Καταχρηστική και παράνομη απόλυση καθαρίστριας από το ΚΔΑΠ Αλεξανδρούπολης

Η
επιμονή καθαρίστριας – εργαζομένης στο ΚΔΑΠ Αλεξανδρούπολης να
διεκδικεί το σεβασμό στα αυτονόητα εργασιακά δικαιώματά της της στοίχισε
την εργασία της, που μετά 12 χρόνια είδε το δρόμο της απόλυσης.

Όπως καταγγέλλει ο ΠΑΣΕΚΔΑΠ
-με επιστολή του προς τον υπουργό Εσωτερικών, το γενικό γραμματέα του
υπουργείου, το δήμαρχο Αλεξανδρούπολης αλλά και την ΚΕΔΕ- η καθαρίστρια
εργάζεται στο συγκεκριμένο ΚΔΑΠ από το 2003 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» με
διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου. Εργάζεται, με λίγα
λόγια, μέσω ενός προγράμματος, στο οποίο οι συμβάσεις ανανεώνονται κάθε
χρόνο μέχρι την ολοκλήρωσή του, βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 παρ. 3
του ν. 2190/1994.Ωστόσο,
σύμφωνα με την καταγγελία του ΠΑΣΕΚΔΑΠ, παρότι πήγαινε κανονικά στη
δουλειά της, την 1η Σεπτεμβρίου 2015 τής απαγορεύτηκε η είσοδος από τους
εργοδότες της με την αιτιολογία ότι έχει απολυθεί. 

Ωστόσο, «λίγες
μέρες πριν την άκυρη απόλυσή της, της ζητήθηκε από τον πρόεδρο του ΝΠΔΔ
“Πολυκοινωνικό” Αλεξανδρούπολης να εκτελέσει εργασία καθαριότητας σε
άλλο χώρο άσχετο από αυτόν που προβλέπεται στην από 2/2/2015 παράταση
της σύμβασης εργασίας της, στην παράγραφο Ε, όπου αναγράφεται ρητά ότι η
εν λόγω εργαζόμενη παρέχει τις υπηρεσίες της στο ΚΔΑΠ».


Ο
ΠΑΣΕΚΔΑΠ ζητεί «να ακυρωθεί η παράνομη απόλυση». Σε διαφορετική
περίπτωση, όπως υπογραμμίζει, «τόσο ο Σύλλογος μας όσο και η υπό απόλυση
εργαζόμενη θα καταφύγουμε σε όλες τις απαραίτητες συνδικαλιστικές και
νομικές ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές και το υπουργείο Εσωτερικών
για τη διασφάλιση και την προστασία των δικαιωμάτων της». 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΣΕΚΔΑΠ

"ΑΘΗΝΑ: 06/09/2015
Αρ. πρωτ. 219


Προς:

Υπουργό Εσωτερικών κ. Α. Μανιτάκη
Γραφείο Υπουργού
Γ. Γραμματέα Υπ. Εσωτερικών κ. Κ. Πουλάκη
Δήμο Αλεξανδρούπολης
Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης
Πρόεδρο Πολυκοινωνικού Κ. Βαμβακερό Αντώνιο


Κοινοποίηση:
Πρόεδρο ΚΕΔΕ Κ. Γ. Πατούλη
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΚΔΑΠ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Στις
4/8/2015 η εργαζόμενη στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών
(ΚΔΑΠ) Αλεξανδρούπολης κ.Κουσάρη Θεοφανώ κλήθηκε τηλεφωνικώς από το ΝΠΔΔ
“Πολυκοινωνικό” του Δήμου Αλεξανδρούπολης να προσέλθει στα γραφεία της
για να παραλάβει έγγραφο με το οποίο είχε δηλωθεί στον ΟΑΕΔ η λήξη της
σύμβασης εργασίας της. Η ίδια παρά τις ανησυχίες της θεώρησε ότι, όπως
συνέβαινε τα τελευταία δώδεκα χρόνια, η σύμβαση της θα ανανεωθεί από το
Σεπτέμβριο. Την 1η Σεπτεμβρίου 2015, προσήλθε κανονικά στην εργασία της
στο χώρο του ΚΔΑΠ Αλεξανδρούπολης όπου της απαγορεύτηκε η είσοδος από
τους εργοδότες της με την αιτιολογία ότι έχει απολυθεί!


Η
κ. Κουσάρη εργάζεται αδιάλειπτα ως καθαρίστρια στο Κέντρο Δημιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης από το 2003 στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Εναρμόνιση  Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής” με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.
Στο πλαίσιο αυτό πάντα εκτελούσε τις εργασίες καθαριότητας του ΚΔΑΠ
Αλεξανδρούπολης με ευσυνειδησία και επαγγελματισμό και ουδέποτε έδωσε
δικαιώματα με μοναδική εξαίρεση την επιμονή της να διεκδικεί το σεβασμό
στα αυτονόητα δικαιώματά της, γεγονός που καθώς φαίνεται της στοίχισε
την εργασία της.


Πιο
συγκεκριμένα, λίγες μέρες πριν την άκυρη απόλυσή της, της ζητήθηκε από
τον πρόεδρο του ΝΠΔΔ “Πολυκοινωνικό” Αλεξανδρούπολης να εκτελέσει
εργασία καθαριότητας σε άλλο χώρο άσχετο από αυτόν που προβλέπεται στην
από 2/2/2015 παράταση της σύμβασης εργασίας της, στην παράγραφο Ε, όπου
αναγράφεται ρητά ότι η εν λόγω εργαζόμενη παρέχει τις υπηρεσίες της στο
Κέντρο   ΔημιουργικήςΑπασχόλησης Παιδιών.


Σε
κανένα σημείο της σύμβασής της δεν αναφέρεται άμεσα ή έμμεσα ότι
υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε χώρους άσχετους με το
πρόγραμμα υλοποίησης και λειτουργίας του ΚΔΑΠ. Συνεπώς ο πρόεδρος του
“Πολυκοινωνικού” δεν είχε το διευθυντικό δικαίωμα να της ζητήσει να
εκτελέσει τις υπηρεσίες της σε άλλους χώρους πέραν του ΚΔΑΠ
Αλεξανδρούπολης, επομένως η μη ανανέωση της σύμβασης εργασίας της
κ.Κουσάρη ισοδυναμεί με παράνομη και καταχρηστική απόλυση και πρέπει να
ανακληθεί άμεσα.


Επιπλέον
υπογραμμίζουμε ότι η πρόσληψη και η ανανέωση των συμβάσεων των
εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών γίνεται σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ν. 2190/1994 και συνεπώς οι
συμβάσεις αυτές ανανεώνονται κάθε χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση του
ευρωπαϊκού προγράμματος “Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής
Ζωής'' το οποίο συνεχίζεται κανονικά και για το επόμενο έτος, συνεπώς το
ΚΔΑΠ Αλεξανδρούπολης δεν είναι δυνατόν να λειτουργήσει χωρίς την
καθαρίστρια  του.


Για
όλους τους παραπάνω λόγους η μη ανανέωση της σύμβασης εργασίας της
καθαρίστριας στο ΚΔΑΠ Αλεξανδρούπολης κ.Θεοφανώς Κουσάρη είναι άκυρη και
καταχρηστική καθώς συνιστά παραβίαση του νομικού πλαισίου που διέπει
τις σχέσεις εργασίας των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ μέσω του προγράμματος
“Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής” αλλά  και της
εργατικής  νομοθεσίας εν γένει καθώς μετά από δεκατρία  χρόνια  με
διαδοχικές συμβάσεις  εργασίας  δικαιούται την ανάλογη αποζημίωση
σύμφωνα  με  την ισχύουσα  νομοθεσία.


Διαμαρτυρόμαστε
λοιπόν έντονα και καλούμε τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης και τον Πρόεδρο
του “Πολυκοινωνικού” Αλεξανδρούπολης να ανακαλέσουν άμεσα και χωρίς
υπαίτια καθυστέρηση την άδικη απόφασή τους ώστε να επιστρέψει η
κ.Κουσάρη κανονικά στην εργασία της ως καθαρίστρια του Κέντρου
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου Αλεξανδρούπολης σύμφωνα με το
προβλεπόμενο καθεστώς λειτουργίας του ΚΔΑΠ.


Επίσης
καλούμε το ΥΠΕΣ να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τον
Δήμο Αλεξανδρούπολης για να ακυρωθεί η παράνομη απόλυση. Σε διαφορετική
περίπτωση τόσο ο Σύλλογος μας όσο και η υπό απόλυση εργαζόμενη θα
καταφύγουμε σε όλες τις απαραίτητες συνδικαλιστικές και νομικές
ενέργειες προς τις αρμόδιες αρχές και το Υπουργείο Εσωτερικών για  την
διασφάλιση  και  την προστασία των δικαιωμάτων  της."

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …