Πρόσληψη 10 καθηγητών φυσικής αγωγής στο Δήμο Βριλησσίων

images-85

«Το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ανακοινώνει ότι σε εφαρμογή της υπ’ αριθ.72/2015 (ΑΔΑ: Ψ9ΠΠΟΛΙ2-Ψ6Β) απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ και της ΚΥΑ με αρ.πρωτ.ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΔ/ΤΣΠΕΠΑΟ/304689/18015/1398/881/4-11-2015 και Φ.Ε.Κ. 2431/Β/11-11- 2015 των υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, το ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός & Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων» προτίθεται να προσλάβει δέκα (10) Καθηγητές Φυσικής Αγωγής με κύρια ειδικότητα :

Ποδόσφαιρο, Χειροσφαίριση, Ενόργανη, Ρυθμική, Αντισφαίριση, Παραδοσιακοί χοροί, Στίβος, Ειδική αγωγή με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αντιμισθία έως οκτώ μήνες (8), προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού, τα οποία γίνονται με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Τα προγράμματα στα οποία θα ασχοληθούν οι ανωτέρω ΚΦΑ θα είναι :

α) «άθληση και γυναίκα»

β) «άσκηση στην προσχολική ηλικία»

γ) «άσκηση ενηλίκων»

δ) «παιδί και αθλητισμός»

ε) «άσκηση στην εφηβική ηλικία»

στ) «άσκηση στην Τρίτη ηλικία»

ζ) «ειδική αγωγή».

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι :

  1. Αίτηση με έντυπο κριτηρίων επιλογής
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρεται η προϋπηρεσία στα προγράμματα, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, ή απόκτηση άλλου πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κλπ.

3 Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή.

  1. φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα
  2. φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
  4. Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας.
  5. Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος.
  6. Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: βεβαιώσεις, συμβάσεις, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής.
  7. Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:

– Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα.

– Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. ΑΔΑ: 2

– Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η μοριοδότηση των Κ.Φ.Α. που θα εργαστούν στα Γενικά προγράμματα θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 26869/08-10-2013, (ΦΕΚ τεύχος Β΄ Αρ. Φύλλου 2527/08-10-2013).

Οργανωτικό πλαίσιο Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 Ν.3584/07 (καταδίκη, υποδικία κλπ). Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή αξιολόγησης των αιτήσεων η οποία ορίστηκε με την υπ’αριθμ. Απόφαση ΔΣ 72/2015.

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ και στο site του εν λόγω ΝΠΔΔ www.vrilissia-arts-sports.gr. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία του Οργανισμού, από την επόμενη της ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4151/2013 και του άρθρου 9 της ΚΥΑ αριθμ.25583 /2013 (ΦΕΚ 2613/τβ /16-10-13).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με δικαιολογητικά) στο ΝΠΔΔ «Πολιτιστικός και Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Βριλησσίων», δ/νση Ολυμπιονικών & Σπ.Λούη, Βριλήσσια καθημερινά 09:00-13:00.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 210 8101510, κα Κοβούση Ιωάννα. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων πρόσληψης (10) ημέρες από την δημοσίευση στις εφημερίδες, και συγκεκριμένα από 18/12/2015 έως 28/12/2015.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΟΠΕΚΑ. Πότε πληρώνονται ΚΕΑ, επίδομα παιδιού, ενοικίου, γέννησης, προνοιακά επιδόματα Μαιου 2021

ΟΠΕΚΑ. Πότε πληρώνονται ΚΕΑ, επίδομα παιδιού, ενοικίου, γέννησης, προνοιακά επιδόματα Μαΐου 2021 Ημερομηνία πληρωμής επιδομάτων …