ΠΑΣΚΕ - ΓΣΕΕ: Παρέμβαση "ΣΕΙΣΜΟΣ" στο Debate των Πολιτικών Αρχηγών με αποκωδικοποίηση των όρων του 3ου Μνημονίου

paskeΗ συνδικαλιστική παράταξη της ΠΑΣΚΕ στη ΓΣΕΕ προκαλεί "ΣΕΙΣΜΟ" στο πολιτικό σκηνικό, παρεμβαίνοντας στο debate των πολιτικών αρχηγών με την αποκωδικοποίηση του 3ου Μνημονίου, σε μια προσπάθεια να ενημερώσει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, με συνοπτικό τρόπο για τις επιπτώσεις που θα έχει αυτό στις ζωές τους. Πρόκειται για μια παρέμβαση που δεν θα μπορέσουν εύκολα οι πολιτικοί αρχηγοί να παρακάμψουν στο σημερινό Debate αφού για πρώτη φορά έρχεται στο φως της δημοσιότητας αναλυτική αποκωδικοποίηση του 3ου Μνημονίου, σημείο στο σημείο.

Και μπορεί οι εκπρόσωποί μας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να μην διάβασαν τις 900 σελίδες του μνημονίου πριν τις ψηφίσουν, οι πολίτες έχουν την δυνατότητα πριν προσέλθουν στην κάλπη, να γνωρίζουν προεκλογικά, μέσα από ένα κείμενο 39 σελίδων, όλα τα "καλά" που θα εφαρμοστούν σε βάρος τους από την εφαρμογή του.

Παρακάτω ακολουθεί η παρέμβαση - ενημέρωση της ΠΑΣΚΕ, που αναμένεται να προκαλέσει σεισμούς στην κεντρική πολιτική σκηνή αυτή την εβδομάδα.

"ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ

ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Η ΠΑΣΚΕ στη ΓΣΕΕ, η υπεύθυνη συνδικαλιστική εκπροσώπηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα, σε μια προσπάθεια να ενημερώσει αναλυτικά τους εργαζόμενους και ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία για το περιεχόμενο και τις επιπτώσεις του 3ου Μνημονίου, παρουσιάζει την αποκωδικοποίηση των μέτρων και τις επιπτώσεις για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας.

Η Παρέμβαση – Ενημέρωση της παράταξής μας στη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας γίνεται διότι διαπιστώνουμε ότι μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές, ουδείς εκ των πολιτικών αρχηγών και των κομμάτων που διεκδικούν την ψήφο του κόσμου της μισθωτής εργασίας, δεν τοποθετούνται επί της ουσίας για τις επιπτώσεις του 3ου Μνημονίου και όταν το κάνουν είτε γενικολογούν, είτε παραπλανούν….

Σας επισυνάπτουμε το κείμενο με τις Βασικές αποφάσεις και τα μέτρα πολιτικής, όπως αυτά αποφασίστηκαν στη σύνοδο κορυφής και ψηφίστηκαν από το Ελληνικό κοινοβούλιο.

 

 

Βασικές αποφάσεις και μέτρα πολιτικής μετά τη Σύνοδο Κορυφής για το Ευρώ της 12ης Ιουλίου 2015

Ο Ιούλιος του 2015 σηματοδότησε τη μεταστροφή της στρατηγικής της ελληνικής κυβέρνησης όσον αφορά το γενικότερο πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης χρέους της χώρας. Με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ (Eurosummit) της 12ης Ιουλίου, η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε την πλήρη προσαρμογή των στόχων της οικονομικής πολιτικής της στο γενικότερο πλαίσιο πολιτικής της Ευρωζώνης, προκειμένου να διασφαλίσει την υπαγωγή της χώρας στους ευρωπαϊκούς μηχανισμούς χρηματοδοτικής στήριξης των κρατών-μελών της Ένωσης. Η μεταστροφή αυτή πρακτικά έλαβε χώρα σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης να προβεί στην άμεση ψήφιση συγκεκριμένων μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα ανοίξουν το δρόμο για τη δεύτερη φάση, αυτή της υπογραφής ενός νέου Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμικών της εταίρων-πιστωτών ως προαπαιτούμενο για την παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι δύο παραπάνω σταθμοί-αποφάσεις και τα μέτρα που περικλείουν.

Στάδιο 1ο: Προαπαιτούμενα μέτρα για την έναρξη διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσουν στην υπογραφή συμφωνίας

Σύμφωνα με τη «Δήλωση της Συνόδου για το Ευρώ» της 12ης Ιουλίου 2015, τα προαπαιτούμενα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (prior actions) για την πιθανή μελλοντική συμφωνία της Ελλάδας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ), και συνεπώς και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), είναι τα ακόλουθα:

 1. Η αύξηση των εσόδων μέσω αλλαγών του συστήματος ΦΠΑ και διεύρυνσης της φορολογικής βάσης.
 2. Η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.
 3. Έναρξη λειτουργίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.
 4. Εισαγωγή ημιαυτόματων περικοπών δαπανών σε περίπτωση παρεκκλίσεων από τους στόχους για το πρωτογενές πλεόνασμα.
 5. Η πλήρης νομική ανεξαρτησία της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
 6. Θέσπιση κώδικα πολιτικής δικονομίας.
 7. Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (BBRD).

Πέρα από αυτά η ελληνική Κυβέρνηση δεσμεύεται, σύμφωνα με τη «Δήλωση της συνόδου για το ευρώ», να προχωρήσει στην εφαρμογή μιας σειράς μέτρων με στόχο να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις των δανειστών για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ). Ειδικότερα, η Ελληνική Κυβέρνηση αναλαμβάνει να:

 1. Αντισταθμίσει πλήρως τον δημοσιονομικό αντίκτυπο της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2012.
 2. Εφαρμόσει τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στο συνταξιοδοτικό σύστημα ή άλλο ισοδύναμο.
 3. Υλοποιήσει το σύνολο των συστάσεων της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ Ι και στην συνέχεια να ξεκινήσει την εφαρμογή της εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ ΙΙ.
 4. Προχωρήσει στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, και συγκεκριμένα στην ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, εκτός αν βρεθούν εναλλακτικά μέτρα με ισοδύναμα αποτελέσματα στον ανταγωνισμό.
 5. Προχωρήσει σε ευθυγράμμιση των πολιτικών για την αγορά εργασίας με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές, και συγκεκριμένα σε αλλαγές στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, εργατικές κινητοποιήσεις και τις ομαδικές απολύσεις.
 6. Προχωρήσει σε βήματα για την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα, και συγκεκριμένα σε δράσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του ΤΧΣ και των τραπεζών από πολιτικές παρεμβάσεις.
 7. Προχωρήσει στην ρευστοποίηση 50 δις ευρώ από περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας του Ελληνικού Κράτους μέσω ενός προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων τις οποίες θα διαχειριστεί ένα ανεξάρτητο ταμείο. Από τα έσοδα του ταμείου 25 δις ευρώ θα διατεθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, 12,5 δις ευρώ θα διατεθούν για την μείωση του χρέους, και 12,5 δις ευρώ θα διατεθούν για επενδύσεις. Το ταμείο θα συσταθεί στην Ελλάδα, υπό τη διαχείριση των ελληνικών αρχών, και την υπό την εποπτεία των ευρωπαϊκών θεσμών.
 8. Προχωρήσει στην αποπολιτικοποίηση και τη μείωση του κόστους της ελληνικής διοίκησης.
 9. Εξομαλύνει τις μεθόδους εργασίας των θεσμών. Συγκεκριμένα, να επιτρέψει τους επιτόπιους ελέγχους στην Αθήνα από τους θεσμούς και να διαβουλεύεται μαζί τους αναλυτικά και με βάθος χρόνου όσον αφορά το νομοθετικό έργο.
 10. Επανεξετάσει και τροποποιήσει τους νόμους που ψηφίστηκαν από τη νέα Ελληνική Κυβέρνηση και δεν συνάδουν με τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου γιατί αποκλίνουν από δεσμεύσεις που υπάρχουν σε προηγούμενα προγράμματα.

Οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα ξεκινήσουν ύστερα από την εφαρμογή των παραπάνω μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και προαπαιτούμενων πράξεων θα περιλαμβάνουν πέρα από το ύψος της χρηματοδότησης από το σχεδιαζόμενο πρόγραμμα του ΕΜΣ (το οποίο υπολογίζεται με βάση της χρηματοδοτικές ανάγκες μεταξύ 82 και 86 δις ευρώ) και μελέτη για τη βιωσιμότητα του χρέους. Όσον αφορά το ζήτημα του χρέους η Σύνοδος ρητά τονίζει ότι δεν μπορεί να αναληφθεί απομείωση της ονομαστικής αξίας του χρέους (κούρεμα), αλλά σύμφωνα και με το πνεύμα της δήλωσης της Ευρωομάδας του Νοεμβρίου του 2012 ενδέχεται να εξεταστεί πιθανή παράταση των περιόδων χάριτος και αποπληρωμής. Τέτοια μέτρα εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του νέου προγράμματος. Επιπλέον, στη «Δήλωση της συνόδου για το ευρώ» αναφέρεται επίσης ότι οι θεσμοί θα διερευνήσουν τις δυνατότητες για μείωση του χρηματοδοτικού φακέλου μέσω εναλλακτικής δημοσιονομικής πορείας ή μέσω υψηλότερων εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις. Τέλος, αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα προχωρήσει σε κινητοποίηση ποσού έως 35 δις ευρώ εντός των προσεχών 3-5 ετών για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στην ελληνική οικονομία. Ως έκτακτο μέτρο αναφέρεται η αύξηση του επιπέδου προχρηματοδότησης κατά 1 δις ευρώ.

Σε εφαρμογή των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης η ελληνική Κυβέρνηση προχώρησε στην ψήφιση από το Βουλή δύο νόμων (Ν.4334/2015 με τίτλο «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (Ε.Μ.Σ)»(ΦΕΚ Α΄80) και Ν./2015 με τίτλο «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4334/2015 (Α’ 80)» (ΦΕΚ Α’ 87). Συνολικά οι σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που προκύπτουν από τους δύο αυτούς νόμους είναι οι ακόλουθες:

 1. Ορίζονται τρία επίπεδα στο συντελεστή ΦΠΑ (6% 13% 23%). Μια σειρά από αγαθά και υπηρεσίες μετατάσσονται από τον μειωμένο (13%) στον κανονικό (23%) συντελεστή ΦΠΑ[1].
 2. Καταργούνται προοδευτικά οι μειώσεις 30% στο συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου. Από 1/10/2015 η ρύθμιση αυτή αφορά τα ανεπτυγμένα τουριστικά νησιά, από 1/6/2016 τα λιγότερο ανεπτυγμένα νησιά, ενώ για τα πλέον απομακρυσμένα νησιά συνεχίζουν να ισχύουν οι σημερινοί συντελεστές ΦΠΑ
 3. Εντάσσονται στο καθεστώς ΦΠΑ τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών και υπολογιστών.
 4. Απόδοση ΦΠΑ εντός πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της πληρωμής στις περιπτώσεις εξόφλησης συναλλαγής σύμφωνα με τις παραγράφους 2,3 του άρθρου 20 του νόμου 3842/2010[2].
 5. Αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου ασφαλίστρων στο 25% (από 20%) για τον κλάδο πυρός και στο 15% (από 10%) για τον κλάδο αυτοκινήτων (συμπεριλαμβανομένης της αστικής ευθύνης)
 6. Αυξάνεται ο συντελεστής του φόρου εισοδήματος για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα οριζόμενα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες από 26% σε 29%.
 7. Αύξηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων από 80% σε 100%. Ειδικά για το φορολογικό έτος που ξεκινά από 1/1/2015 έως 31/12/2015 το ποσοστό προκαταβολής ορίζεται στο 75% (από 55% που ισχύει).
 8. Προστίθεται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, ν4174/2013) νέο άρθρο 55Α σχετικά με το ποινικό αδίκημα της φοροδιαφυγής.
 9. Αύξηση του συντελεστή φόρου πολυτελούς διαβίωσης από 10% σε 13% για τα αυτοκίνητα άνω των 2.500 κ.ε., επίσης στα αεροσκάφη, ελικόπτερα, ανεμόπτερα και δεξαμενές κολύμβησης. Επίσης επιβάλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης με συντελεστή 13% στα σκάφη αναψυχής άνω των 5 μέτρων. Από το φόρο αυτό εξαιρούνται τα ιστιοφόρα και τα παραδοσιακά σκάφη. Ο φόρος υπολογίζεται επί της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης.
 10. Αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα από 30.000 ευρώ. Πιο συγκεκριμένα για τα εισοδήματα έως 50.000 ευρώ από 1,4% σε 2%, για τα εισοδήματα από 50.000 έως 100.000 ευρώ από 2,1% σε 4%, για εισοδήματα από 100.000 έως 500.00 από 2,8% σε 6%, και για εισοδήματα από 500.000 και πάνω από 2,8% σε 8%.
 11. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. Συγκεκριμένα συνίσταται στη θέση του Συμβουλίου Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΕΛ.Σ.Σ) που λειτουργεί σήμερα, 17μελής Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΣΥ.ΕΠ.ΕΛ.Σ.Σ) το οποίο συγκροτήται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και καταργείται ο έλεγχος της Βουλής στη λειτουργία του νέου οργάνου. Μέτρα ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
 12. Αύξηση των αρμοδιοτήτων του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, που συγκροτήθηκε με το νόμο 4270/ΦΕΚ Α 143/28.06, από την παρακολούθηση του Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ) σε εισηγητή ημιαυτόματων μέτρων περικοπής δαπανών ή ενίσχυσης των εσόδων σε περίπτωση απόκλισης από τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων σε τρίμηνη βάση.
 13. Στους συνταξιοδοτούµενους όλων των ασφαλι- στικών ταµείων µετά τις 30.6.2015, χορηγείται σύνταξη που αναλογεί στις καταβαλλόµενες εισφορές και µετά τη συµπλήρωση του 67ου έτους, χορηγείται το πλήρες ποσό της κατώτατης εγγυηµένης σύνταξης.
 14. Ένταξη όλων των επικουρικών ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
 15. Αύξηση των εισφορών υγειονομικής περίθαλψης που παρακρατούνται από τις κύριες από 4% σε 6%. Εφαρμογή όμοιας παρακράτησης στο ίδιο ύψος και για τις επικουρικές συντάξεις.
 16. Τροποποιήσεις στον κώδικα πολιτικής δικονομίας
 17. Ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ, EE L 173 [Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)]. Συγκεκριμένα δημιουργία Αρχής Εξυγίανσης η οποία αναφέρεται στην Τράπεζα της Ελλάδος για τα πιστωτικά και τα εποπτευόμενα από αυτή χρηματοδοτική ιδρύματα και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις επιχειρήσεις επενδύσεων. Στα εργαλεία της Αρχής Εξυγίανσης είναι και η διάσωση με ίδια μέσα (bail-in), σύμφωνα με τη λογική της μετατροπής των δανειστών του υπό εξυγίανση ιδρύματος σε μετόχους. Σκοπός της χρήσης αυτού του εργαλείου είναι η ελαχιστοποίηση των δημοσίων δαπανών (bail-out) κατά τη διάσωση τραπεζών υπό κατάρρευση. Βασικό στοιχείο της οδηγίας είναι η εγγύηση των καταθέσεων για ποσά κάτω των 100.000 ευρώ ανά καταθέτη, κατά τραπεζικό ίδρυμα από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Στο τέλος του 2014 το ΤΕΚΕ διέθετε άμεσα ρευστοποιήσιμα κεφάλαια αξίας 3 δις ευρώ.

 

Στάδιο 2ο: Τρίτο Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και των θεσμών-πιστωτών της χώρας (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ-ΕΣΜ)

Κατόπιν αιτήματος της ελληνικής κυβέρνησης που υπεβλήθη την 8η Ιουλίου 2015 προς τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ΕΜΣ) και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 13(3) της Συνθήκης για τον ΕΜΣ, την 11η Αυγούστου 2015 οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, του ΔΝΤ και της ελληνικής κυβέρνησης κατέληξαν σε ένα πλαίσιο μεταρρυθμιστικών δράσεων και πολιτικών που θα συνοδεύουν το πρόγραμμα χρηματοδοτικής διευκόλυνσης της ελληνικής οικονομίας την περίοδο 2015-2018. Οι όροι-δράσεις πολιτικής του περιέχονται στο Μνημόνιο Κατανόησης 3 (εφεξής ΜΚ 3) θα επικαιροποιούνται ανά τρίμηνο και θα εξειδικεύονται ως προς το περιεχόμενο και τα χρονοδιαγράμματά τους βάσει τακτικών αποστολών αξιολόγησης της προόδου υλοποίησής τους. Με την υπογραφή του ΜΚ 3, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να λάβει το σύνολο των μέτρων που απαιτούνται για την επιτυχία του προγράμματος και να διαβουλεύεται και να συμφωνεί με του θεσμούς για όλες τις αποφάσεις πολιτικής που σχετίζονται με τους στόχους του ΜΚ 3, πριν την οριστικοποίηση και νομική τους έγκριση.

Στο κείμενο του ΜΚ 3 αναγνωρίζονται οι δύσκολες επιλογές δημοσιονομικής πολιτικής που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και η ανάγκη το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής να μοιραστεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, λαμβάνοντας υπόψη την ικανότητα πληρωμής. Παράλληλα, τίθενται συγκεκριμένες προτεραιότητες όπως: η πάταξη της φοροδιαφυγής και της απάτης, οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων για τον περιορισμό των προσόδων που καρπώνονται συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και ομάδες συμφερόντων, η αναμόρφωση του συνταξιοδοτικού συστήματος με κατάργηση εξαιρέσεων και πρόωρων συντάξεων, καθώς η αναγκαιότητα αντιμετώπισης της μακροχρόνιας ανεργίας μέσω της υλοποίησης ενός προγράμματος δημιουργίας 50.000 θέσεων εργασίας και και τη βελτίωση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας μέσω συγκεκριμένων δράσεων (π.χ. η εισαγωγή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, η παροχή πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων). Τέλος, υπογραμμίζεται η ανάγκη η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί πλήρως και αποτελεσματικά τα κονδύλια και τη τεχνική βοήθεια θεσμικών οργάνων και φορέων της ΕΕ στο πλαίσιο μιας νέας συνεκτικής στρατηγικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, που θα συνάδει με τις πολιτικές που περιέχονται στο ΜΚ 3 και της οποίας οι βασικές αρχές θα πρέπει να οριστικοποιηθούν έως τον Μάρτιο του 2016.  

 1. Αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας της χώρας
 2. Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας
 3. Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις
 4. Σύγχρονο κράτος και σύγχρονη δημόσια διοίκηση

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 1ος: ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Στο κείμενο του ΜΚ 3 αναγνωρίζονται οι επίπονες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί τα προηγούμενα έτη από τις ελληνικές κυβερνήσεις προκειμένου να υπάρξει αποκατάσταση των συνθηκών δημοσιονομικής σταθερότητας στην ελληνική οικονομία. Τονίζεται, ωστόσο, η σοβαρή επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας κατά το τρέχον έτος, γεγονός που αποτυπώνεται στην πρόβλεψη για πρωτογενές έλλειμμα 1,5% του ΑΕΠ (χωρίς τη λήψη πρόσθετων μέτρων)

1.1 Δημοσιονομική πολιτική

Α) Βασικοί δημοσιονομικοί στόχοι: Οι στόχοι για το ύψος του πρωτογενούς δημοσιονομικού ισοζυγίου ως ποσοστό του ΑΕΠ έως το 2018 ορίζονται ως εξής:

Για το 2015: -0,25%

Για το 2016: 0,5%

Για το 2017: 1,75%

Για το 2018: 3,5%

Παράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση κάνει σαφή τη δέσμευσή της να θέσει ως μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο την επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ.

Β) Μέτρα και δράσεις για την επίτευξη των συμφωνηθέντων στόχων:

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται στη λήψη μιας σειράς εμπροσθοβαρών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, όπως αλλαγές στο ΦΠΑ και στο συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας, ενίσχυση των πρακτικών φορολογικής συμμόρφωσης και διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Ειδικότερα:

Από την πλευρά των εσόδων:

 • Κατάργηση της επιστροφής του φόρου πετρελαίου κίνησης για τους αγρότες σε δύο φάσεις, ήτοι Οκτώβριος 2015 και Οκτώβριος 2016.
 • Αύξηση του φόρου χωρητικότητας επί των πλοίων.
 • Έναρξη διαδικασίας είσπραξης του ΕΝΦΙΑ για το 2015 τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους και καταβολή τελευταίας δόσης τον Φεβρουάριο του 2016.
 • Άμεση διόρθωση ζητημάτων που προέκυψαν από πρόσφατα ληφθέντα φορολογικά μέτρα.

Από την πλευρά των δαπανών:

 • Πλήρης συνταγογράφηση φαρμάκων κατά τα διεθνή πρότυπα.
 • Μείωση τιμών όλων των φαρμάκων μετά το πέρας ισχύος της παντέντας ευρισιτεχνίας τους.
 • Ολοκληρωμένο σχέδιο επανεξέτασης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας.

 

Πρόσθετα μέτρα με θετική δημοσιονομική επίπτωση:

 • Αναμόρφωση του συστήματος δημόσιας διοίκησης.
 • Αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων στους μηχανισμούς είσπραξης και επιβολής φόρων.

 

Πρόσθετες δράσεις με στόχο την ενίσχυση της αξιοπιστίας του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής:

 

Α. Υποχρέωση της ελληνικής κυβέρνησης να εγκρίνει τον Οκτώβριο του 2015:

 1. συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το τρέχον οικονομικό έτος (2015), εάν κριθεί απαρραίτητο.
 2. προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2016
 3. μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής στρατηγικής για τη χρονική περιόδο 2016-2019, το οποίο θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραμετρικά και διαρθρωτικά δημοσιονομικά μέτρα:
 • Έναρξη δευτέρου σταδίου αναμόρφωσης του εθνικού συνταξιοδοτικού συστήματος.
 • Αλλαγές στον κώδικα φορολογίας εισοδήματος.
 • Επιβολή φόρου επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων, προκήρυξη διαγωνισμού απόκτησης τηλεοπτικών αδειών και καταβολή τελών για τη χρήση τηλεοπτικών συχνοτήτων.
 • Φορολόγηση 30% επί των μεικτών εσόδων νέου τύπου τυχερών παιγνίων (VLT).
 • Αύξηση φορολογικού συντελεστή ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια (από 11% στο 15% για εισόδημα έως 12.000 € και από 33% στο 35% για εισόδημα άνω των 12.000 €).
 • Σταδιακή άρση φορολογικών προνομίων και απαλλαγών εφοπλιστικής κοινότητας.
 • Σταδιακή άρση ευνοϊκής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών με αύξηση των συντελεστών φορολόγησης στο 20% για το 2016 και στο 26% για το 2017.
 • Επέκταση της ειδικής εθελοντικής εισφοράς της εφοπλιστικής κοινότητας εώς το 2018.
 • Μόνιμη περιστολή του ανώτατου ορίου αμυντικών δαπανών της τάξης των 100 εκ. € για το 2015 και διαμόρφωσή του στο 2,2% του ΑΕΠ το 2016.
 • Μεταβολές στα κριτήρια επιλεξιμότητας, προκειμένου να επέλθει περιστολή των δαπανών για επιδότηση πετρελαίου θέρμανσης κατά 50% το 2016.

Β. Θέσπιση- τον Οκτώβριο του 2015 -αξιόπιστων διαρθρωτικών μέτρων που θα αποφέρουν δημοσιονομικό αποτέλεσμα της τάξης του 0,75% του ΑΕΠ το 2017 και 0,25% του ΑΕΠ το 2018, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 3,5% του ΑΕΠ σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Εφόσον απαιτηθεί, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται- τον Οκτώβριο του 2016 -να εισάγει πρόσθετα διαρθρωτικά μέτρα, προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω συμφωνηθέντες δημοσιονομικοί στόχοι. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται παρεμβάσεις στο ύψος των αμυντικών δαπανών, το πάγωμα των υποχρεωτικών δαπανών, καθώς και αλλαγές στο σύστημα φορολόγησης εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Γ. Επιπρόσθετα, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να παρακολουθεί στενά την εκτέλεση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής και να αντιμετωπίζει μέσω ισοδύναμων αντισταθμιστικών δημοσιονομικών μέτρων οποιαδήποτε απόκλιση προκύψει στην πορεία δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας εξαιτίας π.χ. δικαστικών αποφάσεων.

Σημείωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΜΚ 3, σε περίπτωση που η δημοσιονομική επίδοση της χώρας αποδειχθεί υψηλότερη της αναμενόμενης, η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να μεταφέρει τουλάχιστον το 30% του επιπλέον πλεονάσματος στον ειδικό λογαριασμό που διατηρείται για την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων της χώρας, ενώ ένα άλλο 30% θα κατευθυνθεί για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημόσιου τομέα.

1.2. Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής

2.2. Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής

Εκτός από τα μέτρα που ψηφίστηκαν στη βουλή σχετικά με τις αλλαγές στον ΦΠΑ, η κυβέρνηση στο ΜΚ 3 δεσμεύεται και για τη λήψη μίας σειράς πρόσθετων μέτρων όπως:

 1. i) Ως προαπαιτούμενο οι αρχές θα προχωρήσουν στην:
 • Κατάργηση της διασυνοριακής παρακράτησης φόρου (ν. 4321/2015) και αντιστροφή των πρόσφατων τροποποιήσεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ) που θεσπίστηκαν από τους ν. 4328/2015 και ν. 4331/2015.
 • Κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά έως το τέλος 2016.
 1. ii) Κώδικες φορολογίας:
 • Έως τον Σεπτέμβρη του 2015 Θέσπιση νέων ποινικών νομικών διατάξεων για τη φοροδιαφυγή και την απάτη, μέσω τροποποίησης του υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Στόχος είναι η διεύρυνση του ορισμού της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους με ταυτόχρονη αντικατάσταση όλων των προστίμων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). Επιπλέον, οι αρχές θα μεριμνήσουν για κατάλληλες ποινές όσον αφορά στις απλές παραβάσεις του ΚΒΣ και τη μη ή ανακριβή έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης το οποίο κι αποτελεί βασικό παραδοτέο.
 • Έως τον Φεβρουάριο του 2016 Συνολική επανεξέταση της υπόλοιπης φορολογικής νομοθεσίας που συγκρούεται με τον ΚΦΕ και τον ΚΦΔ, ενώ έως τον Μάρτιο του 2016 θα εκδοθεί το σύνολο της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή του ΚΦΕ και ΚΦΔ.

iii) Φόρος Εισοδήματος:

 • Έως τον Οκτώβριο του 2015 α) Απλοποίηση του χρονοδιαγράμματος σχετικά με την πίστωση φόρου για τη φορολογία εισοδήματος. β) Αναμόρφωση και ενσωμάτωση της εισφοράς αλληλεγγύης επί του εισοδήματος με σκοπό την προοδευτικότητα του φορολογικού συστήματος. γ) Εντοπισμός όλων των κινήτρων που αφορούν στη φορολόγηση εισοδήματος των επιχειρήσεων με ενσωμάτωση των εξαιρέσεων από τη φορολόγηση στον ΚΦΕ και κατάργηση των αναποτελεσματικών και άδικων. δ) Αναθεώρηση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) συμπεριλαμβανομένου και της αναγκαστικής εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων. ε) Εξασφάλιση επαρκής πρόσβασης της φορολογικής διοίκησης στις εγκαταστάσεις των φορολογουμένων για τη διεξαγωγή έγκαιρων ελέγχων. στ) Επανεξέταση του πλαισίου φορολογίας του κεφαλαίου για τους φορείς των συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με τον ΚΦΕ και τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. ζ) Επανεξέταση της παρακράτησης φόρου επί των τεχνικών υπηρεσιών. η) Ενόψει τυχόν αναθεώρησης των ζωνών αντικειμενικών αξιών για τα ακίνητα, δεσμεύεται για προσαρμογή των φορολογικών συντελεστών επί της ακίνητης περιουσίας, ώστε το 2016 να ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των 2,65 δις και προσαρμογή της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας επί του εισοδήματος των φυσικών προσώπων. θ) Επανεξέταση της λειτουργίας της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας. ι) Εκμηδένιση της δυνατότητας αποφυγής της φορολογίας εισοδήματος. ια) Αυστηρότερος ορισμός των αγροτών.
 1. iv) ΦΠΑ:
 • Έως τον Μάρτιο του 2016 Κωδικοποίηση κι απλούστευση της νομοθεσίας του ΦΠΑ εναρμονίζοντάς την με τον ΚΦΔ και συντόμευση του χρόνου καταβολής του. β) Απλούστευση του καθεστώτος φορολογίας εισοδήματος και διασφάλιση της συνοχής της φορολογητέας βάσης του εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από το κατώτατο όριο εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ. γ) Εκσυγχρονισμός των φορολογικών διατάξεων για τις επιχειρήσεις στον ΚΦΕ που καλύπτουν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, καθώς και των λογαριασμούς αποθεματικού των επιχειρήσεων και εφαρμογή των διατάξεων του ΚΦΕ που αφορούν στια διασυνοριακές και ενδοομιλικές συναλλαγές.
 1. v) Φόρος ακίνητης περιουσίας:
 • Έως τον Σεπτέμβρη του 2016 Εναρμόνιση όλων των αντικειμενικών αξιών ακινήτων με τις τιμές της αγοράς, με ισχύ από τον Ιανουάριο του 2017.

1.3 Μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης

Προαπαιτούμενα:

 1. Αναφορικά με τις κατασχέσεις, κατάργηση του ανωτάτου ορίου 25% επί μισθών συντάξεων και μείωση κατώτατου ορίου 1500 ευρώ, αρκεί να διασφαλίζονται οι ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης.
 2. Κατάργηση νομοθεσιών του 2014 και 2015 αναφορικά με την καταβολή φόρων σε δόσεις για τον αποκλεισμό όσων δεν καταβάλλουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, συντόμευση των δόσεων για όσους έχουν την δυνατότητα αποπληρωμής
 3. Τροποποίηση της ρύθμισης των δόσεων για να επιτραπεί η ελεύθερη διακύμανση των επιτοκίων, κατάργηση σε περίπτωση πτώχευσης της ανάγκης επαλήθευσης των οφειλών από τον πιστωτή (γεγονός που σημαίνει ότι ο οφειλέτης δεν μπορεί να προτάσσει τυχόν διαφωνίες επί των οφειλών) και τραπεζικών εγγυήσεων.
 4. Δημόσια σύμβαση για απόκτηση λογισμικού που θα επιτρέψει την ανάλυση του δικτύου ΦΠΑ και την αυτοματοποιημένη λήψη οφειλών και κατασχέσεων. Σχόλιο: Η αυτόματη είσπραξη ΦΠΑ μέσω λογισμικού θα είναι καταστρεπτική για τους επαγγελματίες αν δεν υπάρξει πρώτα διόρθωση του συστήματος των τριμηνιαίων επιταγών ή τουλάχιστον να συμπεριληφθεί το τελευταίο σημείο ως κριτήριο στην είσπραξη των οφειλών.
 5. Έως τέλη Οκτωβρίου, υπαγωγή του ΣΔΟΕ στην φορολογική διοίκηση.

1.4 Δημόσιες συμβάσεις

Βασικό Παραδοτέο

 1. Έως τον Ιανουάριο του 2016, απλουστευμένο νομοθετικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις με συμπερίληψη σχετικών κοινοτικών οδηγιών.
 2. Έως τον Οκτώβριο του 2015, σχέδιο για την μεταρρύθμιση του συστήματος μη ένδικων μέσων που θα εφαρμοστεί έως τον Δεκέμβριο του 2016.
 3. Συνεργασία με την Επιτροπή έως τον Σεπτέμβριο του 2016 σχετικά με την βελτίωση των μη ένδικων μέσων και σχετική νομοθέτηση έως τον Φεβρουάριο του 2017.
 4. Συνέχιση εφαρμογής του σχεδίου δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις.
 5. Θέσπιση κεντρικού συστήματος προμηθειών σε συνεργασία με την Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ με εφαρμογή τον Μάιο του 2016.
 6. Η ΕΑΔΣ παραμένει η αρμόδια αρχή για τις δημόσιες συμβάσεις και συνδράμει στην δημιουργία του ανωτέρω.

 

1.5 Βιωσιμότητα συστήματος κοινωνικής πρόνοιας

1.5.1 Συντάξεις

 1. Εξοικονόμηση 0.25% του ΑΕΠ το 2015 και 1% το 2016.
 2. Από 1η Σεπτέμβριου 2015 όλες οι επικουρικές συντάξεις μεταφέρονται στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης, ενώ από 1η Ιανουαρίου 2015 όλες οι επικουρικές χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ίδιες εισφορές.

Προαπαιτούμενο

 1. Αποσαφήνιση κανόνων επιλεξιμότητας για ελάχιστη εγγυημένη σύνταξη μετά τα 67.
 2. Έκδοση εγκυκλίων για ομαλή εφαρμογή του σχετικού νόμου του 2010.
 3. Διόρθωση του νόμου Ιουλίου με τα προαπαιτούμενα (ν.4334/2015) για το ορθό πάγωμα των μηνιαίων εγγυημένων παροχών και εφαρμογή του στον δημόσιο τομέα.
 4. Βαθμιαία κατάργηση κεκτημένων δικαιωμάτων συνταξιοδότησης πριν τα 67 ή στα 62 με 40 έτη εργασίας (εξαιρούνται βαρέα και ανθυγιεινά όπως και οι μητέρες με παιδιά με αναπηρία), το αργότερο έως Σεπτέμβριο του 2022.

Βασικό Παραδοτέο

 1. Νομοθέτηση έως τον Οκτώβριο του 2015 και εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του 2016 των εξής:

-     Στενότερη σύνδεση εισφορών παροχών

-     Διεύρυνση και εκσυγχρονισμό βάσης εισφορών για αυταπασχολούμενους με στόχευση στο πραγματικό εισόδημα (από το ονομαστικό που ισχύει σήμερα), εξασφαλίζοντας ένα ελάχιστο επίπεδο εισφορών. Σχόλιο: Ενδεχομένως, η πρόταση να αναφέρεται σε σύνδεση εισφορών ΟΑΕΕ με το πραγματοποιηθέν εισόδημα θέτοντας παράλληλα ένα κατώτατο επίπεδο εισφορών. Ωστόσο κάτι τέτοιο πρέπει να διερευνηθεί καθώς δεν είναι ξεκάθαρο από το κείμενο.

-     Αναθεώρηση και εξορθολογισμό όλων των διαφορετικών συστημάτων εγγυημένων συντάξεων με βάση τις εισφορές και τον έλεγχο των πόρων.

-     Διευθέτηση όλων των λοιπών ζητημάτων για την πλήρη ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων και κατάργηση σε τρία έτη της χρηματοδότησης από κρατικούς πόρους.

-     Έως 31 Οκτωβρίου 2015 κατάργηση έμμεσων φόρων υπέρ συντάξεων και αντιστάθμιση είτε με μείωση παροχών ή με αύξηση εισφορών.

-     Αναλογική και σταδιακή εναρμόνιση των παροχών ΟΓΑ με τα υπόλοιπα ταμεία.

-     Επιπλέον 10% ποινή στην ισχύουσα (6% ανά έτος) για πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.

-     Αύξηση συντάξεων στον ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους.

-     Σταδιακή κατάργηση ΕΚΑΣ μέχρι το τέλος του 2019, αρχίζοντας με το υψηλότερο 20% των δικαιούχων από Μάρτιο 2016.

-     Έως Οκτώβριο του 2015 εξεύρεση αντισταθμιστικών της δικαστικής απόφασης του 2012 για τα συνταξιοδοτικά μέτρα.

 1. Έως τον Δεκέμβριο του 2015 ενοποίηση όλων των ταμείων κοινωνικής ασφάλισης σε μία ενιαία οντότητα στηριγμένο στην δομή και την οργάνωση του ΙΚΑ με κεντρικό μητρώο και ενιαίες υπηρεσίες. Μέχρι τέλος 2016 δημιουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων, ενώ η δήλωση και η είσπραξη εισφορών μεταβιβάζεται ως αρμοδιότητα στην φορολογική διοίκηση μέχρι το τέλος 2017.
 2. Δίνεται περιθώριο ευελιξίας με δυνατότητα εξεύρεσης ισοδύναμων μέτρων.

 

1.5.2 Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη

Προαπαιτούμενο

 1. Τροποποίηση νόμου του 2015 για την κατάργηση νόμου του 2012 αναφορικά με τον τρόπο διορισμού διευθυντών στα νοσοκομεία.
 2. Κατάργηση Υπουργικής Απόφασης του 2015 με σκοπό την επιβολή κυρώσεων και ποινών σχετικά με την συνταγογράφηση και μη συμμόρφωση με οδηγίες του ΕΟΦ.
 3. Επαναφορά συνταγογράφησης κατά την Διεθνή Κοινή Ονομασία (δηλαδή με βάση την δραστική ουσία).
 4. Μείωση τιμής φαρμάκου κατά 50% μετά την λήξη ευρεσιτεχνίας και κατά 32.5% των γενόσημων φαρμάκων μετά την κατάργηση της ρήτρας κεκτημένων δικαιωμάτων.
 5. Είσπραξη επιστροφών το 2015 για διαγνωστικές εξετάσεις και ιδιωτικές κλινικές και αποσύνδεση εισπράξεων επιστροφών για ιδιωτικές κλινικές το 2014 από τις εισπράξεις επιστροφών του 2013. Σχόλιο: πρόκειται για τον όρο claw-back όπου ο ΕΟΠΠΥ δεν μπορεί να καλύπτει νοσήλεια άνω του 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεών του, για συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές και φυσικοθεραπευτήρια. Επιπλέον ποσό καλύπτεται από τα τελευταία. Η διάταξη αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση της τιμής των διαγνωστικών εξετάσεων.

1.5.3 Δίχτυ Κοινωνικής Ασφάλειας

 1. Έως τον Μάρτιο του 2016 πρόγραμμα απασχόλησης για 150000 άνεργους.
 2. Έως τον Σεπτέμβριο 2015 σχέδιο για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (ΕΕΕ) σε εθνικό επίπεδο από Απρίλιο του 2016, σε συνεργασία με δήμους και υπηρεσίες απασχόλησης.
 3. Έως τον Ιανουάριο του 2016 προτάσεις και μεταρρυθμίσεις στην κοινωνική πρόνοια και αποφάσεις σχετικά με τους συντελεστές παροχών του ΕΕΕ.
 4. Έως Σεπτέμβριο 2015 δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΕΕΕ.

Προαπαιτούμενο

 1. Συνολική επαναξέταση του συστήματος κοινωνικών παροχών σε είδος και χρήμα, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, με σκοπό την εξασφάλιση 0,5% του ΑΕΠ ετησίως που θα λειτουργήσει ως βάση για την εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ο σχεδιασμός του τελευταίου θα πρέπει να συμφωνηθεί με τα θεσμικά όργανα.

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 2ος: ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ

Επί της αρχής και με στόχο τη διαφύλαξη της σταθερότητας και την ενίσχυση της ρευστότητας του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, η ελληνική κυβέρνηση καλείται να:

 • Μη λάβει φορολογικά και άλλου τύπου μέτρα που υπονομεύουν τη ρευστότητα, φερεγγυότητα και βιωσιμότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος
 • Θέτει σε διαβούλευση με τους θεσμούς (ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ-ΕΜΣ) κάθε απόφασή της που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στο τραπεζικό τομέα της χώρας
 • Εκπονήσει -μέχρι τα τέλη Αυγούστου 2015- μια ολοκληρωμένη «στρατηγική για τη στήριξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος»

 

«Στρατηγική για τη στήριξη του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος»

 

Κύρια επιδίωξη της συγκεκριμένης στρατηγικής αποτελεί η αποκατάσταση της σταθερότητας και η βελτίωση της βιωσιμότητας του τραπεζικού τομέα της χώρας υπό τις νέες συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί στην ελληνική χρηματοπιστωτική αγορά. Προς αυτό, η στρατηγική θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα που θα αφορούν την:

 • Ενίσχυση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών
 • Αντιμετώπιση του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ)
 • Βελτίωση του μοντέλου διακυβέρνησης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Σημείωση: Πέραν των ανωτέρω, η νέα χρηματοπιστωτική στρατηγική οφείλει να περιέχει σχέδια δράσεων σχετικά με: α) τις θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών στο εξωτερικό, όπως ορίζουν τα προγράμματα εξυγίανσης που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, β) την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στρατηγικού χαρακτήρα στον ελληνικό τραπεζικό τομέα και γ) την επιστροφή των τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας σε ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς μεσοπρόθεσμα.

 

Α) Αποκατάσταση της ρευστότητας και των κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα

Για την αποκατάσταση της ρευστότητας και τη διασφάλιση της ομαλής χρηματοδότησης των τραπεζών εντός του πλαισίου λειτουργίας του Ευρωσυστήματος, το ΜΚ 3 προβλέπει τα ακόλουθα μέτρα:

 • Υποβολή από τις τράπεζες προς την ΤτΕ τριμηνιαίων δελτίων χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλιστεί ο έλεγχος και η αξιολόγηση των αναγκών ρευστότητας.
 • Σταδιακή χαλάρωση των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων λαμβάνοντας υπόψη: αφενός, τις συνθήκες ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, και αφετέρου την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων του συγκεκριμένου μέτρου στη λειτουργία της οικονομίας.
 • Δημιουργία αποθεματικού ύψους έως 25 δις € για την ανακεφαλαιοποίηση των βιώσιμων και την εξυγίανση των μη βιώσιμων τραπεζικών ιδρυμάτων της χώρας.

 

Σημείωση: Η αξιολόγηση των κεφαλαιακών αναγκών των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών θα διενεργηθεί από την ΕΚΤ, ενώ των υπολοίπων πιστωτικών ιδρυμάτων από την ΤτΕ. Η όλη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης τραπεζών με προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας, θα πρέπει να έχει πλήρως ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη του 2015. Επιπρόσθετα, το μοντέλο ανακεφαλαιοποίησης θα αναπτυχθεί έτσι ώστε: α) να διαφυλαχθεί η ιδιωτική διαχείριση των ανακεφαλαιοποιημένων τραπεζών και β) να διευκολυνθεί η προσέλκυση ιδιωτικών στρατηγικών επενδύσεων.

 

Β) Τακτοποίηση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ)

Με στόχο την αντιμετώπιση του οξυμένου και συνεχώς διευρυνόμενου προβλήματος των ΜΕΔ, το ΜΚ 3 καλεί την κυβέρνηση να καταρτίσει με τη συνδρομή έμπειρου εξωτερικού συμβούλου μια αξιόπιστη στρατηγική που θα αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση του χρόνου επίλυσης του ζητήματος και των απαιτούμενων κεφαλαιακών πόρων. Επιπλέον, οι αρχές καλούνται να προωθήσουν μια σειρά από βραχυπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις, όπως:

 • Τροποποίηση του νόμου περί αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων προκειμένου να καλύπτεται το σύνολο των εμπορικών οφειλετών, προώθηση της αποτελεσματικότητας όσον αφορά τη διαδικασία αποκατάστασης των βιώσιμων οφειλετών και της εκκαθάρισης για τους μη βιώσιμους οφειλέτες και μείωση του χρόνου χορήγησης απαλλαγής σε τρία (3) έτη για τους επιχειρηματίες.
 • Τροποποίηση του νόμου περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών με τη θέσπιση δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος αναστολής της εκτέλεσης βάσει της διεθνούς εμπειρίας, εισαγωγή αυστηρότερου πλαισίου ελέγχου για να αποτρέπονται οι οφειλέτες να αθετούν τις υποχρεώσεις τους για στρατηγικούς λόγους από την κήρυξη πτώχευσης, συμπερίληψη των απαιτήσεων του δημοσίου στο νόμο περί νέου ξεκινήματος των οφειλετών, αυστηριοποίηση κριτηρίων επιλεξιμότητας για το μέτρο προστασίας της πρώτης κατοικίας και επιτάχυνση των διαδικασιών για εκκρεμείς υποθέσεις.
 • Θέσπιση του κατοχυρωμένου επαγγέλματος των συνδίκων πτώχευσης, που δεν θα περιορίζεται σε συγκεκριμένο επάγγελμα.
 • Επανενεργοποίηση Κυβερνητικού Συμβουλίου Ιδιωτικού Χρέους και σύσταση γραμματείας που θα το επικουρεί.
 • Έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, βάσει πορίσματος εξωτερικού συμβούλου, υποβολή από την ΤτΕ έκθεσης για την κατηγοριοποίηση των ΜΕΔ στους ισολογισμούς των τραπεζών και αξιολόγηση της ικανότητας των τραπεζών να αντιμετωπίσουν κάθε σχετική κατηγορία Επιπλέον, σε συνεργασία με την ΤτΕ, το ΤΧΣ θα καταρτίσει έκθεση σχετικά με τα εμπόδια για τη δημιουργία αγοράς ΜΕΔ, ενώ ειδική ομάδα εργασίας θα επεξεργαστεί-βάσει ανεξάρτητης πραγματογνωμοσύνης, σχέδιο και δράσεις για την επιτάχυνση της τακτοποίησης των ΜΕΔ μέσω απαλοιφής υφιστάμενων νομικών προσκομμάτων όσον αφορά την τακτοποίηση και διάθεση των ΜΕΔ. Στη διαδικασία προβλέπεται η προστάσια των πιο ευάλωτων νοικοκυριών. Τέλος, θεσπίζονται μηχανισμοί Ενημέρωσης Οφειλετών για την παροχή νομικο-οικονομικών συμβουλών προς τους ενδιαφερόμενους οφειλέτες.
 • Έως τα τέλη Νοεμβρίου 2015, ενίσχυση θεσμικού πλαισίου για τη διευκόλυνση τακτοποίησης των ΜΕΔ που θα περιλαμβάνει μέτρα όπως: α) εισαγωγή νομικού πλαισίου για τη θέσπιση εξειδικευμένων τμημάτων σχετικά με υποθέσεις αφερεγγυότητας επιχειρήσεων και νοικοκυριών και το διορισμό πρόσθετων δικαστών και σχετικών υπαλλήλων, β) δημιουργία ανεξάρτητης «Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου» με αρμοδιότητα τον προσδιορισμό της δυνατότητας πληρωμής των δανειοδοτών για τη διευκόλυνση των τραπεζικών ιδρυμάτων, γ) αλλαγή του νόμου περί εξωδικαστικού συμβιβασμού προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων οφειλετών, δ) ενεργοποίηση ειδικών τμημάτων για εκδίκαση υποθέσεων εταιρικής πτώχευσης.

 

Παράλληλα, προωθείται ειδικό πλαίσιο στήριξης των πιο ευάλωτων οφειλετών και διάκρισης των οφειλετών μεταξύ εκείνων που αθετούν τις υποχρεώσεις τους λόγω πραγματικής αδυναμίας πληρωμής και εκείνων που το πράττουν για στρατηγικούς λόγους.

 

Τέλος, το ΤΧΣ, σε συνεργασία με την ΤτΕ, θα καταρτίσει πλαίσιο για την επιτάχυνση της τακτοποίησης των ΜΕΔ. Προς αυτό, το ΤΧΣ θα διορίσει ένα μέλος του ΔΣ και μια ειδική εσωτερική ομάδα με αρμοδιότητα την διευκόλυνση της τακτοποίησης των ΜΕΔ. Αντίστοιχα, η ΤτΕ θα αναθέσει σε ειδικό εκκαθαριστή τη μέριμνα για την επίτευξη των στόχων των επιχειρησιακών στόχων από τους μεμονομένους εκκαθαριστές. Εισαγωγή καθεστώτος αμοιβών ειδικών εκκαθαριστών βάσει επιδόσεων που θα διευκολύνει τη μεγιστοποίηση των ανακτήσεων.

 

 • Έως τον Δεκέμβριο του 2015, θέσπιση μηχανισμών για την αντιμετώπιση οφειλετών με μεγάλα ιδιωτικά και δημόσια χρέη που θα περιλαμβάνει: α) την ταξινόμηση των εμπορικών οφειλετών που έχουν μεγάλα δημόσια χρέη βάσει του επιπέδου βιωσιμότητάς τους, και β) θέσπιση νόμου για τη διευκόλυνση της εκκαθάρισης μη βιώσιμων οφειλετών έως τα τέλη Μαρτίου 2016 (και ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίησης έως τα τέλη του 2016). Ταυτόχρονα, προβλέπεται η εισαγωγή όλων των αναγκαίων νομικών διατάξεων που θα διέπουν το πλαίσιο για το επάγγελμα συνδίκου πτώχευσης.
 • Έως το Φεβρουάριο του 2016, κατάρτιση από τις εμπορικές τράπεζες και την ΤτΕ συγκεκριμένων επιχειρησιακών στόχων τακτοποίησης των ΜΕΔ. Οι τράπεζες, από τον Ιούνιο του 2016, υποχρεώνονται να υποβάλλουν τριμηνιαίες αναφορές στην ΤτΕ σχετικά με τις επιδόσεις τους βάσει συγκεκριμένων δεικτών, ενώ στην όλη διαδικασία προβλέπεται και η άμεση εμπλοκή του ΤΧΣ. Παράλληλα, το ΤΧΣ θα προωθήσει σχέδιο δράσης για την τακτοποίηση των ΜΕΔ που θα περιλαμβάνει μέτρα για τον καλύτερο συντονισμό των τραπεζών και την ταχύτερη αναδιάρθρωση μεγάλων εταιρειών και κλάδων της οικονομίας.
 • Έως τα τέλη Μαρτίου του 2016, αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας σχετικά με την αναδιάρθρωση χρεών για ομάδες δανειοληπτών (π.χ. ΜΜΕ) βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων και εισαγωγή-σε συνεργασία με το ΤΧΣ- μηχανισμών ταχείας τακτοποίησης.
 • Έως τα τέλη Ιουνίου του 2016, αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του όλου θεσμικού πλαισίου και εισαγωγή τυχόν απαιτούμενων τροποποιήσεων.

 

Γ) Μοντέλο διακυβέρνησης του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Το κείμενο του ΜΚ 3 περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις όσον αφορά την ενίσχυση του πλαισίου λειτουργίας και διακυβέρνησης του ΤΧΣ και των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων.

 

Ειδικότερα, αναφορικά με το ΤΧΣ προβλέπονται τα εξής:

 • Πλήρης σεβασμός της ανεξαρτησίας του Ταμείου και ενισχύση του μοντέλου διακυβέρνησής του, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πολιτική παρέμβαση στο πλαίσιο λειτουργίας και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του.
 • Ευθυγράμμιση-έως τα μέσα Οκτωβρίου 2015- της θεσμικής του λειτουργίας με την μεταφορά της οδηγίας BRRD και το νέο μοντέλο ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών.
 • Εισαγωγή -έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2015- νέου συστήματος επιλογής και διορισμού των μελών της εκτελεστικής επιτροπής και του γενικού συμβουλίου του Ταμείου.[3]
 • Έως τα τέλη Μαρτίου 2016 υποχρέωση δημοσίευσης της επιχειρησιακής στρατηγικής του ΤΧΣ σε ετήσια βάση και από τον Ιούνιο του 2016 δημοσίευση εξαμηνιαίας έκθεσης επί των επιδόσεων της συγκεκριμένης στρατηγικής.

 

Όσον αφορά την ενίσχυση του μοντέλου διακυβέρνησης των τραπεζικών ιδρυμάτων, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:

 • Προστασία του μοντέλου διαχείρισης και λειτουργίας των τραπεζών, καθώς και του συστήματος διορισμού των διευθυντικών στελεχών τους από πολιτικές παρεμβάσεις.
 • Συνέχιση λειτουργίας των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων αυστηρά βάσει ιδιωτικό-οικονομικών κριτηρίων.
 • Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016, καθιέρωση διαδικασίας επισκόπησης των ΔΣ των τραπεζών. Η συγκεκριμένη διαδικασία θα διενεργηθεί από το ελληνικό ΤΧΣ με τη συνδρομή ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου.
 • Έως τα τέλη Ιουνίου 2016 και με βάση τα αποτελέσματα της παραπάνω επισκόπησης, δυνατότητα αντικατάστασης μελών των ΔΣ των πιστωτικών ιδρυμάτων. Η διαδικασία αντικατάστασης θα πρέπει να διασφαλίζει την παρουσία στα συμβούλια των τραπεζών τουλάχιστον 3 ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων με μακρά πείρα στην τραπεζική και χωρίς προηγούμενη σχέση την τελευταία δεκαετία με ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες προβλέπεται επίσης να προεδρέυουν των επιτροπών των συμβουλίων.
 • Μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 εξέταση της αναγκαιότητας εισαγωγής επιπρόσθετων μέτρων με στόχο την περαιτέρω θωράκιση του μοντέλου λειτουργίας και διακυβέρνησης των ελληνικών τραπεζών.

 

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 3ος: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3.1 Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο

 • Η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να καταργήσει, ως προαπαιτούμενο, τη νομοθεσία της μεταβατικής περιόδου των συμφωνιών η οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 72 του νόμου 4331/2015 της2ας Ιουλίου 2015
 • Έως 10/2015 διαβούλευση για ομαδικές απολύσεις, συλλογική δράση (συνδικαλιστικός νόμος), συλλογικές διαπραγματεύσεις. Στη συνέχεια ψήφιση νόμου για τα θέματα αυτά με βάση τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ. Σημειώνεται ρητά ότι οι αλλαγές δεν μπορεί να οδηγούν σε επαναφορά ρυθμίσεων που είναι ασύμβατες με τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής
 • Έως 12/2015 ψήφιση νόμου για αδήλωτη εργασία. Βασικά στοιχεία η αλλαγή στο τρόπο διοίκησης και λειτουργίας της Επιθεώρησης Εργασίας και η διασύνδεση των συστημάτων ΕΡΓΑΝΗ-Εφορίας-ΙΚΑ.
 • Έως 12/2015 ψήφιση νόμου για μαθητεία, τις δεξιότητες, πιλοτικές συμπράξεις με εργοδότες και περιφερειακές αρχές στο χώρο της κατάρτισης, σχέδιο για δημιουργία θέσεων μαθητείας για τους σπουδαστές ΕΠΑΣ-ΙΕΚ και για το 33% των σπουδαστών ΕΠΑΛ, σχέδιο για συμμετοχή εργοδοτών και γενικότερα αξιοποίηση της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Αναδιοργάνωση του ΟΑΕΔ.
 • Έως τα τέλη του 2016 ψήφιση νέου Κώδικα Εργατικής Νομοθεσίας
 • Εως 4/2016 επικαιροποίηση της αξιολόγησης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (αντίστοιχη με αυτή του ΟΟΣΑ το 2011). Με βάση την αξιολόγηση θα ψηφιστούν μέτρα για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Ειδικότερα υπάρχει δέσμευση για μεταβολές στον αριθμό των διδακτικών ωρών και στην αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό με βάση τις βέλτιστες πρακτικές του ΟΟΣΑ. Θέσπιση ελάχιστων προτύπων για ιδιωτικά και δημόσια ιδρύματα.

 

3.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον

 • Έως 10/2015 εφαρμογή εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ Ι για τρόφιμα και ΟΟΣΑ ΙΙ για ποτά και προϊόντα πετρελαίου
 • Έως 6/2016 εφαρμογή εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ ΙΙ για χονδρικό εμπόριο, κατασκευές, ηλεκτρονικού εμπορίου, ΜΜΕ και μεταποίηση
 • Έως 6/2016 εφαρμογή εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ ΙΙ για φαρμακευτικά προϊόντα
 • Έως 6/2016 εφαρμογή εργαλειοθήκης ΟΟΣΑ Ι για υλικά οικοδομών
 • Ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας κατάργηση Κυριακής αργίας
 • Έως 10/2015 απελευθέρωση τουριστικών καταλυμάτων
 • Έως 6/2016 νομοθέτηση συστάσεων ΟΟΣΑ σχετικά με αδειοδότηση επενδύσεων και ιεράρχηση προτεραιοτήτων
 • Έως 11/2015 νομοθέτηση συστάσεων ΟΟΣΑ για περιβάλλον και άδειες εμπορίας καυσίμων
 • Έως 6/2016 θεσμοθέτηση υπηρεσιών μιας στάσεις για τις επιχειρήσεις
 • Έως 6/2016 πλήρης εφαρμογή σύστασης για βελτίωση της νομοθεσίας
 • Έως 6/2016 πλήρης εφαρμογή συστάσεων για επενδύσεις και διοικητικό φόρτο
 • Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι περιορισμοί, η κυβέρνηση θα υποβάλει, έως τον Οκτώβριο του 2015, το προεδρικό διάταγμα σχετικά με τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών και των συναφών επαγγελμάτων και θα εγκρίνει τις συστάσεις εξωτερικού συμβούλου έως τον Δεκέμβριο του 2015 και τις συστάσεις της διυπουργικής επιτροπής, με βάση άλλες πρόσφατες εκθέσεις έως τον Φεβρουάριο του 2016.
 • Έως 12/2015 απλούστευση προτελωνιακών υπηρεσιών
 • Έως 12/2015 σχέδιο δράσης για εξαγωγές
 • Έως 9/2016 αναδιοργάνωση τελωνείων
 • Έως 6/2016 εφαρμογή συστήματος εισροών εκροών στις δεξαμενές και τις αποθήκες των τελωνίων και έως 12/2016 εξοπλισμός των διεθνών λιμένων με σαρωτές
 • Έως 6/2016 θέσπιση νομοθεσίας για τη χρήση γης, με ρητό σκοπό τη διευκόλυνση των επενδύσεων
 • Έως 7/2016 πλήρης εφαρμογή του νόμου για τη δασοκομία
 • Έως 2/2016 ψήφιση νόμου για το κτηματολογικά γραφεία
 • Έως 12/2015 θέσπιση στρατηγικής για την ανταγωνιστικότητα στη γεωργία με έμφαση στην απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, την μεταρρύθμιση των αδειών εμπορίας και τη θέσπιση νέου πλαισίου για τους συνεταιρισμούς
 • Έως 10/2015 πλήρης εφαρμογή του ν.4314/2014 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία

 

3.3 Δίκτυα (Ενέργεια-Μεταφορές-Νερό)

 • Έως 10/2015 λήψη μη αναστρέψιμων μέτρων για την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, επανεξέταση φορολόγησης της ενέργειας, ενίσχυση ανεξαρτησίας ΡΑΕ, μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας 27/2012 για την ενεργειακή απόδοση
 • Έως 12/2015 νέο πλαίσιο για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Έως 12/2017 εφαρμογή υποδείγματος-στόχου της ΕΕ για αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
 • Έως 6/2017 Ολοκλήρωση αγοράς εξισορρόπησης
 • Έως 12/2015 πλήρης εφαρμογή κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρίες ύδρευσης
 • Έως 6/2016 Βελτίωση της ανεξαρτησίας της ΡΑΥ
 • Έως 6/2016 θέσπιση γενικού σχεδίου για μεταφορές και εφοδιαστική
 • Έως 10/2015 ευθυγράμμιση απαιτήσεων επάνδρωσης στην εγχώρια ακτοπλοΐα με αυτές για τις διεθνείς γραμμές
 • Έως 6/2016 Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

3.4 Ιδιωτικοποιήσεις

 • Έσοδα από ΤΑΙΠΕΔ: 1,4 δις το 2015 – 3,7 δις το 2016 -1,3 δις το 2017
 • Έγκριση Σχεδίου αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων του ΤΑΙΠΕΔ
 • Έως 10/2015 δεσμευτικές ημερομηνίες υποβολής προσφοράς για ΟΛΠ, ΟΛΘ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ
 • Περιφερειακοί αερολιμένες
 • Ολοκλήρωση 20 δράσεων του ΤΑΙΠΕΔ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα
 • Ο κατάλογος δράσεων του ΤΑΙΠΕΔ είναι αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας
 • Έως 3/2016 σύσταση νέου ανεξάρτητου ταμείου με σκοπό την ιδιωτικοποίηση των ελληνικών περιουσιακών στοιχείων σημαντικής αξίας και διαμόρφωση των επιχειρησιακών στόχων του. Υπό ελληνική διαχείριση, με σύσταση στην Ελλάδα, κα εποπτεία των οικείων ευρωπαϊκών θεσμών. Για τη σύσταση του Ταμείου οι αρχές έως 10/2015 θα διορίσουν ανεξάρτητη Ομάδα Δράσης η οποία θα εντοπίζει εναλλακτικές δυνατότητες και θα καταρτίζει συστάσεις όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τη διακυβέρνηση του Ταμείου που πρόκειται να συσταθεί. Αυτή η Ομάδα Δράσης θα υποβάλει αναφορά έως 12/2015. Η εντολή και η σύνθεση της Ομάδας Δράσης θα καταρτιστούν από τις αρχές σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και σε διαβούλευση με την Ευρωομάδα.
 • Ο στόχος για τις ιδιωτικοποιήσεις, κατά την περίοδο του νέου δανείου, θα είναι 50 δις ευρώ. Από αυτά τα 25 θα χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, τα 12,5 για την μείωση του χρέους και τα υπόλοιπα 12,5 για επενδύσεις.

 

ΠΥΛΩΝΑΣ 4ος : ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

4.1. Δημόσια Διοίκηση

 • Έως τον Δεκέμβριο του 2015 Καθορισμός μία τριετής στρατηγικής όπου τα βασικά της στοιχεία είναι η αναδιοργάνωση των διοικητικών δομών, ο εξορθολογισμός των διοικητικών διαδικασιών, η βελτιστοποίηση των ανθρώπινων πόρων, η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, η ηλεκτρονική δημόσια διοίκηση (e-government), και μία επικοινωνιακή στρατηγική. Τα βασικά παραδοτέα για την υλοποίηση της παραπάνω στρατηγικής περιλαμβάνουν τον ενισχυμένο συντονισμό των πολιτικών, την καλύτερη διαδικασία προσλήψεων για διευθυντικά στελέχη, τη βελτιστοποίηση των ανθρωπίνων πόρων, τη δημοσιονομικά ουδέτερη μεταρρύθμιση του μισθολογίου, την αξιολόγηση των υπαλλήλων, τις αλλαγές στη διαδικασία προσλήψεων, τον εξορθολογισμό των κρατικών επιχειρήσεων και τέλος την αναβάθμιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης με σκοπό την αποκέντρωση. Προαπαιτούμενο συνιστά η ευθυγράμμιση των μη μισθολογικών παροχών (ημερήσιες αποζημιώσεις, δαπάνες ταξιδιών) με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ (από 01/01/2016)
 • Έως τον Σεπτέμβριο του 2015 Νομοθετική έγκριση του προγράμματος αναδιάρθρωσης του ΟΟΣΑ.
 • Έως τον Οκτώβριο του 2015 Μεταρρύθμιση του ενιαίου μισθολογίου με δημοσιονομικά ουδέτερο τρόπο και στη βάση των συμφωνηθέντων στόχων για τα μισθολογικά κονδύλια. Η μισθοδοσία θα εξαρτάται άμεσα από τις δεξιότητες και τα προσόντα των δημοσίων υπαλλήλων ενώ μεταρρυθμίσεις προκρίνονται και για τις άδειες των δημοσίων υπαλλήλων σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ. Για την υλοποίηση του νέου μισθολογίου προωθείται έως το 2018 μεταρρύθμιση του κλαδικού συστήματος με περιγραφές καθηκόντων.     
 • Έως τον Οκτώβριο του 2015 Αλλαγές στον τρόπο πρόσληψης των διευθυντικών στελεχών στους δημόσιους οργανισμούς, με γνώμονα την αξία και τις ικανότητές τους, ενώ προβλέπεται η αποσύνδεση της τεχνικής εφαρμογής από τις πολιτικές αποφάσεις. Αντίστοιχα ισχύουν και για το καθεστώς των Γενικών Γραμματειών και άλλων ανώτατων κλιμακίων διοίκησης όπου προκρίνεται η αποπολιτικοποίησή τους και η ορθή εκχώρηση εξουσιών.
 • Έως τον Νοέμβριο του 2015 Νομοθέτηση του νέου πλαισίου αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπικού.                 
 • Έως τον Οκτώβριο του 2015 Καθορισμός ανώτατων ορίων στις μισθολογικές δαπάνες και στα επίπεδα απασχόλησης στο δημόσιο, στα πλαίσια της νέας Μεσοπρόθεσμης Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Από την τελευταία θα εξαρτώνται και οι προσλήψεις – αποχωρήσεις στο Δημόσιο, διατηρώντας τον κανόνα των αποχωρήσεων το 2016, ενώ ο συντελεστής μεταξύ προσλήψεων και αποχωρήσεων θα αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια.
 • Έως τον Νοέμβριο του 2015 Ενίσχυση της υφιστάμενης Γενικής Γραμματείας Συντονισμού με σκοπό την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.
 • Έως τον Δεκέμβριο του 2015 Θέσπιση ενός νέου συστήματος μόνιμης κινητικότητας με σκοπό τον εξορθολογισμό στην κατανομή των πόρων και στη στελέχωση της γενικής κυβέρνησης. Στο σύστημα θα περιγράφονται τα καθήκοντα και θα περιλαμβάνονται όλες οι κενές θέσεις. Η επιλογή για την κινητικότητα του προσωπικού θα γίνεται από την εκάστοτε υπηρεσία.

 

4.2. Δικαιοσύνη

Καθορισμός Στο εδάφιο για τη δικαιοσύνη οι αρχές δεσμεύονται για την από 01/01/2016 εφαρμογή του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΔΠ) που εκδόθηκε στις 22/07/2015. Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν τα κάτωθι:

 • Έως τον Οκτώβριο του 2015 Εξορθολογισμός στην εφαρμογή επιλεκτικών αυξήσεων στα δικαστικά τέλη καθώς και στην αύξηση της διαφάνειας ως προς το θέμα αυτό. Επιπλέον προτείνονται μέτρα για τη διασφάλιση της πρόσβασης ευπαθών ατόμων στη δικαιοσύνη.
 • Έως τον Σεπτέμβρη του 2015 Πρόταση μέτρων για τη μείωση των καθυστερημένων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια και έως τον Οκτώβρη του 2015 στα αστικά δικαστήρια. Επίσης και έως τον Οκτώβρη του 2015 προβλέπεται η εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συμπεριλαμβανομένου και της ηλεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice).
 • Έως τον Νοέμβριο του 2015 Εκπόνηση ενός τριετούς στρατηγικού σχεδίου βελτίωσης της λειτουργίας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, που θα επικεντρώνεται στη μεγαλύτερη ταχύτητα όσον αφορά στην εκδίκαση υποθέσεων καθώς και στην αντιμετώπιση των ελλείψεων στη λειτουργία των δικαστηρίων (π.χ. συγκέντρωση πληροφοριών για την κατάσταση των δικαστηρίων, χρήση Η/Υ, ανάπτυξη εναλλακτικών μέσων επίλυσης διαφορών, κ.ά).

 

4.3. Καταπολέμηση της Διαφθοράς

 • Έως τον Οκτώβριο του 2015 Έκδοση νομοθεσίας για την στεγανοποίηση της διεξαγωγής ερευνών για οικονομικό έγκλημα και διαφθορά από πολιτικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες υποθέσεις. Για την αποτελεσματικότερη διερεύνηση των παραπάνω εγκλημάτων προβλέπεται η λειτουργία ενός Συντονιστικού Σώματος όπου θα προεδρεύουν εισαγγελείς οικονομικού εγκλήματος και εγκλημάτων διαφθοράς.
 • Έως τον Οκτώβριο του 2015 Τροποποίηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου που διέπει τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων.
 • Έως τον Νοέμβρη του 2015 Τροποποίηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου που διέπει τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, τις ανώνυμες δωρεές, τον περιορισμό των κατασχέσεων, τη μεταβιβασιμότητα δημόσιων χρηματοδοτήσεων και τέλος της έλλειψης προσδιορισμού συντελεστών φορολογικής έκπτωσης.
 • Έως τον Νοέμβρη του 2015 Οι αρχές θα διενεργήσουν αξιολόγηση της μείωσης των ποινών για οικονομικά εγκλήματα, στα πλαίσια του ν. 4312/2014 ενώ θα καταρτίσουν και σχέδιο δεοντολογίας για τους βουλευτές.

 

4.4. Στατιστικές

Η κυβέρνηση εγγυάται την τήρηση των δεσμεύσεων που αφορούν στην αξιοπιστία των στατιστικών η οποία υπεγράφη τον Μάρτιο του 2012. Στις δεσμεύσεις περιλαμβάνονται η τήρηση των διεθνών στατιστικών προτύπων της εγγύησης, της προάσπισης και της δημόσιας προβολής της επαγγελματικής ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και της υποστήριξής της απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης της αξιοπιστίας της.                                                                                                     

Επιπλέον η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της όπως και την οικονομική της ανεξαρτησία. Όσον αφορά στο τελευταίο, η κυβέρνηση θα πρέπει να παρέχει εγκαίρως τους αναγκαίους πόρους που προβλέπονται στον προϋπολογισμό της ΕΛΣΤΑΤ ώστε να εκτελεί απρόσκοπτα τα καθήκοντά της. Τέλος έως τον Σεπτέμβριο του 2015 δίνεται η δυνατότητα στην ΕΛΣΤΑΤ να αποκτήσει πρόσβαση σε πηγές διοικητικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4174/2013 και τις ακόλουθες τροποποιήσεις.

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΣΚΕ

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Μιλένα Αποστολάκη: Αποσύρει την υποψηφιότητά της για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ

Σε βίντεο που δημοσίευσε εξηγεί τους λόγους που αποσύρει την υποψηφιότητά της Η Μιλένα Αποστολάκη …