Ετήσεις προσλήψεις από το Δήμο Ηλιούπολης

eksetasi.JPG_b2
Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με αντίτιμο, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, με τριάντα (30) άτομα, για την κάλυψη αναγκών του Τμήματος Πολιτισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ», με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων:
α) «Καλλιτεχνική Διεύθυνση του Δημοτικού Ωδείου Ηλιούπολης»,
β) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Ζωγραφικής»,
γ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Κατασκευής Εικαστικού Κοσμήματος»,
δ) «Λειτουργία Θεατρικού Εργαστηρίου»,
ε) «Λειτουργία Εργαστηρίου Φωτογραφίας» και
στ) «Λειτουργία Τμημάτων Εκμάθησης Μουσικής-Μουσικών Οργάνων».

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να συμπληρώσουν αίτηση, στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό/κωδικούς θέσης/θέσεων, για τον οποίο/οποίους δηλώνουν συμμετοχή.
Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
2. Βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για την πιστότητα των αναγραφόμενων σε αυτό.
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων (ή βεβαιώσεων) σπουδών τους, στους οποίους να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός, η ημερομηνία και το έτος κτήσης του. Σε περίπτωση που ο βαθμός εκφράζεται με αξιολογικό χαρακτηρισμό ή με ακέραιο αριθμό πρέπει να υποβάλει και βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία.
Οι απόφοιτοι ανώτερων ή ανώτατων σχολών, οι οποίοι θα προσκομίσουν το σχετικό πτυχίο, δεν απαιτείται να προσκομίσουν και το Απολυτήριο Λυκείου.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι
α) έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (μόνο για άνδρες) ή τη νόμιμη απαλλαγή και την αιτία απαλλαγής,β) ότι δεν έχουν κώλυμα (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) κατά το άρθρο 16 του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α728-6-2007)
5. Αποδεικτικά της προϋπηρεσίας στην αντίστοιχη ειδικότητα (συμβάσεις εργασίας, ένσημα κ.λπ.)
6 Παραστατικά που απαιτούνται για τη μοριοδότηση των κοινωνικών κριτηρίων (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, βεβαίωση πολυτεκνίας κ.λπ.)
7. Όπου απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός έγκρισης πρόσληψης καθηγητή στην αντίστοιχη ειδικότητα από το ΥΠΠΟΑ και το όνομα του Ωδείου για το οποίο χορηγήθηκε.
8. Φάκελος με όλα τα παραστατικά ή τις βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την καλλιτεχνική σταδιοδρομία και εν γένει τα πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων. Αφορά μόνο τους κωδικούς θέσης 101 και 107.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Ηλιούπολης (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.)-Γρηγόρης Γρηγορίου», Μεσσηνίας & Δαμασκηνού, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Ν.Π. (πληροφορίες: 2109944001-2109922899, αρμόδια υπάλληλος: Ελένη Ψυρροπούλου).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και συγκεκριμένα από 9/12/2015 έως και 18/12/2015.
Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες, Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ανδρουλάκης: Είναι αναγκαίο ως χώρα να διασυνδέσουμε το τουριστικό προϊόν με την παραγωγή

«Είναι αναγκαίο ως χώρα να διασυνδέσουμε το τουριστικό προϊόν με την παραγωγή και τη μεταποίηση, …