Μία η πρόσληψη στο Δήμο Καντάνου

job
Την πρόσληψη προσωπικού συνολικού αριθμού ενος (1) ατόμου , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών , για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του ΚΠΑΠ ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ.
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ,ΑΜΚΑ,ΑΦΜ,ΑΜΙΚΑ,ΠΤΥΧΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έως και την ημερομηνία πρόσληψης και δηλώνουν αν έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου1παρ.1.του ν.3812/2009 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι. Σε περίπτωση που έχουν απασχοληθεί να δηλώνουν την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκαν και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησης (έναρξη και λήξη).
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 όπου αναφέρεται ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3854/07 4. Πιστοποιητικό εντοπιότητας του Δήμου ΚΑΝΤΑΝΟΥ-ΣΕΛΙΝΟΥ και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης .
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Καντάνου-Σελίνου στην Παλαιόχωρα, συντασσόμενου του κατ' άρθρο 21 παρ. 9 του Ν.2190/1994 (όπως ισχύει) πρακτικού ανάρτησης ,σε τοπική εφημερίδα και στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ του υπουργείου εσωτερικών .
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παραλάβουν από το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ,να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την αίτηση , είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ, Ν.Π.Δ.Δ. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΝΤΑΝΟΥ - ΣΕΛΙΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ΧΑΝΙΩΝ, Τ.Κ. 73001, υπόψιν κα ΠΑΛΙΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ (τηλ. επικοινωνίας 2823340300-2823340302).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Καντάνου - Σελίνου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις ΙΚΑ Μαιου 2021 με ΑΜΚΑ

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις ΙΚΑ Μαΐου 2021 με ΑΜΚΑ Οι ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων ΙΚΑ …