Εύρεση πληροφοριών για θέσεις εργασίας στο εξωτερικό

logistis-ergasia-gerakas

Οι ευρωπαίοι εργοδότες μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορες υπηρεσίες και εργαλεία επικοινωνίας προκειμένου να καταχωρίσουν τις κενές θέσεις εργασίας τους. Ο παρακάτω κατάλογος προσφέρει μια επισκόπηση των πηγών πληροφοριών που έχετε στη διάθεσή σας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΠΥΛΗEURES ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

 • Επισκεφθείτε την υπηρεσία απασχόλησης της πόλης ή της περιφέρειάς σας και συλλέξτε χρήσιμες συμβουλές. Η υπηρεσία ενδέχεται να διαθέτει σύμβουλο EURES, ο οποίος μπορεί να σας προσφέρει σημαντική βοήθεια προσαρμοσμένη στις προσωπικές σας ανάγκες.
 • Οι σύμβουλοι EURES μπορούν να σας συμβουλεύσουν σχετικά με ευκαιρίες απασχόλησης στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, να σας φέρουν σε επαφή με πιθανούς εργοδότες και να σας παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη διαβίωση και την εργασία στο εξωτερικό.
 • Παρακολουθήστε παρουσιάσεις εργοδοτών, εργαστήρια ανάπτυξης δεξιοτήτων και εκθέσεις σταδιοδρομίας που διοργανώνονται από το EURES στη χώρα σας. Λεπτομερείς πληροφορίες για όλες τις εκδηλώσεις ανά την Ευρώπη μπορείτε να βρείτε στο «Πρόγραμμα εκδηλώσεων» στην αρχική σελίδα της πύλης EURES.
 • Άλλο ένα χρήσιμο πρώτο σημείο αναφοράς στην αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας σε μια άλλη χώρα του ΕΟΧ είναι η ενότητα «Διαβίωση και εργασία» της πύλης EURES. Η εν λόγω ενότητα παρέχει χρήσιμες πληροφορίες ανά χώρα.
 • Αναζητήστε τις κατάλληλες κενές θέσεις εργασίας μέσω του EURES σε οποιαδήποτε χώρα του ΕΟΧ, μέσω της επιλογής «Αναζήτηση εργασίας» της πύλης EURES. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κενές θέσεις εργασίας σε 31 ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο και περιλαμβάνουν μεγάλο φάσμα τόσο μόνιμων όσο και εποχικών θέσεων. Οι κενές θέσεις EURES με σαφή δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού από άλλα κράτη σημειώνονται με την ένδειξη «Ευρωπαϊκή».
 • Η επιλογή «Αναζήτηση εργασίας EURES» διαθέτει μια εύχρηστη διεπαφή αναζήτησης. Οι αναζητούντες εργασία μπορούν να επιλέξουν, για παράδειγμα, χώρα, περιοχή, επάγγελμα, είδος σύμβασης ή να συνδυάσουν πολλαπλά κριτήρια αναζήτησης για την εύρεση μιας θέσης. Είναι διαθέσιμη στις 25 γλώσσες του ΕΟΧ.
 • Οι περισσότερες κενές θέσεις που είναι καταχωρισμένες στην πύλη EURES εισάγονται απευθείας από εθνικές βάσεις δεδομένων κενών θέσεων. Εν γένει, μόνο ο τίτλος και η περιγραφή της θέσης αναγράφονται στην εθνική γλώσσα της χώρας-πηγής. Για τα υπόλοιπα στοιχεία σχετικά με τη θέση εργασίας, όπως το είδος της σύμβασης, το απαιτούμενο επίπεδο εμπειρίας και μόρφωσης συχνά διατίθεται μετάφραση.
 • Είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς ότι ο εργοδότης αποφασίζει σε ποια γλώσσα θα δημοσιευτεί μια κενή θέση στην ενότητα «Αναζήτηση εργασίας EURES». Εάν ένας εργοδότης ενδιαφέρεται ιδιαιτέρως για πρόσληψη προσωπικού από άλλα κράτη, η θέση είναι δυνατό να δημοσιευθεί σε μία ή περισσότερες γλώσσες εκτός της εθνικής γλώσσας του εργοδότη.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 • Οι κενές θέσεις εθνικών και διεθνών δημοσίων φορέων δημοσιεύονται στους αντίστοιχους εκάστοτε δικτυακούς τόπους. Επισημαίνεται ότι για τις περισσότερες δημόσιες διοικητικές θέσεις είναι απαραίτητη η επιτυχής συμμετοχή σε διαδικασία εξέτασης ή διαγωνισμού για την κατάρτιση καταλόγου επιτυχόντων υποψηφίων. Επιλέγοντας «Σύνδεσμοι» στο επάνω μέρος της αρχικής σελίδας της πύλης EURES, θα βρείτε έναν εκτενή κατάλογο των οργανισμών και φορέων στους οποίους μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε για την εύρεση πληροφοριών και ευκαιριών απασχόλησης.
 • Οι προσφερόμενες θέσεις εργασίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων δεν είναι διαθέσιμες στην πύλη EURES. Οι εν λόγω θέσεις δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού (EPSO).

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Σε πολλά κράτη μέλη υπάρχουν ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης, οι οποίες εξειδικεύονται στην εύρεση θέσεων προσωρινής απασχόλησης στο εξωτερικό. Αντιστοίχως, οι ιδιωτικές υπηρεσίες εύρεσης εργασίας της χώρας σας προσφέρουν μεγάλο εύρος πληροφοριών, μπορούν να σας παράσχουν καθοδήγηση όσον αφορά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων και να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τις νομικές απαιτήσεις που αφορούν τη μετακίνησή σας από το εργασιακό περιβάλλον μιας χώρας σε αυτό μιας άλλης χώρας.
  Προτού αποταθείτε στις εν λόγω υπηρεσίες, εξακριβώστε εάν είναι δεόντως εγγεγραμμένες καθώς και εάν χρεώνουν για την παροχή των υπηρεσιών τους. Επίσης, βεβαιωθείτε σχετικά με τη φύση των συμβάσεων απασχόλησης που προσφέρουν.

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 • Αναζητήστε σχετικές εκδηλώσεις ή άλλες διαθέσιμες θέσεις εργασίας για αποφοίτους σε εξειδικευμένους δικτυακούς τόπους ή μέσω επιγραμμικών μηχανών αναζήτησης (όπως π.χ. η Google και η Yahoo), καθώς και σε εθνικές εφημερίδες, εξειδικευμένες εκδόσεις (π.χ. περιοδικές εκδόσεις οδηγών σταδιοδρομίας) και επίσης μέσω του γραφείου σταδιοδρομίας του πανεπιστημίου σας και της φοιτητικής σας λέσχης. Οι μεγάλες δημόσιες βιβλιοθήκες συνήθως διαθέτουν ξένο Τύπο και εκδόσεις σε συστηματική βάση. Μπορείτε ακόμη να συμβουλευτείτε τον σύνδεσμο «Πληροφορίες και θέσεις εργασίας για αποφοίτους» επιλέγοντας «Σχετικοί σύνδεσμοι», όπου μπορείτε να βρείτε πολλές χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις εντός του ΕΟΧ.
 • Η παραμονή για ορισμένο χρονικό διάστημα στη χώρα της επιλογής σας μέσω της πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης ή επαγγελματικής άσκησης αποτελεί τον ιδανικό τρόπο εξοικείωσης με τη χώρα, ενώ προσφέρει τη δυνατότητα επιτόπιας αναζήτησης θέσεων εργασίας. Πολλές μεγάλες εταιρείες παρέχουν τη δυνατότητα πραγματοποίησης τέτοιων περιόδων πρακτικής άσκησης. Αναζητήστε ευκαιρίες πρακτικής άσκησης μέσω του συνδέσμου «Πληροφορίες και θέσεις εργασίας για αποφοίτους».
 • Μέχρι στιγμής έχετε διαβάσει ορισμένες συμβουλές σχετικά με τον τρόπο αναζήτησης ευκαιριών σταδιοδρομίας ως εργαζόμενος. Έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο έναρξης μιας νέας επιχείρησης σε ένα άλλο κράτος μέλος; Έχετε πληροφορηθεί σχετικά με το νέο πιλοτικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «ERASMUS για νέους επιχειρηματίες»; Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κινητικότητας το οποίο στόχο έχει να συμβάλει στην πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων (διαμονή στο εξωτερικό διάρκειας 1-6 μηνών), στη δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των νέων επιχειρηματιών μέσω περιόδων πρακτικής άσκησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

ΟΠΕΚΑ. Πότε πληρώνονται ΚΕΑ, επίδομα παιδιού, ενοικίου, γέννησης, προνοιακά επιδόματα Μαιου 2021

ΟΠΕΚΑ. Πότε πληρώνονται ΚΕΑ, επίδομα παιδιού, ενοικίου, γέννησης, προνοιακά επιδόματα Μαΐου 2021 Ημερομηνία πληρωμής επιδομάτων …