ΣΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής: Ζητά προσωπικό

κομμμ
Η Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) της Σιβιτανιδείου Σχολής με την υπ' αριθμόν 253/20-10-2015 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος προκηρύσσει την πρόσληψη εκπαιδευτών με ωριαία αντιμισθία για τη διδασκαλία μαθημάτων της ειδικότητας «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης» για το έτος κατάρτισης 2015-2016.
Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν ως ωρομίσθιοι θα καλύψουν διδακτικές ανάγκες των παρακάτω μαθημάτων (θεωρητικών, εργαστηριακών και μικτών) της ειδικότητας «Τεχνίτης Κομμωτικής Τέχνης» που θα λειτουργήσει στη ΣΕΚ, μετά τις αναμενόμενες οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των οργάνων Διοίκησης του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος.
Β' ΤΑΞΗ
-«ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ,
-ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ,
-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ,
-ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ
-MARKETING,
-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,
-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,
-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Γ' ΤΑΞΗ
-«ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ»
-ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
Δικαίωμα υποβολής σχετικής αίτησης έχουν όλοι οι ιδιώτες, καθώς και οι απασχολούμενοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19,20 & 27 του Ν. 4186/2013 και με την προϋπόθεση να κατέχουν:
Α) Πτυχίο ή δίπλωμα σχολών ή τμημάτων τριτ/θμιας εκπαίδευσης ή ΑΣΕΤΕΜ -ΣΕΛΕΤΕ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
Β) Δίπλωμα ΙΕΚ με πτυχίο πιστοποίησης.
Γ) Πτυχίο ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου, τεχνικού επαγγελματικού λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής (Τ.Ε.Σ.) ή τεχνικού επαγγελματικού εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) ή επαγγελματικού λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή επαγγελματικής σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ή ισότιμο της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής,
Δ) Οι εμπειροτεχνίτες και επαγγελματίες.
Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται:
α) Η εργασιακή εμπειρία,
β) Η διδακτική εμπειρία,
γ) Η εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων που επιθυμούν να διδάξουν, η απόδοση, η συνέπεια και το επίπεδο συνεργασίας με τη Διεύθυνση της ΣΕΚ κατά το προηγούμενο έτος,
δ) Οι συναφείς με το αντικείμενο μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί τίτλοι σπουδών,
ε) Η αποδεδειγμένη ανεργία,
στ) Κοινωνικά κριτήρια,
ζ) Τυχόν λοιπά προσόντα που δεν αναφέρονται παραπάνω και τα οποία, όμως, εκτιμώνται από το Δ.Σ. ότι συντελούν στην κατά το αρτιότερο επαγγελματική κατάρτιση των σπουδαστών και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΣΕΚ της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.
Επισημαίνεται ότι όλοι οι τίτλοι σπουδών πρέπει να είναι συναφείς με το αντικείμενο που αιτούνται να διδάξουν οι εκπαιδευτές, με ευθύνη των ιδίων και της Διεύθυνσης του Ι.Ε.Κ.
Οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από επίσημες μεταφράσεις του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και αναγνώριση ισοτιμίας από τα οικεία όργανα.
Για τους υποψηφίους που υπάγονται στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται επακριβώς ο χρόνος και το είδος της εμπειρίας του, τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., στην οποία θα αναγράφεται ο χρόνος άσκησης του συγκεκριμένου επαγγέλματος ή υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι εκτέλεσε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της εμπειρίας.
Για τους μισθωτούς του δημόσιου τομέα απαιτείται μόνο βεβαίωση του αντίστοιχου φορέα, από την οποία να προκύπτει το είδος της εργασίας που παρασχέθηκε και η χρονική διάρκεια της παροχής της.
Η αίτηση του υποψηφίου πρέπει να συνοδεύεται από πλήρες βιογραφικό σημείωμα και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας. Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιλεγούν θα υπογράψουν σχετική σύμβαση, στην οποία θα ορίζονται, εκτός των άλλων, οι ώρες απασχόλησης και αποζημίωσής τους, καθώς και υποχρεώσεις αυτών έναντι της Διοίκησης του Ι.Ε.Κ.
Καλούνται όσοι έχουν τα τυπικά προσόντα και επιθυμούν να κριθούν για πρόσληψη ως ωρομίσθιοι εκπαιδευτές να υποβάλουν από 21-10-2015 μέχρι 26-10¬2015 σχετική έντυπη αίτηση, καθώς και όλα τα αποδεικτικά των προσόντων τους, δικαιολογητικά, στο Γραφείο της Υποδιευθύντριας του Ι.Ε.Κ. κ. Παναγιώτας Βασιλείου (3ος όροφος κεντρικού κτιρίου), η οποία θα δέχεται τις αιτήσεις και θα χορηγεί τα σχετικά έντυπα τις ώρες 8:30 - 13:30.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Μιλένα Αποστολάκη: Αποσύρει την υποψηφιότητά της για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ

Σε βίντεο που δημοσίευσε εξηγεί τους λόγους που αποσύρει την υποψηφιότητά της Η Μιλένα Αποστολάκη …