη.

Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στους 17χρονους μαθητές (που έχουν
γεννηθεί το έτος 1998) των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γενικών και Επαγγελματικών
Λυκείων της χώρας και η συμμετοχή τους είναι προαιρετική. Τα σχολεία που
επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να εγγραφούν εγκαίρως στον ιστότοπο
(http://ec.europa.eu/translation/contest/registration/registration_form.cfm?comlang=el)
από 1 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2015.
Τα σχολεία θα επιλεγούν τυχαία - ο αριθμός των σχολείων κάθε
χώρας που θα μπορέσουν να συμμετάσχουν εξαρτάται από τον αριθμό των εδρών που η
χώρα αυτή έχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (για την Ελλάδα 21 σχολεία).
Στις 26 Νοεμβρίου 2015, κοινή ημέρα διεξαγωγής του
Διαγωνισμού για όλες τις χώρες της ΕΕ στις σχολικές μονάδες που θα επιλεγούν,
οι μαθητές των σχολείων θα μεταφράσουν ένα κείμενο στη γλώσσα της επιλογής τους
από και προς οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ (ως γλώσσα
προορισμού συνιστάται η μητρική τους γλώσσα ή η γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα
οι μαθητές) υπό την εποπτεία των καθηγητών τους. Μεταφραστές της Γενικής
Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βαθμολογήσουν τις μεταφράσεις
και θα επιλέξουν την καλύτερη μετάφραση από κάθε χώρα της ΕΕ.
Οι 28 νικητές θα προσκληθούν και θα βραβευθούν με ένα
τριήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες και θα λάβουν ένα έπαθλο στην τελετή απονομής
των βραβείων στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ερχόμενη άνοιξη 2016.
Για κάθε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν στο email: dgt-translatores@ec.europa.eu, καθώς, επίσης, και στον
ιστότοπο Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores/index_el.htm .
H Γενική Διεύθυνση
Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνει τον 9ο Διαγωνισμό
“Juvenes Translatores 2015-2016” - για τη βράβευση των καλύτερων νεαρών
μεταφραστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
17 ετών (που έχουν γεννηθεί το έτος 1998) και θα πραγματοποιηθεί στις
26 Νοεμβρίου 2015.

Στον εν λόγω Διαγωνισμό, που διοργανώνεται για 9η χρονιά με επιτυχία, οι
17χρονοι μαθητές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν την ευκαιρία να
δοκιμάσουν τις μεταφραστικές τους ικανότητες συμμετέχοντας στη μετάφραση
ενός κειμένου μιας σελίδας, από μια επίσημη γλώσσα της ΕΕ σε μια άλλη.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στους 17χρονους μαθητές (που έχουν γεννηθεί το
έτος 1998) των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γενικών και Επαγγελματικών
Λυκείων της χώρας και η συμμετοχή τους είναι προαιρετική.

Τα σχολεία που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να εγγραφούν εγκαίρως
στον ιστότοπο
(http://ec.europa.eu/translation/contest/registration/registration_form.cfm?comlang=el)
από 1 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2015. Τα σχολεία θα επιλεγούν τυχαία
- ο αριθμός των σχολείων κάθε χώρας που θα μπορέσουν να συμμετάσχουν
εξαρτάται από τον αριθμό των εδρών που η χώρα αυτή έχει στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο (για την Ελλάδα 21 σχολεία). Στις 26 Νοεμβρίου 2015, κοινή
ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού για όλες τις χώρες της ΕΕ στις σχολικές
μονάδες που θα επιλεγούν, οι μαθητές των σχολείων θα μεταφράσουν ένα
κείμενο στη γλώσσα της επιλογής τους από και προς οποιαδήποτε από τις 24
επίσημες γλώσσες της ΕΕ (ως γλώσσα προορισμού συνιστάται η μητρική τους
γλώσσα ή η γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα οι μαθητές) υπό την εποπτεία
των καθηγητών τους.
Μεταφραστές της Γενικής Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
θα βαθμολογήσουν τις μεταφράσεις και θα επιλέξουν την καλύτερη μετάφραση
από κάθε χώρα της ΕΕ. Οι 28 νικητές θα προσκληθούν και θα βραβευθούν
με ένα τριήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες και θα λάβουν ένα έπαθλο στην
τελετή απονομής των βραβείων στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την
ερχόμενη άνοιξη 2016.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν
στο email:
dgt-translatores@ec.europa.eu, καθώς, επίσης, και στον ιστότοπο Juvenes
Translatores: http://ec.europa.eu/translatores/index_el.htm .

www.diorismos.gr

H Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
διοργανώνει τον 9ο Διαγωνισμό “Juvenes Translatores 2015-2016” - για τη
βράβευση των καλύτερων νεαρών μεταφραστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μαθητές
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 17 ετών (που έχουν γεννηθεί το έτος 1998) και θα
πραγματοποιηθεί στις 26 Νοεμβρίου 2015.
Στον εν λόγω Διαγωνισμό, που διοργανώνεται για 9η χρονιά με
επιτυχία, οι 17χρονοι μαθητές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν την ευκαιρία
να δοκιμάσουν τις μεταφραστικές τους ικανότητες συμμετέχοντας στη μετάφραση
ενός κειμένου μιας σελίδας, από μια επίσημη γλώσσα της ΕΕ σε μια άλλη.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται στους 17χρονους μαθητές (που έχουν
γεννηθεί το έτος 1998) των Δημόσιων και Ιδιωτικών Γενικών και Επαγγελματικών
Λυκείων της χώρας και η συμμετοχή τους είναι προαιρετική. Τα σχολεία που
επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να εγγραφούν εγκαίρως στον ιστότοπο
(http://ec.europa.eu/translation/contest/registration/registration_form.cfm?comlang=el)
από 1 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2015.
Τα σχολεία θα επιλεγούν τυχαία - ο αριθμός των σχολείων κάθε
χώρας που θα μπορέσουν να συμμετάσχουν εξαρτάται από τον αριθμό των εδρών που η
χώρα αυτή έχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (για την Ελλάδα 21 σχολεία).
Στις 26 Νοεμβρίου 2015, κοινή ημέρα διεξαγωγής του
Διαγωνισμού για όλες τις χώρες της ΕΕ στις σχολικές μονάδες που θα επιλεγούν,
οι μαθητές των σχολείων θα μεταφράσουν ένα κείμενο στη γλώσσα της επιλογής τους
από και προς οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ (ως γλώσσα
προορισμού συνιστάται η μητρική τους γλώσσα ή η γλώσσα που γνωρίζουν καλύτερα
οι μαθητές) υπό την εποπτεία των καθηγητών τους. Μεταφραστές της Γενικής
Διεύθυνσης Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα βαθμολογήσουν τις μεταφράσεις
και θα επιλέξουν την καλύτερη μετάφραση από κάθε χώρα της ΕΕ.
Οι 28 νικητές θα προσκληθούν και θα βραβευθούν με ένα
τριήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες και θα λάβουν ένα έπαθλο στην τελετή απονομής
των βραβείων στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την ερχόμενη άνοιξη 2016.
Για κάθε επιπλέον πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν στο email: dgt-translatores@ec.europa.eu, καθώς, επίσης, και στον
ιστότοπο Juvenes Translatores: http://ec.europa.eu/translatores/index_el.htm .
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …