Πάτρα: ΝΤΡΟΠΗ εργαζόμενος να μην μπορεί να εργαστεί από το ακοινώνητο κράτος!

amea

Όταν το κράτος θέλει να δείξει την αδιαφορία του και το βίαιαο πρόσωπό του, το κάνει με μεγάλη ευκολία και δίχως ίχνους ντροπής, αλλά από την άλλη θέλει να πιστεύουν οι Έλληνες ότι ζουν σε μία χώρα με κοινωνικό πρόσωπο.

Αυτό συνέβη με την περίπτωση ανάπηρου εκπαιδευτικού που έλαβε στην Πάτρα εντολή μετάθεσης σε σχολικό συγκρότημα, το οποίο δεν διαθέτει πρόσβαση για τα άτομα με κινητικά προβλήματα.

Όταν ενημέρωσε σχετικά ο καθηγητής, έλαβε απάντηση ΝΤΡΟΠΗ για όλους τους ανθρώπους....Του είπαν "παραιτήσου" και δικαιολογημένα με επιστολή του προς τα μέσα ενημέρωσης γνωστοποίησε το πρόβλημά του και ζήτησε την παρέμβαση των 8 βουλευτών του νομού.

Αλήθεια γιατί δεν αντέδρασαν αμέσως;

Ένας εργαζόμενος απαγορεύεται από την κρατική αναλγησία να εκτελέσει τα εργασιακά του καθήκοντα!

Η επιστολή του κ. Σταματελάτου έχει ως εξής:

"Είμαι καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 και είμαι σε αναπηρικό αμαξίδιο λόγω σκλήρυνσης κατά πλάκας. Προσελήφθην βάσει της σχετικής προκήρυξης (υπ. αριθμ. 119392/Ε2/24-07-2015 Εγκύκλιος του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων), που προβλέπει τον διορισμό ατόμων της κατηγορίας μου (Α.ΜΕ.Α.) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ν. Αχαΐας ως Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής (υπ. αριθ. πρωτ. 154970/Ε1/02-10-2015 Υ.Α.).

Το προηγούμενο σχολικό έτος κατόπιν ενεργειών και απόφασης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας (Π.Δ.Ε.Δ.Ε.) υπηρέτησα αποτελεσματικά στο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Αχαΐας, όπου υπάρχει η απαιτούμενη υποδομή για καθηγητές Α.Μ.Ε.Α. και αυτό έγινε διότι ουδέν σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης πληρούσε τις προϋποθέσεις και ουδέν είχε την υποδομή για την υποδοχή και εξυπηρέτηση καθηγητή με ειδικές ανάγκες.

Κατά την έναρξη της τρέχουσας σχολικής περιόδου 2015-2016 το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ) Αχαΐας επίσης δεν με τοποθέτησε σε οποιαδήποτε σχολείο ακριβώς για τον ίδιο λόγο, δηλαδή λόγω του ότι ουδέν σχολείο πρωτοβάθμιας πληροί τις προϋποθέσεις και έχει υποδομή για την υποδοχή και εξυπηρέτηση καθηγητή με ειδικές ανάγκες και παρέμεινα στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ.

Ταυτόχρονα απευθύνθηκα στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευση Δυτικής Ελλάδας και ζήτησα την διάθεσή μου στο  ΕΕΕΕΚ Αχαΐας, όπου έχω υπηρετήσει αποτελεσματικά τα τρία (3) προηγούμενα σχολικά έτη και εξακολουθεί να είναι το μοναδικό σχολείο στο νομό Αχαΐας με την απαιτούμενη υποδομή.

Στη συνέχεια, ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας, μου πρότεινε να πάω στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή Αρόη Πατρών) και αν με εξυπηρετεί να αναλάβω υπηρεσία, αλλιώς να παραιτηθώ (με τη φράση «Take it or Leave it»).

Επισκέφτηκα το ανωτέρω σχολείο, στο οποίο είχα δυνατότητα προσέγγισης στα πενήντα (50) μέτρα απόσταση, διότι ήταν αδύνατη η περαιτέρω πρόσβαση και η είσοδός μου σε αυτό (ελλείπουν όλες οι απαραίτητες υποδομές και ράμπες Α.ΜΕ.Α. για την είσοδό μου μέχρι την αίθουσα διδασκαλίας). Επιπλέον, ελλείπει και τουαλέτα Α.ΜΕ.Α. και εν γένει ελλείπει κάθε υποδομή εξυπηρέτησης Α.ΜΕ.Α., αλλά ελλείπει και εργαστήριο.

Σε τηλεφωνική μου επικοινωνία με τον Δ/ντη της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, γνωστοποίησα την ακαταλληλότητα της προτεινόμενης σχολικής μονάδας προς εργασία μου. Προφορικά μου επιβεβαίωσε την ανυπαρξία κενής θέσης ΠΕ19 σε σχολείο με την απαιτούμενη υποδομή Α.ΜΕ.Α, με παρότρυνε για δική μου παραίτηση και αναζήτηση εργασίας εκτός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την 12.10.2015 έλαβα γνώση ανάρτησης στον ιστότοπο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, στην οποία εν περιλήψει αναφέρεται, ότι με την υπ’αριθ. 42/09.10.2015 πράξη ΠΥΣΠΕ τοποθετήθηκα  στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών.

Κατόπιν αυτών, προέβην στην υπ. αριθ. πρωτ. 9130/13-10-2015 εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία-αίτηση ανάκλησης τοποθέτησης με την οποία διαμαρτυρήθηκα εντόνως για την άνω παράνομη και ανεφάρμοστη τοποθέτησή μου στο άνω 20ο δημοτικό σχολείο, στο οποίο είναι αδύνατον να εργασθώ, για λόγους που δεν αφορούν εμένα, όπως εκτίθενται αναλυτικά παραπάνω.

Επανήλθα εγγράφως με την υπ. αριθ. πρωτ. 8557/13-10-2015 αίτησή μου προς την Περιφερειακή Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στο αίτημά μου για διάθεσή μου στο ΕΕΕΕΚ Αχαΐας.

Στη συνέχεια, με την υπ. αριθ. 43/15-10-2015 Πράξη ΠΥΣΠΕ Αχαΐας μετακινήθηκα στο 29ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών (το οποίο ευρίσκεται στην περιοχή Αγ. Ιωάννου Πράτσικα Πατρών). Στις 16-10-2015 επισκέφτηκα το ανωτέρω σχολείο και διαπίστωσα ότι η αίθουσα του εργαστηρίου Πληροφορικής είναι πολύ στενή και είναι αδύνατη η μετακίνησή μου μέσα σε αυτήν, όπως παραδέχτηκε και η Διευθύντρια του σχολείου. Όπως επίσης ελλείπει και τουαλέτα Α.ΜΕ.Α..

Υπενθυμίζω δε ότι είναι η δεύτερη φορά που τοποθετούμαι σε σχολείο χωρίς υποδομές Α.ΜΕ.Α., το οποίο όφειλε να έχει διερευνήσει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Προέβην εκ νέου σε εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία-αίτηση ανάκλησης τοποθέτησης.

Έκτοτε, παραμένει η υπόθεσή μου σε εκκρεμότητα και δεν έχω λάβει καμία απάντηση στις αιτήσεις-επιστολές μου προς τους αρμόδιους φορείς (Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Υπουργείο Παιδείας).

Δεν δύναμαι και δεν υποχρεούμαι να ασκήσω τα καθήκοντά μου σε χώρο που στερείται της ελάχιστης απαιτούμενης υποδομής, το οποίο δεν αποτελεί δική μου υπαιτιότητα και συνεπώς δεν προτίθεμαι να προχωρήσω σε διαδικασία παραίτησης, στην οποία εμμένει ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, χρησιμοποιώντας την προαναφερόμενη φρασεολογία «Take it or Leave it» ή προτρέποντας με να δουλέψω κάπου αλλού, διότι το κράτος δεν έχει εξασφαλίσει υποδομή για Α.ΜΕ.Α στα σχολεία.

Ενδεχομένως, με στοχοθετημένες πολιτικές πρόβλεψης και ευέλικτες διαδικασίες προσανατολισμένες στην αρωγή των πολιτών του κράτους, η τοποθέτησή μου σε οποιοδήποτε σχολείο με υποδομή Α.ΜΕ.Α. ή στο ΕΕΕΚ Αχαΐας να ήταν εκ των προτέρων εφικτή, ή η διάθεσή μου μεταγενέστερα πραγματοποιήσιμη και να μην παρεμποδιζόταν από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις. (Σας παραπέμπω στους συναδέλφους της Σχολικής Μονάδας ΕΕΕΕΚ Αχαΐας και στους μαθητές αυτού, για την επιβεβαίωση της αποδοτικότητας της εργασίας μου τα τελευταία τρία σχολικά έτη.) Κανένα επιχείρημα περί μεγάλης γραφειοκρατικής διαδικασίας δεν μπορεί να αποτελεί ανάχωμα για την εργασία οποιουδήποτε πολίτη κράτους που προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Απευθύνομαι σε Εσάς διεκδικώντας την ισότιμη μεταχείρισή μου ως εκπαιδευτικού, το αναφαίρετο δικαίωμά μου για εργασία και πρωτίστως το σεβασμό της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειάς μου, η οποία θίγεται από την ανωτέρω συμπεριφορά και διαδικασία που ακολουθήθηκε από την Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαΐας, οδηγώντας με σε επαγγελματικό και κοινωνικό αποκλεισμό."

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Μητσοτάκης: Ζήτησα από τον Χρυσοχοΐδη γρήγορη εξιχνίαση της δολοφονίας Καραϊβάζ

Το δικό του μήνυμα για τη δολοφονία του δημοσιογράφου, Γιώργου Καραϊβάζ, έστειλε ο πρωθυπουργός μέσα …