185 θέσεις(Από αποθηκάριο-καθαρίστρια-μέχρι διοικητικό προσωπικό)

jobjob

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για τις συνολικά 185 θέσεων εργασίας, προς την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για απόσπαση για τις ανάγκες της νοσηλευτικής μονάδας του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας, που ανακοίνωσε η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε, των κλάδων:

- επιστημονικό προσωπικό,

-μόνιμους ιατρούς του Ε.Σ.Υ.

-ιατρούς των ΠΕΔΥ που υπηρετούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ. και ΠΕΔΥ των Υ.Π.Ε

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. μαζί με τα ακολούθως απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κλειστό φάκελο έως και 11/04/2016, ώρα 14.00 ως εξής:

α) να αποστείλουν ταχυδρομικά με Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ ή

β) να αποστείλουν μέσω ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφορών

Στο φάκελο θα αναγράφεται η ένδειξη :

"ΠΡΟΣ:

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.),

ΟΔΟΣ: Γ. ΔΑΜΑΣΚΟΥ 1, Τ.Κ. 13677, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ – ΑΧΑΡΝΑΙ

ΥΠΟΨΗ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

ΑΠΟ: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: …. , ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: …."

Ως ημερομηνία αποστολής/υποβολής της αίτησης, θεωρείται

α) η ημερομηνία σφραγίδας των ΕΛΤΑ

β) της ιδιωτικής εταιρείας ταχυμεταφοράς. Δεκτές προς αξιολόγηση θα γίνουν οι υποψηφιότητες των ατόμων των οποίων οι αιτήσεις θα παραληφθούν από την Εταιρεία το αργότερο μέχρι δύο εργάσιμες ημέρες μετά τη λήξη της πρόσκλησης και συγκεκριμένα μέχρι και τις 13/4/2016, ώρα 14.00.

Αιτήσεις που θα παραληφθούν εκπρόθεσμα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Δείτε όλες τις θέσεις:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1 Διευθύνουσα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτικής) 1
2 Διοικητικός Διευθυντής σε θέση Δ/ντή Διοικητικής-Οικονομικής-Τεχνικής Υπηρεσίας 1
3 Γενικός Ιατρός σε θέση Δ/ντή ΤΕΠ 1
4 Ιατρός Παθολογίας σε θέση Δ/ντή Παθολογικού Τομέα 1
5 Ιατρός Γενικής Χειρουργικής σε θέση Δ/ντή Χειρουργικού Τομέα 1
6 Ιατρός Νεφρολογίας σε θέση Δ/ντή Μονάδας Τεχνητού Νεφρού 1
7 Ιατρός Καρδιολογίας σε θέση Δ/ντή Μονάδας Εμφραγμάτων 1
8 Ιατρός Μικροβιολογίας σε θέση Δ/ντή Μικροβιολογικού τμήματος 1
9 Ιατρός Ακτινολογίας σε θέση Δ/ντή Ακτινολογικού 1
10 Υποδ/ντής Διοικητικού (ΠΕ Διοικητικού) 1
11 Υποδ/ντής Οικονομικού (ΠΕ Οικονομικού) 1
12 Υποδ/ντής Τεχνικού (ΠΕ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικού) 1
ΣΥΝΟΛΟ 12
Β) ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1 Γενικός Ιατρός 5
2 Παθολόγος 4
3 Καρδιολόγος Παθολογικού 4
4 Καρδιολόγος Μονάδας Εμφραγμάτων 1
5 Παιδίατρος 3
6 Πνευμονολόγος 1
7 Νευρολόγος 1
8 Ενδοκρινολόγος / Διαβητολόγος 1
9 Δερματολόγος 1
10 Ψυχίατρος 1
11 Ρευματολόγος 1
12 Γ αστρεντερολόγος 1
13 Γενικός Χειρουργός 3
14 Γ υναικολόγος 2
15 Ορθοπαιδικός 3
16 Οφθαλμίατρος 1
17 Ουρολόγος 1
18 ΩΡΛ 1
19 Οδοντίατρος 2
20 Αναισθησιολόγος 3
21 Νεφρολόγος 1
22 Μικροβιολόγος 2
23 Αιματολόγος 1
24 Κυτταρολόγος 1
25 Παθολογοανατόμος 1
26 Ακτινολόγος 2
27 Φαρμακοποιός 1
ΣΥΝΟΛΟ 49
Γ) ΝΟΣ ΕΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1 Νοσηλευτές ΠΕ 3
2 Νοσηλευτές ΤΕ 14
3 Βοηθοί Νοσηλευτές ΔΕ 7
4 Βοηθοί Θαλάμου – Τραυματιοφορείς ΥΕ 9
5 Κλιβανιστές Αποστείρωσης ΥΕ 2
6 Γιασώστης ΥΕ 1
7 Επισκέπτες Υγείας ΤΕ 2
8 Μαίες ΤΕ 2
9 Τεχνολόγοι Ιατρικών Απεικονίσεων ΤΕ 2
10 Χειριστές Ιατρικών Συσκευών ΓΕ 2
11 Φυσικοθεραπευτές ΤΕ 2
12 Κοινωνική Υπηρεσία ΤΕ 1
13 Ψυχολόγος ΠΕ 1
14 Βοηθοί Φαρμακείου ΓΕ 1
15 Οδηγοί Ασθενοφόρου ΓΕ 1
16 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ 3
17 Βοηθοί Βιολογικών Εργαστηρίων ΓΕ 2
18 Διαιτολογίας ΠΕ 1
ΣΥΝΟΛΟ 56
Δ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗ ΡΕΣΙΑ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
1 ΠΕ Οικονομικού 1
2 ΠΕ Διοικητικού(για τη μία εκ των τεσσάρων η θέση μπορεί να καλυφθεί και από ΤΕ Διοικητικού) 4
3 ΠΕ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 1
4 ΤΕ Διοικητικού (εκ των οποίων οι δύο καλύπτονται εναλλακτικά από ΤΕ Λογιστικής) 3
5 ΤΕ Λογιστικής 2
6 ΤΕ Μηχανικών 1
7 ΤΕ Τεχνολόγος Τροφίμων 1
8 Πληροφορικής ΤΕ 1
9 Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ 1
10 ΔΕ Γραμματέων 14
11 ΔΕ Διοικητικού 3
12 ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού 2
13 ΔΕ Ηλεκτρολόγου 4
14 ΔΕ Υδραυλικού 1
15 ΔΕ Ψυκτικός 1
16 ΔΕ Πληροφορικής 1
17 ΔΕ Μάγειρας (ελλείψει ΔΕ η θέση θα καλυφθεί από ΥΕ) 1
18 Βοηθός Μάγειρας ΥΕ 2
19 Λαντζέρης ΥΕ 2
20 Τραπεζοκόμος ΥΕ 4
21 Αποθηκάριος ΔΕ 1
22 Καθαρίστριες ΥΕ 12
23 Φύλακες ΥΕ 5
ΣΥΝΟΛΟ 68

Οι αιτήσεις μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όπως ορίζεται από την παρ. 4 του άρθρου 64 του Ν. 4368/21-2-2016, θα διαβιβαστούν προς έγκριση έκδοσης απόφασης Υπουργού Υγείας για διετές χρονικό διάστημα δυνάμενο να παραταθεί για ένα ακόμη έτος, προκειμένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του Νοσοκομείου.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ανδρουλάκης από Λάρισα: Η Θεσσαλία δεν μπορεί να οδηγηθεί σε μια κατάσταση μακροχρόνιας στασιμότητας

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ συναντήθηκε με παραγωγικούς φορείς στην Περιφέρεια Θεσσαλία - Οι δυο πλευρές συνομίλησαν για …