Έως και την Δευτέρα οι αιτήσεις για 37 θέσεις

job12412_1_innerbiggetanew

Ανακοίνωση προς τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις για τη σύναψη ατομικών συμβάσεων μίσθωσης έργου υπηρεσιών σίτισης για την κάλυψη των αναγκών του Πα.Γ.Ν.Η και που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Όσοι απασχολούνται ή απασχολούνταν αυτοπροσώπως στην σίτιση με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Πα.Γ.Ν.Η με οποιαδήποτε έννομη σχέση ή σύμβαση εργασίας, συναφθείσα είτε απευθείας με το φορέα, είτε με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

Εάν οι αιτήσεις των προσώπων που έχουν εργαστεί ή εργάζονται στο Πα.Γ.Ν.Η δεν είναι επαρκείς για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών, είναι δυνατόν να γίνουν δεκτές αιτήσεις ενδιαφερομένων, οι οποίοι απασχολούνται ή απασχολούνταν στη σίτιση υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας ή άλλων εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου Υγείας. Σε κάθε περίπτωση, κατά την επιλογή των υποψηφίων προηγούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι απασχολούνται ή απασχολούνταν στο Πα.Γ.Ν.Η .

Θα επιλεγούν τριάντα επτά (37) συνολικά άτομα, που θα κατανέμονται σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου στις ειδικότητες:

  • Τραπεζοκόμων,
  • Βοηθών Μαγείρων
  • Πλυντών Μαγειρείου.

Οι ώρες απασχόλησής των θα καθορίζεται ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος (έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως επί πέντε ημέρες την εβδομάδα).
Ο προϋπολογισμός για την πρόσληψη των παραπάνω ατόμων ανέρχεται στις 445.170,00 Ευρώ περίπου ετησίως.
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης έργου είναι από την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης μέχρι και την 31-12-2017.
Οι συμβάσεις συνάπτονται στο πλαίσιο του άρθρου 51 του Ν.4384/2016 (ΦΕΚ 78/2016/ Α’) και είναι συμβάσεις αμοιβής με βάση την παρεχόμενη υπηρεσία και όχι εξαρτημένης εργασίας.
Τα πρόσωπα που συνάπτουν τις συμβάσεις αυτές υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις γενικές ρυθμίσεις του Α.Ν 1846/1951και τις ισχύουσες διατάξεις περί υπαγωγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ., η δε καταβολή της αμοιβής και η παρακράτηση εισφορών διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τους απασχολούμενους με σύμβαση έργου (ή μίσθωσης έργου στο Δημόσιο) κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα στον Δημόσιο τομέα.
Ως εκ τούτου, τα παραπάνω πρόσωπα δεν εκδίδουν για την αμοιβή τους Απόδειξη ή Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιώτες θα υποβάλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
1. Αίτηση συμμετοχής στο Νοσοκομείο
2. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας, ή (για τους αλλοδαπούς) νόμιμη άδεια παραμονής που παρέχει την δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, για την παροχή έργου (Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς, ή Διαβατήριο της Ελληνικής Δημοκρατίας ή Κράτους – Μέλους της Ε.Ε και αντίστοιχη άδεια μόνιμης διαμονής αλλοδαπού Κράτους Μέλους της Ε.Ε.

3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης
4. Οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο της παροχής υπηρεσίας σίτισης στο Πα.Γ.Ν.Η, δηλαδή:

  • βεβαίωση εργοδότη, στην οποία θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα και ο τόπος απασχόλησης, ή
  • κατάλογος ενσήμων ΙΚΑ ή βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα, με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα αυτοπρόσωπης παροχής υπηρεσιών σίτισης, όσο και την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον τόπο της απασχόλησης του, ή
  • αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή γνωστοποίηση όρων ατομικής συμβάσεως εργασίας ή σύμβαση έργου ή παροχής υπηρεσιών με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που θα αναγράφει τόσο το χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών σίτισης όσο και την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον τόπο της απασχόλησης του.

5.Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του ενδιαφερόμενου καμία από τις περιπτώσεις του άρθρου 8 παρ 1 του Ν 3528/2007 και του άρθρου 43 παρ 1 του Π.Δ 60/2007.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, με θέμα: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για την σίτιση του Πα.Γ.Ν.Η στην ταχυδρομική διεύθυνση:
Πα.Γ.Ν.Η Διοικητική Υπηρεσία Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού Βούτες Ηρακλείου Ηράκλειο 71110

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, η οποία αρχίζει από την ανάρτηση της παρούσας στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΠΑΓΝΗ μέχρι και την 01-08-2016.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ρωμανός: Σχόλιο για Κασσελάκη για τη συνάντηση με Πρόεδρο Δημοκρατίας

«Πώς γίνεται να μιλά για τα προβλήματα του Ελληνισμού της Διασποράς, ο πρόεδρος του κόμματος …