ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ: 2 συμβάσεις έργου

35cb632b1930d827501335344dd62399_L
Το Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ - ΔΗΜΗΤΡΑ σύμφωνα με την αρ. 4338/09-10-2015 ΑΔΑ: 6ΨΥΘΟΞ3Μ-3ΘΑ Απόφαση έγκρισης της Προϊσταμένης του ΙΓΒ&ΦΠ, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικά πρόσωπα (κατά τα άρθρα 681 και τα επόμενα του Αστικού Κώδικα και κατά του αρθρ. 6 του Ν.2527/1997 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Δημιουργία, διατήρηση, σποροπαραγωγή και διάθεση στην αγορά ποικιλιών σιτηρών».
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ
Το αντικείμενο του έργου της κάθε σύμβασης, των δύο εξωτερικών συνεργατών με έδρα το αγρόκτημα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ορίζεται ως εξής: - Προετοιμασία και σπορά πειραματικών και αγρών σποροπαραγωγής χειμερινών σιτηρών - Καθαρισμός, τυποποίηση, απεντόμωση, συντήρηση και διάθεση των αποθεμάτων σπόρων σιτηρών - Καλλιέργεια και παρακολούθηση αγρών πειραματισμού και σποροπαραγωγής - Μετρήσεις και παρατηρήσεις σιτηρών στους αγρούς και στο εργαστήριο.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν συνημμένα με την αίτηση-πρότασή τους τα ακόλουθα δικαιολογητικά συντεταγμένα στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδευόμενα από νόμιμη ελληνική μετάφραση, ως εξής:
1. Αντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητας, φωτοαντίγραφο των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου (δηλ. αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου).
2. Αντίγραφα των τίτλων σπουδών. Εφόσον αυτά έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή απαιτείται: πιστοποιητικό αναγνώρισης ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π) ή πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, για την ισοτιμία του τίτλου, που να έχει εκδοθεί μέχρι και την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
3. Αντίγραφο πιστοποιητικού απόδειξης ξένης γλώσσας.
4. Δικαιολογητικά για την απόδειξη της εργασιακής εμπειρίας (συμβάσεις, βεβαιώσεις κ.λπ. από όπου να προκύπτει το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης).
5. Βιογραφικό σημείωμα (σύντομο).
6. Υπεύθυνη Δήλωση, ότι σε πιθανή επιλογή για την αριθμ. 4339/09-10-2015 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δεν θα συντρέχουν οι απαγορεύσεις της παραγράφου 1 και 4, του άρθρου 5, καθώς και της παραγράφου 1, του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004.
Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα τοιχοκολληθεί:
α) στα γραφεία του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, στην περιοχή της Ελληνικής Γεωργικής Σχολής, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης ΤΚ. 57001 και β) στο Δήμο Θέρμης όπου εδρεύει το Ινστιτούτο και θα αναρτηθεί
α) στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και
β) στην ιστοσελίδα του ΕΛ.Γ.Ο-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: Αύριο η Κοινοβουλευτική Ομάδα - Ομιλία Κασσελάκη στις 18:30

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται με ενδιαφέρον μετά την επεισοδιακή συνεδρίαση της Τρίτης και …