Το ΕΚΕΤΑ προχωρά στην πρόσληψη 43 ατόμων με συμβάσεις έργου

proslipseis1

43 συμβάσεις έργου στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών, ανακοίνωσε το ΕΚΕΤΑ καια αναλυτικά είναι οι ακόλουθες:

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «STEP/KOH.02.2278» (Πτυχίο ΑΕΙ σε τομέα Πληροφορικής, Επιστήμης Μηχανικών Η/Υ, ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)
Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «STEP/KOH.02.2278» (Πτυχίο ΑΕΙ σε τομέα Πληροφορικής, Επιστήμης Μηχανικών Η/Υ, ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών)
Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «InVID: In Video Veritas – Verification of Social Media Video Content for the News Industry» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού H/Y ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας)
Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «InVID: In Video Veritas – Verification of Social Media Video Content for the News Industry» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού H/Y ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας)
Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «InVID: In Video Veritas – Verification of Social Media Video Content for the News Industry» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού H/Y ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας)
Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «KRISTINA/KOH.022272» (Πτυχίο ΑΕΙ σε τομέα Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ, Ηλεκτρολόγων & Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε τομέα σχετικό με Πληροφορική, Επιστήμη Μηχανικών Η/Υ)
Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου«HOMER/KOI.022260» (Πτυχίο ΑΕΙ σε τομέα Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ, Ηλεκτρολόγων & Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε τομέα σχετικό με Πληροφορική, Επιστήμη Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ ή άλλη συναφή ειδικότητα σε θέμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης)
Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ChainReact-687967» (Πτυχίο ΑΕΙ σε τομέα Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ)
Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «PROFIT-687895» (Πτυχίο ΑΕΙ σε τομέα Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ)
Καταληκτική ημερομηνία: 22/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «PROFIT-687895» (Πτυχίο ΑΕΙ σε τομέα Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ)
Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «INVID-687786» (Πτυχίο ΑΕΙ σε τομέα Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ)
Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «HackAIR-688363» (Πτυχίο ΑΕΙ σε τομέα Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ)
Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «HackAIR-688363» (Πτυχίο ΑΕΙ σε τομέα Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ)
Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «HackAIR-688363» (Πτυχίο ΑΕΙ σε τομέα Πληροφορικής, Επιστήμης Η/Υ, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Η/Υ)
Καταληκτική ημερομηνία: 18/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Open virtual neighbourhood network to connect intelligent buildings and smart objects (VICINITY)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής )
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Semantic Web for Information Management in Energy Efficient Buildings (SWIMING)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής )
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Open social transport network for urban approach to carpooling (SOCIALCAR)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «A collaborative and augmented-enabled ecosystem for increasing SATISfaction and working experience in smart FACTORY environments (SATISFACTORY)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Robotic Assistant for MCI patients at home (RAMCIP)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «SelfOrganising, Self-Managing Heterogeneous Cloud (CloudLightning)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «INdependent Living support Functions for the Elderly (IN LIFE)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «SelfOrganising, Self-Managing Heterogeneous Cloud (CloudLightning)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Robotic Assistant for MCI patients at home (RAMCIP)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «A collaborative and augmented-enabled ecosystem for increasing SATISfaction and working experience in smart FACTORY environments (SATISFACTORY)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Smart Assembly Robots with Advanced Functionalities (SARAFUN)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Smart Assembly Robots with Advanced Functionalities (SARAFUN)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Open virtual neighbourhood network to connect intelligent buildings and smart objects (VICINITY)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Open social transport network for urban approach to carpooling (SOCIALCAR)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Semantic Web for Information Management in Energy Efficient Buildings (SWIMING)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Μία (1) θέση στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Open virtual neighbourhood network to connect intelligent buildings and smart objects (VICINITY)» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Πέντε (5) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «MaTHiSiS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Δύο (2) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «MaTHiSiS: Managing Affective-learning THrough Intelligent atoms and Smart InteractionS» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Έξι (6) θέσεις στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «ICT4LIFE: ICT services for Life Improvement For the Elderly» (Πτυχίο Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Πληροφορικής)
Καταληκτική ημερομηνία: 17/12/2015

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Πότε πληρώνεται το επίδομα ενοικίου στέγασης Απριλίου 2021

Πότε πληρώνεται το επίδομα ενοικίου στέγασης Απριλίου 2021 Η πληρωμή της δόσης Απριλίου 2021 για …