Φοιτητικός διαγωνισμός δημιουργίας αφίσας

graphicdesigner

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων απευθύνει πρόσκληση για τη δημιουργία της νέας αφίσας της υπηρεσίας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες των παρακάτω σχολών και τμημάτων ΑΕΙ, ΤΕΙ και Δημοσίων ΙΕΚ:

 • ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΕΙ
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΑΣ ΑΕΙ
 • ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΙ
 • ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΙ
 • ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕ ΤΕΙ
 • ΤΜΗΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΑΕΙ
 • ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ
 • ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ
 • ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ
 • ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙ
 • ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΤΕΙ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΕΚ:

 • “ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ”
 • “ΤΕΧΝΗ ΣΚΙΤΣΟΥ – ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΓΡΑΦΙΚΩΝ”
 • “ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ”
 • “ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ”
 • “ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΧΝΗ”
 • ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΑΝΟΡΜΟΥ ΤΗΝΟΥ)

Οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των θεμάτων που περιγράφονται ακολούθως ή να επιλέξουν και τα δύο θέματα και να δημιουργήσουν δύο αφίσες διαφορετικής θεματογραφίας.

Θέμα 1ο«Σπάμε τα έμφυλα στερεότυπα – Προωθούμε την ισότητα».

Θέμα 2ο: «Σπάσε τη σιωπή – δεν είσαι η μόνη – δεν είσαι μόνη» η αφίσα με το 2ο θέμα θα περιέχει και το λογότυπο (logo) της γραμμής SOS.

Όροι και οδηγίες συμμετοχής:

 • Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος φοιτητές/φοιτήτριες των παραπάνω τμημάτων, σχολών ΑΕΙ και ΤΕΙ και δημοσίων ΙΕΚ
 • Η συμμετοχή στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι ατομική
 • Η αφίσα μπορεί να περιλαμβάνει συνδυασμό εικόνων, σκίτσων, ζωγραφικής, κολάζ, τεχνική graffiti κ.ά. Η αφίσα μπορεί να γίνει και με χρήση λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και να σχεδιαστεί στον υπολογιστή ή στο χέρι
 • Η αφίσα θα πρέπει να είναι πρωτότυπη δημιουργία. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση μη πρωτότυπου υλικού για τις ανάγκες του έργου (κείμενα, φωτογραφίες, πληροφορίες από ιστότοπους κ.λπ.), θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφή αναφορά στην πηγή προέλευσης
 • Η αφίσα θα πρέπει να έχει τελική διάσταση εκτύπωσης μεγέθους σελίδας 50εκ.Χ70εκ. με κάθετο προσανατολισμό
 • Στην αφίσα θα πρέπει να αναγράφεται το θέμα. Η αφίσα θα πρέπει να εμπεριέχει σαφές μήνυμα και να γίνεται αντιληπτό το περιεχόμενό της από σχετική απόσταση
 • Σε όλες τις αφίσες θα πρέπει να υπάρχει αποτύπωση του λογοτύπου (logo) της Γ.Γ.Ι.Φ. (θα αποσταλεί σε όλους/όλες τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες στον διαγωνισμό σε ηλεκτρονική μορφή)
 • Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες που θα επιλέξουν το 2ο θέμα, «Σπάσε τη σιωπή – δεν είσαι η μόνη – δεν είσαι μόνη», θα πρέπει να συμπεριλάβουν και το logo της γραμμής SOS (θα αποσταλεί σε όσους/όσες επιλέξουν το θέμα σε ηλεκτρονική μορφή). Oι δημιουργοί θα έχουν προαιρετικά τη δυνατότητα να πειραματισθούν με το logo και να αποτυπώσουν στην αφίσα τη δική τους πρόταση που θα εμπεριέχει τις πληροφορίες της γραμμής SOS

Διαδικασία συμμετοχής και αξιολόγησης

 • Όποιος-α επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποστείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimiourgia.afisa@isotita.gr, στο οποίο να δηλώνει πως επιθυμεί να συμμετάσχει στον Φοιτητικό διαγωνισμό δημιουργίας αφίσας που διοργανώνεται από τη Γ.Γ.Ι.Φ. μέχρι και τις 20 Δεκεμβρίου 2015
 • Συνοδευτικά του – σε εκτυπωμένη μορφή- έργου θα πρέπει να αποσταλούν:

α) η αφίσα σε ψηφιακή μορφή (αρχείο jpg. και pdf.)

β) κείμενο με το ονοματεπώνυμο του/της φοιτητή/φοιτήτριας, την πλήρη διεύθυνση κατοικίας του/της και τηλέφωνο επικοινωνίας

γ) ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του/της δημιουργού πως το έργο που αποστέλλει αποτελεί πρωτότυπη προσωπική δημιουργία

Στον φάκελο θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία του/της δημιουργού, στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το επιλεγμένο θέμα.

Οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες θα πρέπει να αποστείλουν το έργο ή τα έργα – με αναγραφόμενη ημερομηνία αποστολής στον φάκελο – μέχρι και τις 14 Μαρτίου 2016 (εμπρόθεσμες θα θεωρηθούν οι αποστολές μέχρι και την ημερομηνία που ορίζεται από την παρούσα ανακοίνωση ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής) στη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, Δραγατσανίου 8, Τ.Κ. 10559, 7ος όροφος, Αθήνα (υπ’ όψιν κας Ζωής Μαγουλά)

 • Κάθε δημιουργός μπορεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό αποστέλλοντας μία (1) αφίσα. Στην περίπτωση που κάποιος-α συμμετάσχει στον διαγωνισμό επιλέγοντας και τα δύο (2) προτεινόμενα θέματα, θα πρέπει να αποστείλει τις δύο (2) αφίσες σε ξεχωριστούς φακέλους, επισυνάπτοντας το σύνολο των απαιτουμένων εγγράφων σε κάθε αποστολή
 • Η τελική αξιολόγηση των έργων θα πραγματοποιηθεί από πενταμελή, ειδική διεπιστημονική επιτροπή, που θα οριστεί από τη Γ.Γ.Ι.Φ. Η επιτροπή θα επιλέξει ένα έργο από κάθε θεματική κατηγορία. Τα νικητήρια έργα θα βραβευθούν
 • Τα στοιχεία των φοιτητών/φοιτητριών που θα διακριθούν, θα ανακοινωθούν από τη Γ.Γ.Ι.Φ. μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της www.isotita.gr .

Δικαιώματα χρήσης

Επισημαίνεται ότι η Γ.Γ.Ι.Φ. έχει το δικαίωμα να δημοσιοποιήσει και να αξιοποιήσει τα έργα που θα υποβληθούν στον διαγωνισμό μέσω των εντύπων ή των ιστοσελίδων που διατηρεί ή με όποιον άλλο τρόπο κρίνει ως επωφελή για την προώθηση των σκοπών της, αναφέροντας απαραιτήτως τα στοιχεία του/της δημιουργού και δίχως καµία οικονοµική ή άλλου τύπου αξίωση από τους/τις συμμετέχοντες/-ουσες.

Βράβευση

Οι δημιουργοί των αφισών που θα διακριθούν, θα συνεργαστούν με τη Γ.Γ.Ι.Φ. Οι αφίσες που θα επιλεγούν, – μία από κάθε θεματική κατηγορία – θα γίνουν οι επίσημες αφίσες της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για τη μελλοντική προώθηση του έργου της.

Οι νικητές,-τριες του διαγωνισμού θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ζωντανά συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Βουλή των Ελλήνων).

Τα έργα που θα προκριθούν στα 100 πρώτα, θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα διοργανωθεί από τη Γ.Γ.Ι.Φ., στο πλαίσιο της οποίας θα απονεμηθεί τιμητικό βραβείο στον/στη δημιουργό που θα καταλάβει την πρώτη θέση σε κάθε θεματική κατηγορία.

Επικοινωνία

Ε-mail επικοινωνίας : dimiourgia.afisa@isotita.gr

Τηλ. επικοινωνίας : 2131511102-103-108

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ρύθμιση οφειλών: Μέχρι 31 Ιουλίου οι αιτήσεις επανένταξης

Περίπου 190.000 φορολογούμενοι έχουν χάσει τη ρύθμιση των 120 δόσεων και έχουν την ευκαιρία να …