Προσλήψεις στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας

job_1
Tο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας θα προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων επικουρικού προσωπικού, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη των Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, κατά αριθμό ατόμων:
1 ΤΕ Διαιτολόγου – Διατροφολόγου
1 ΤΕ Κοινωνικού Λειτουργού
3 ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
3 ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
4 ΔΕ Βοηθών Νοσοκόμων
Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν.4052/2012, λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%.
Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ.
Η εμπειρία αποδεικνύεται:
α) Με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο Δημόσιο Τομέα, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
β) Με βεβαίωση του εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το είδος και τη σχέση της προσφερόμενης εργασίας και με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα,
γ) Με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα και υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου για το είδος και τη σχέση των παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον ο υποψήφιος έχει εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ως εμπειρία, υπολογίζεται και λαμβάνεται υπόψη, αυτή που αποκτήθηκε μετά την έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους του επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στο κατάλογο πέραν του επόμενου έτους από το έτος εγγραφής τους. Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, θα είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
Το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται στη σύμβαση.
Το απασχολούμενο επικουρικό προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του ενδιαφερομένου.
2. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. πρόσφατης έκδοσης, από την οποία να προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερομένου στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων ή απλά ανέργων.
3. Φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών όπως προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4052/2012 και αποδεικνύουν την ύπαρξη εμπειρίας.
4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.). Ταυτότητα Ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς). Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).
5. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών.
6. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα:
– ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
– ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
– ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας (Παπάγου 49, Τ.Κ. 41500, Γιάννουλη Λάρισας), με την ένδειξη «Αίτηση για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού» ή με φυσική παρουσία στα γραφεία του Διοικητικού Τμήματος της έδρας του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας, στην ίδια διεύθυνση.
Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επομένη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας στις εφημερίδες, ήτοι από 26/10/2015 έως και 09/11/2015.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …