Άλλες 10 θέσεις εργασίας

jobnew-

Ανακοίνωση για την πρόσληψη δέκα [10] ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση των απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, μετά την κήρυξη του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Ηλείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για την προσωρινή διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων και συγκεκριμένα:

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

• Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα πρόσληψης.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

• Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

• Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως επιλογής τους.

• Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα [καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση], με την επιφύλαξη της επόμενης εξαίρεσης.

• Να είναι άνεργοι.

ΕΝΤΟΠΟΙΟΤΗΤΑ Προτάσσονται οι υποψήφιοι που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ανδρίτσαινας -Κρεστένων, έναντι των υποψηφίων και ανεξαρτήτως προσόντων των υπολοίπων Δήμων.

ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

• Η διάρκεια της απασχόλησης του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες μέσα σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών. [Ο υπολογισμός του ανωτέρω δωδεκαμήνου, γίνεται με αφετηρία το τέλος της νέας απασχόλησης και προς τα πίσω].

Στο κώλυμα της οκτάμηνης απασχόλησης δεν συνυπολογίζονται:

- Ο χρόνος απασχόλησης με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ).

- Ο χρόνος απασχόλησης σε Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ). - Ο χρόνος με καθεστώς μερικής απασχόλησης (ν.3250/2004 ΦΕΚ 124/Α/7.7.2004).

• Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συνάψει με τον φορέα διαδοχικές συμβάσεις, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 5 του Π.Δ.164/2004, εφόσον μεταξύ αυτών μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών Η κατάταξη και πρόσληψη των ανωτέρω υποψηφίων επιτρέπεται, εφόσον δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους. Οι αντικειμενικοί λόγοι αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 5 του Π.Δ.164/2004.

• Δεν κατατάσσονται υποψήφιοι που έχουν συμπληρώσει είκοσι τέσσερις (24) μήνες απασχόλησης με συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί διαδοχικώς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ανωτέρω Π.Δ., από 1-1-2011 [σύσταση Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων], ήτοι συμβάσεις μεταξύ των οποίων μεσολαβεί χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών, στον ίδιο εργοδότη (υπηρεσία) με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας (κώλυμα υπέρβασης 24μηνης απασχόλησης).

Στο κώλυμα της 24μηνης απασχόλησης συνυπολογίζονται:

• Ο χρόνος απασχόλησης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

• Ο χρόνος μερικής απασχόλησης, εφόσον ο υποψήφιος έχει πραγματοποιήσει διαδοχικώς σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύμβαση μερικής απασχόλησης στον ίδιο φορέα με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα και με τους ίδιους ή παρεμφερείς όρους εργασίας, που υπερβαίνουν συνολικά τους 24 μήνες.

• Ο χρόνος απασχόλησης στα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα(ΚΟΧ) του ΟΑΕΔ 4. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

• Φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

• Φωτοαντίγραφο Κάρτας Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. [για τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.].

• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.

• Βεβαίωση εντοπιότητας [μόνιμης κατοικίας].

 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία ο υποψήφιος να δηλώνει ότι:

α. έχει τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του,

β. δεν υφίσταται στο πρόσωπό του, το κώλυμα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,

γ. είναι άνεργος και δ. δεν υφίσταται στο πρόσωπό του, τα κωλύματα της ανακοίνωσης.

• Α.Φ.Μ. - Α.Μ.Κ.Α. - Α.Μ. ΙΚΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο αρμόδιο Γραφείο του Δήμου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών, από την ανάρτηση της παρούσας στο χώρο Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ενιαία Λίστα Χειρουργείων ηλεκτρονικά και ενημέρωση ασθενούς

Με διάταξη σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας με τίτλο: «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της …