ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα ξένων γλωσσών

gallia

10  θέσεις  φοίτησης στο κοινό ελληνογαλλικό  Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) ∆ιδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική και  πολιτισµική διαφορετικότητα των  σχολικών πληθυσµών το  οποίο  οδηγεί  σε  κοινό Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα Ειδίκευσης (Μ∆Ε Master 2), προκηρύσσει  για το ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017, το Τµήµα Γαλλικής  Γλώσσας  και Φιλολογίας  του Πανεπιστηµίου Αθηνών.

Οι φάκελοι  υποψηφιοτήτων  θα πρέπει  να κατατεθούν  έως και τη ∆ευτέρα  28 Μαρτίου στη Γραµµατεία του Τµήµατος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Χριστίνα Πραγιάννη, τηλ. 210-7277793, chprag@frl.uoa.gr), Πανεπιστηµιούπολη, 15784 Ιλίσια, Αθήνα, γραφείο 410, (∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 11.00-14.00) ή να αποσταλούν εµπρόθεσµα στη Γραµµατεία (µε συστηµένη επιστολή).

Η γενικευµένη µετανάστευση πληθυσµών, από και προς τα ευρωπαϊκά κράτη, διαµόρφωσε ένα νέο σχολικό πληθυσµό, µε χαρακτηριστικά γλωσσικής και πολιτισµικής πολυµορφίας. Η σηµαντική αυτή αλλαγή προκάλεσε τον επαναπροσδιορισµό των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστηµάτων.

Οι αλλαγές αυτές παρατηρούνται όχι µόνο στην Ελλάδα και τη Γαλλία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δέχτηκαν σηµαντικό αριθµό µαθητών.  Στόχος του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη διαχείριση και αξιοποίηση της γλωσσικής και πολιτισµικής ποικιλίας των σχολικών πληθυσµών, εστιάζοντας στη διαπολιτισµική διάσταση της διδασκαλίας των γλωσσών.

Το  συγκεκριµένο  ΠΜΣ  απονέµει  Μ∆Ε  που  αναγνωρίζεται,  τόσο  στη  Γαλλία  όσο  και  στην Ελλάδα, είναι µονοετούς διάρκειας και χωρίς δίδακτρα.  Η παρακολούθηση του συνόλου των διδακτικών, ερευνητικών και ακαδηµαϊκών δραστηριοτήτων του Προγράµµατος είναι υποχρεωτική για όλους τους συµµετέχοντες καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράµµατος. Τα µαθήµατα του πρώτου εξαµήνου διεξάγονται στο Πανεπιστήµιο της Angers, ενώ του δευτέρου εξαµήνου, στο Πανεπιστήµιο Αθηνών.  Γλώσσα εργασίας  του Προγράµµατος είναι η Γαλλική.

ικαιούχοι

∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής του ΠΜΣ, βάσει  γραπτής εξέτασης  και  φακέλου υποψηφιότητας, έχουν πτυχιούχοι ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τµηµάτων Φιλολογίας Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής. Η αναγνώριση αυτή γίνεται σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν στο καθένα από τα συνεργαζόµενα ιδρύµατα. Για τους υποψηφίους, που δεν είναι απόφοιτοι τµηµάτων γαλλικής γλώσσας και φιλολογίας, θα ζητηθεί πιστοποίηση επιπέδου C2 στη Γαλλική.

∆ικαιολογητικά – κριτήρια επιλογής υποψηφίων – προθεσµίες υποβολής αιτήσεων Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά: 1.    Αίτηση συµµετοχής στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα (από τη Γραµµατεία ή την ιστοσελίδα) 2.    Επικυρωµένο  αντίγραφο  πτυχίου  ή  λοιπών  τίτλων  σπουδών  και  βεβαίωση  ισοτιµίας  του ∆ΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται) 3.    Επικυρωµένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας 4.   Βιογραφικό σηµείωµα συνοδευόµενο από τα απαιτούµενα αποδεικτικά των αναφεροµένων σε αυτό (π.χ. πιστοποιητικό  γνώσης ξένης γλώσσας,  βεβαίωση επαγγελµατικής απασχόλησης κ.λπ.), καθώς και από οποιοδήποτε συµπληρωµατικό στοιχείο (π.χ. κείµενα δηµοσιεύσεων, ανακοινώσεων, συµµετοχές σε συνέδρια κ.λπ.).

Η επιλογή θα γίνει µε συνεκτίµηση: α.    των αποτελεσµάτων της γραπτής εξέτασης, β.    του βαθµού πτυχίου και των βαθµών στα µαθήµατα του γνωστικού αντικειµένου, γ.    του επιστηµονικού έργου ή της επαγγελµατικής εµπειρίας (εφόσον υπάρχει), δ.    της συνέντευξης. Η γραπτή εξέταση γίνεται στη γαλλική γλώσσα και συνίσταται σε κριτική θεώρηση θεµάτων της διδακτικής των γλωσσών και του διαπολιτισµού.

Η γραπτή εξέταση επιλογής υποψηφίων θα διεξαχθεί τη ∆ευτέρα 4 Aπριλίου 2016, 15.00-17.00, στη Φιλοσοφική Σχολή, στην αίθουσα 825.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Γεραπετρίτης: Στις Βρυξέλλες αύριο για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ

Οι Υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν, επίσης, για τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρουσία του Ουκρανού Υπουργού …