Παίζουν Κυβέρνηση-Κομισιόν στην πλάτη των απολυμένων της "Ηλεκτρονικής"

ilektronikh-apolysh
Το μπαλάκι στην Ελληνική κυβέρνηση πετάει η Κομισιόν για την ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης των απολυμένων της Ηλεκτρονικής Αθηνών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), επισήμανε ο Ανεξάρτητος Ευρωβουλευτής, Καθηγητής Νότης Μαριάς, σχολιάζοντας την Απάντηση της Ευρωπαίας Επιτρόπου κ. Thyssen σε σχετική Γραπτή Ερώτησή του για την αποζημίωση των απολυμένων της Ηλεκτρονικής Αθηνών και των προμηθευτών της.

Στις 26 Απριλίου, ο Νότης Μαριάς είχε καταθέσει Γραπτή Ερώτηση με την οποία ζητούσε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δρομολογήσει άμεσα την συνεισφορά του Ευρωπαϊκού Ταμείου για την Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την αποζημίωση των 500 και πλέον εργαζομένων που απολύθηκαν από την Ηλεκτρονική Αθηνών (ΗΑ) και τους προμηθευτές της μετά την κήρυξη της πτώχευσης της ΗΑ, εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα της Ελληνικής κυβέρνησης.

Στην Απάντηση που εξέδωσε η κ. Thyssen αναγνωρίζει ότι: «η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για στήριξη από το ΕΤΠ, με την προϋπόθεση ότι οι απολύσεις των εργαζομένων μπορούν να αποδοθούν στην εμπορική πτυχή της παγκοσμιοποίησης ή στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση». Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση κατά το παρόν στάδιο ότι η ενδεχόμενη αίτηση από τις Ελληνικές αρχές θα πληρoί όλες τις προϋποθέσεις και ότι θα χορηγηθεί η στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο καθώς «ο αριθμός των απολυμένων εργαζομένων είναι μόνο ένα από τα διάφορα κριτήρια επιλογής για την παροχή στήριξης».

Όμως, όπως επισημαίνει ο Νότης Μαριάς στην Γραπτή Ερώτησή του, αφενός οι εργαζόμενοι που απολύθηκαν συνολικά είναι περισσότεροι από 500, αφετέρου η απόλυσή τους σχετίζεται τόσο με την οικονομική κρίση όσο και με την εμπορική πτυχή της παγκοσμιοποίησης, αφού η απόφαση πτωχεύσεως της Ηλεκτρονικής Αθηνών «ήρθε κατόπιν ακυρώσεως του επιχειρηματικού πλάνου που είχε συναποφασιστεί  με τράπεζες, προμηθευτές και μετόχους τον Απρίλιο του 2015, κυρίως λόγω της επιβολής ελέγχου κεφαλαίων (capital controls) στις Ελληνικές τράπεζες, και διότι οι δύο μεγάλοι ανταγωνιστές της εν λόγω εταιρίας στον κλάδο των τεχνολογικών καταναλωτικών προϊόντων ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους και συνεπώς δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας». Με άλλα λόγια, πληρούνται τα κύρια κριτήρια στήριξης από το ΕΤΠ.

Συνεπώς, παρά τις αοριστίες όσον αφορά τις προθέσεις της, η Απάντηση της Επιτροπής ανοίγει τον δρόμο για την στήριξη των εκατοντάδων εργαζομένων που έχασαν τη δουλειά τους λόγω της πτώχευσης της Ηλεκτρονικής Αθηνών υπό τον όρο βεβαίως ότι η Ελληνική κυβέρνηση θα υποβάλλει σχετικό αίτημα στήριξής τους από το ΕΤΠ.

Ακολουθούν τα κείμενα της Γραπτής Ερώτησης του Νότη Μαριά και της Απάντησης της κ. Thyssen:

Αποζημίωση απολυμένων υπαλλήλων της Ηλεκτρονικής Αθηνών από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) – 26 Απριλίου 2016

Η Ηλεκτρονική Αθηνών Α.Ε.Ε. έκανε γνωστό ότι, δυνάμει της υπ’ αριθ. 267/13-4-2016 Απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως.

Η απόφαση αυτή ήρθε κατόπιν ακυρώσεως του επιχειρηματικού πλάνου που είχε συναποφασιστεί  με τράπεζες, προμηθευτές και μετόχους τον Απρίλιο του 2015, κυρίως λόγω της επιβολής ελέγχου κεφαλαίων (capital controls) στις ελληνικές τράπεζες, και διότι οι δύο μεγάλοι ανταγωνιστές της εν λόγω εταιρίας στον κλάδο των τεχνολογικών καταναλωτικών προϊόντων ανήκουν σε πολυεθνικούς ομίλους και συνεπώς δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας.

Αποτέλεσμα της πτώχευσης της Ηλεκτρονικής Αθηνών Α.Ε.Ε. είναι η απόλυση των 450  υπαλλήλων της επιχείρησης αλλά και εκατοντάδων άλλων εργαζομένων σε προμηθευτές της επιχείρησης που επίσης ζημιώνονται από την προαναφερθείσα απόφαση πτωχεύσεως, χωρίς να είναι βέβαιη η δυνατότητα αποζημίωσής τους.

Δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών ή τις συνέπειες της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, ερωτάται η Επιτροπή εάν, μετά από σχετικό αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης, προτίθεται να δρομολογήσει άμεσα τη συνεισφορά του ΕΤΠ στην αποζημίωση των ως άνω 500 και πλέον εργαζομένων που απολύθηκαν από την Ηλεκτρονική Αθηνών και τους προμηθευτές της λόγω της  κήρυξης  πτωχεύσεως της Ηλεκτρονικής Αθηνών Α.Ε.Ε.

Απάντηση της κ. Thyssen εξ’ ονόματος της Επιτροπής – 1η Αυγούστου 2016

Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στην απάντησή της στη γραπτή ερώτηση P-003079/2016 , στην οποία έθεσε το ζήτημα των απολύσεων στην Hλεκτρονική Αθηνών Α.Ε. και τις υφιστάμενες δυνατότητες όσον αφορά την παροχή στήριξης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ).

Στην απάντησή της, η Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση για στήριξη από το ΕΤΠ, με την προϋπόθεση ότι οι απολύσεις των εργαζομένων μπορούν να αποδοθούν στην εμπορική πτυχή της παγκοσμιοποίησης ή στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση. Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στον κανονισμό του ΕΤΠ  για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες του εν λόγω Ταμείου για την περίοδο 2014 έως 2020.

Ο κ. βουλευτής μπορεί να επικοινωνήσει με τους υπεύθυνους επικοινωνίας του ΕΤΠ για την Ελλάδα, αν θέλει να πληροφορηθεί εάν  έχει προγραμματιστεί η υποβολή αίτησης για τη στήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν από την Ηλεκτρονική Αθηνών Α.Ε. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας διατίθενται στον δικτυακό τόπο του ΕΤΠ υπό τον τίτλο «How to apply» .

Η Επιτροπή δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση κατά το παρόν στάδιο ότι η ενδεχόμενη αίτηση από τις ελληνικές αρχές ΕΤΠ θα πληρoί όλες τις προϋποθέσεις και ότι θα χορηγηθεί η στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο αριθμός των απολυμένων εργαζομένων είναι μόνο ένα από τα διάφορα κριτήρια επιλογής για την παροχή στήριξης.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το νέο έτος

Σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, όλων των πολιτών, από το νέο έτος προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος …