Επιδότηση για Βιολογικές καλλιέργειες-270 ευρώ ανά στρέμμα

agrotes-lefta

Kίνητρα ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπει το νέο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης για τη μεγάλη στροφή του πρωτογενούς τομέα στη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, ενώ εισόδημα υψηλότερο κατά τουλάχιστον 50% σε σχέση με τους συμβατικούς τρόπους καλλιέργειας μπορεί να αποφέρει η ενασχόληση με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων στη χώρα μας.

Το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί τη βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία στη χώρα μας στοχεύει στην ενθάρρυνση των αγροτών να εφαρμόσουν τις αρχές και τις μεθόδους βιολογικής καλλιέργειας, καθώς και να διατηρήσουν αυτές τις μεθόδους μετά την αρχική περίοδο της μετατροπής.

Το «Έθνος» παρουσιάζει το νέο τριετές χρηματοδοτικό πρόγραμμα για νέους και υφιστάμενους καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων, με την επιδότηση να φθάνει έως και 270 ευρώ το στρέμμα, και έναν οδηγό με τις πέντε κορυφαίες καλλιέργειες βιολογικών προϊόντων, βάσει της ζήτησης που γνωρίζουν στην εγχώρια και στην εκτός ελληνικών συνόρων αγορά.

Το μέτρο περιλαμβάνει δύο υπομέτρα:

  • Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής

Στο υπομέτρο αυτό οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να διατηρήσουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις εκτροφές ζώων που επιθυμούν για μια πενταετία και έχουν συνάψει σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.

  • Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους

Οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν να εντάξουν στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας τα αγροτεμάχια με τις καλλιέργειες ή τις εκτροφές ζώων που επιθυμούν και συνάπτουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
Στην περίπτωση της μετατροπής βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής τα πρώτα χρόνια η διαχείριση των εχθρών είναι πιο δύσκολη λόγω της μη ανάπτυξης ωφέλιμων εντόμων και η γονιμότητα του εδάφους και η οργανική ουσία είναι μικρότερη με αποτέλεσμα μικρότερες αποδόσεις. Επίσης το προϊόν είναι σε μεταβατικό στάδιο και έχει μικρότερη τιμή από το πλήρες βιολογική προϊόν.
Οι δικαιούχοι μπορούν να ενταχθούν και σε άλλα μέτρα που συνδέονται με αυτό της βιολογικής γεωργίας προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά των δράσεών τους. Σε πολλές περιπτώσεις οι δικαιούχοι της βιολογικής γεωργίας ευνοούνται στη βαθμολόγηση των κριτηρίων επιλογής άλλων μέτρων ή αντίστροφα οι δικαιούχοι άλλων μέτρων προκρίνονται για τη συμμετοχή τους στο μέτρο της βιολογικής γεωργίας.

Γεωργία
Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύεται η μετατροπή των καλλιεργητικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στη γεωργία από συμβατικές σε βιολογικές, σε δικαιούχους που εφαρμόζουν τον Κανονισμό 834/2007. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων.
Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας και εφαρμόζεται σε καθορισμένα αγροτεμάχια καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας. Οι δικαιούχοι του υπομέτρου, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της τριετούς δέσμευσής τους για μετατροπή του συστήματος καλλιέργειας σε βιολογικό, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ενταχθούν στο υπομέτρο «Ενισχύσεις για τη διατήρηση βιολογικών πρακτικών και μεθόδων παραγωγής».
Οι ενισχύσεις χορηγούνται ετησίως, ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, για να αποζημιώνουν τους δικαιούχους για το διαφυγόν εισόδημα και τις πρόσθετες δαπάνες ως αποτέλεσμα των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν.
Οι δικαιούχοι πρέπει να είναι ενεργοί γεωργοί και τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο υπομέτρο πρέπει να είναι δηλωμένα. Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών (δενδρώδεις καλλιέργειες και αμπελώνες) τα προς ένταξη αγροτεμάχια θα πρέπει να είναι δηλωμένα και να κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο της δέσμευσης.
Το ελάχιστο μέγεθος των υπό ένταξη αγροτεμαχίων ανέρχεται σε 1 στρέμμα. Το ελάχιστο μέγεθος της εκμετάλλευσης ανέρχεται σε 2 στρέμματα για ετήσιες καλλιέργειες, 3 στρέμματα για μόνιμες φυτείες και για μεικτές εκμεταλλεύσεις.

Κτηνοτροφία
Στο πλαίσιο της δράσης για τους Ελληνες κτηνοτρόφους ενισχύεται η μετατροπή πρακτικών και μεθόδων παραγωγής στην κτηνοτροφία από συμβατικές σε βιολογικές. Οι δικαιούχοι δεσμεύονται να συνάψουν σύμβαση με εγκεκριμένο Οργανισμό Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Ο ενταγμένος βοσκότοπος θα πρέπει να κατέχεται νόμιμα κατ’ έτος και για όλη την περίοδο της δέσμευσης.
Η δέσμευση είναι τριετούς διάρκειας. Ο δικαιούχος δεσμεύεται να καταρτιστεί στις βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής στην κτηνοτροφία στο πλαίσιο του μέτρου 1 «Μεταφορά γνώσης και δράσεις πληροφόρησης» του ΠΑΑ 2014-2020.
Γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής αποτελεί όλη η χώρα, ενώ τομείς παρέμβασης για τη βιολογική κτηνοτροφία: βοοτροφία (αγελαδοτροφία - βουβαλοτροφία), προβατοτροφία και αιγοτροφία.
Ο βοσκότοπος και το ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης που θα ενταχθούν στο μέτρο πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να είναι δηλωμένα στην πλέον πρόσφατη ΕΑΕ του ενδιαφερομένου.
  • Ο βοσκότοπος να κατέχεται νόμιμα.
  • Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών

TO ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

  1. Προϊόντα που παρουσιάζουν αύξηση ζήτησης στην ευρωπαϊκή αγορά
  2. Mε τον εγχώριο τζίρο να κινείται στα επίπεδα των 100 εκατομμυρίων ευρώ και την αξία της ευρωπαϊκής αγοράς να σημειώνει κάθε χρόνο σημαντική άνοδο ξεπερνώντας τα 20 δισ. ευρώ, τα βιολογικά προϊόντα αναμφίβολα παρουσιάζουν τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης.
  3. Η βιολογική καλλιέργεια είναι η μέθοδος καλλιέργειας κατά την οποία, σύμφωνα με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφαρμόζονται συγκεκριμένες πρακτικές για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
  4. Οι πρακτικές αυτές αφορούν τη λίπανση και τη φυτοπροστασία. Η λίπανση που εφαρμόζεται για τη διατήρηση της γονιμότητας του εδάφους πρέπει να γίνεται με φυτικά και ζωικά υπολείμματα. Η φυτοπροστασία για την αντιμετώπιση ασθενειών και εντόμων που προσβάλλουν τα φυτά πρέπει να γίνεται με τη βοήθεια ορισμένων εγκεκριμένων χημικών ενώσεων, μικροβιολογικών σκευασμάτων και ωφέλιμων εντόμων, τα οποία καταπολεμούν τους εχθρούς των φυτών.
  5. Η ένταξη της εκμετάλλευσης ή της επιχείρησης στα συστήματα της βιολογικής γεωργίας προϋποθέτει την επιλογή ενός από τους εγκεκριμένους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας υπογράφοντας ένα συμβόλαιο συνεργασίας. Με τη σύμβαση αυτή, η γεωργική εκμετάλλευση-επιχείρηση υποβάλλεται στο Σύστημα Ελέγχου. Ο έλεγχος στη βιολογική γεωργία γίνεται τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο από τον αρμόδιο ελεγκτικό οργανισμό. Διενεργείται δε σε όλα τα στάδια της παραγωγής, της αποθήκευσης, της εμπορίας και συσκευασίας των προϊόντων.

Βιολογικές ελιές - βιολογικό έλαιο
Η βιολογική παραγωγή ελαιοκάρπου είναι δυνατή σε διάφορους τύπους ελαιώνων, δηλαδή μπορεί να ενταχθεί ένας ελαιώνας βιολογικής γεωργίας του οποίου η πρώτη συγκομιδή μπορεί να πιστοποιηθεί. Επίσης μπορεί να ενταχθεί ένας συμβατικός ή ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιώνας αφού μετατραπεί σε βιολογικής γεωργίας, εφόσον βέβαια περάσει ένα μεταβατικό στάδιο τριών ετών.
Βιολογικό σταφύλι - βιολογικό κρασί
Η παραγωγή και η ζήτηση κρασιών που παράγονται από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας βρίσκονται σε αυξητική πορεία. Η βιολογική καλλιέργεια της αμπέλου είναι η μέθοδος καλλιέργειας κατά την οποία, σύμφωνα με κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφαρμόζονται συγκεκριμένες πρακτικές για την παραγωγή βιολογικών σταφυλιών. Οι πρακτικές αυτές αφορούν στη λίπανση και τη φυτοπροστασία.
Βιολογική ρίγανη
Η ρίγανη αυτοφύεται σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, της Ασίας, της Β. Αφρικής. Στη χώρα μας αυτοφύεται σε σχεδόν ολόκληρη την Ελλάδα, κυρίως σε ημιορεινές και ορεινές περιοχές. Καλλιεργείται σε πολλούς νομούς όπως Καρδίτσας, Τρικάλων, Θεσσαλονίκης, Ροδόπης. Η ελληνική ρίγανη θεωρείται από πλευράς ποιότητας η καλύτερη στον κόσμο.
Βιολογική πιπεριά
Η πιπεριά μπορεί να καλλιεργηθεί σε έδαφος που μπορεί να είναι αμμώδες, αμμοπηλώδες ή πηλοαμμώδες. Είναι ιδιαίτερα απαιτητική σε νερό. Η λίπανση πρέπει να γίνεται με επιτρεπτά λιπάσματα από τη βιολογική καλλιέργεια, επειδή είναι φυτό που έχει μεγάλες ανάγκες σε θρεπτικά στοιχεία.
Βιολογική ντομάτα
Ανάμεσα στα λαχανικά που καλλιεργούνται βιολογικά στην Ελλάδα, σε μεγάλο βαθμό είναι η τομάτα. Ο λόγος είναι ότι συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήματα, τόσο λόγω της μεγάλης ζήτησης του προϊόντος όσο και για τον τρόπο παραγωγής του. Στη βιολογική γεωργία δεν επιτρέπεται η χρήση συνθετικών χημικών ουσιών για τη θρέψη των φυτών και την προστασία τους.


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κασσελάκης: Επίθεση στη Φον ντερ Λάιεν... μέσω Μητσοτάκη

Τι σημαίνει, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο προεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η επανεκλογή της Γερμανίδας πολιτικού …