Υπερκάλυψη του στόχου επιστροφών κατά 86,54%

foroikataigida

Η επίμονη προσπάθεια της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μερίδας των ΜΜΕ να διαστρεβλώσουν την πραγματικότητα και να παρουσιάσουν τη δική τους εικόνα για τα έσοδα, διαψεύδεται για ακόμη μια φορά με την έκδοση των οριστικών στοιχείων για τον μήνα Ιούλιο (έσοδα από Εφορίες και Τελωνεία). Η προσπάθεια τρομοκράτησης των πολιτών που επιχειρούν, αναφορικά με ¨πτωτική πορεία των εσόδων και ανάγκης ενεργοποίησης του κόφτη¨, για ακόμη μια φορά καταρρίπτεται με στοιχεία και όχι με όνειρα θερινής νυκτός.
Ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με το μεγαλύτερο στόχο από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον Προϋπολογισμό 2016. Στόχος ο οποίος καλύφθηκε κατά 94% και παρόλες τις δυσκολίες του συγκεκριμένου μηνά, η Κυβέρνηση δεν υιοθέτησε πρακτικές προηγουμένων κυβερνήσεων και υπερκάλυψε το στόχο των επιστροφών κατά  86,54%, όπως εξηγεί στην επίσημη ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών παραθέτοντας και τα ακόλουθα στοιχεία:.
Από τα στοιχεία των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών αποδεικνύονται τα εξής:
1) Τα έσοδα προ επιστροφών για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016, δηλαδή 27,66 δισ. ευρώ, είναι 2,28% πάνω από το στόχο του Προϋπολογισμού 2016. (Συνημμένος Πίνακας 2)
2) Τα καθαρά έσοδα για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016 είναι 25,8 δισ. ευρώ, δηλαδή 1,01% πάνω από το στόχο που θέτει ο Προϋπολογισμός 2016 για το πρώτο επτάμηνο. (Συνημμένος Πίνακας 2)
3) Τα καθαρά έσοδα για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016 είναι αυξημένα κατά 4,52% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα για το 2015. (Συνημμένος Πίνακας 3)
4) Το συνολικό ποσό από είσπραξη φόρου εισοδήματος από τις Εφορίες, για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016, είναι 6,1 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 175,5 εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με το συνολικό ποσό για το αντίστοιχο διάστημα του 2015. (Συνημμένος Πίνακας 1)
5) Οι επιστροφές (φόροι κ.λπ.) για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016, είναι 1,86 δισ. ευρώ, δηλαδή υπέρβαση κατά 24% του στόχου του Προϋπολογισμού 2016. (Συνημμένος Πίνακας 2)
6) Για τον μήνα Ιούλιο οι επιστροφές ανήλθαν σε 388 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή υπέρβαση κατά 86,54% του στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για τον μήνα Ιούλιο (Συνημμένος Πίνακας 2)
7) Οι επιστροφές για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016 είναι αυξημένες κατά 20,28% σε σχέση με τα αντίστοιχο διάστημα για το 2015. (Συνημμένος Πίνακας 3)
8) Τα συνολικά έσοδα από ΦΠΑ για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016 είναι 8,52 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 11% σε σχέση με τα συνολικά έσοδα από ΦΠΑ για αντίστοιχο διάστημα του 2015. Να σημειώσουμε πως για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2014, τα συνολικά έσοδα από ΦΠΑ ήταν 7,95 δισ. ευρώ. (Συνημμένος Πίνακας 4)
9) Τα συνολικά τελωνειακά έσοδα για το διάστημα Ιανουάριος- Ιούλιος 2016, είναι 7,06 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,2% σε σχέση με τα συνολικά τελωνειακά έσοδα για το αντίστοιχο διάστημα του 2015. (Συνημμένος Πίνακας 5)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - ΔΠΛΣΕ-Β'
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αναφορά D16-kae-esodon_neo_me_ypologo
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Εκτύπωση: 18/08/2016
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΕ ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ,ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ &  ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟ  136 ΔΟΥ   (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ)
 ΑΠΟ MHNA ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ ΕΩΣ ΙΟΥΛΙΟ ΕΤΟΥΣ 2016
2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. Φ.Π. ΚΑΕ 0110 (ΠΛΗΝ 0113)   : 1.324.656 970.464 354.192 36,50%
ΦΟΡΟΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ KAE 0113   : 3.059.883 3.152.191 -92.308 -2,93%
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. Ν.Π. ΚΑΕ 0120   : 1.061.391 866.163 195.228 22,54%
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔ. ΕΙΔ.ΚΑΤΗΓ. ΚΑΕ 0140+0150   : 663.172 944.775 -281.603 -29,81%
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ(1): 6.109.102 5.933.593 175.509 2,96%
ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 0200(2): 1.078.646 1.044.285 34.361 3,29%
ΑΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ Π.Ο.Ε. 0600 (ΠΛΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 0644)   : 1.168.337 1.258.799 -90.462 -7,19%
ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ Π.Ο.Ε. 1600 (ΠΛΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ 1643)   : 534.026 354.905 179.121 50,47%
ΠΕΡΑΙΩΣΗ Ν.3697/08 (ΚΑΕ 0644+1643)   : 11.415 21.474 -10.059 -46,84%
ΑΜΕΣΟΙ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ Π.Ο.Ε (3): 1.713.778 1.635.178 78.600 4,81%
Φ.Π.Α Δ.Ο.Υ. 1111+1112+1113+1119    (4): 5.922.154 5.141.770 780.384 15,18%
ΦΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ) 1210    (5): 123.149 118.605 4.544 3,83%
ΦΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΧΑΡ/ΜΟ+ΤΕΛΗ) 1220 + 1250    (6): 140.972 158.591 -17.619 -11,11%
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΔΟY     (7): 5.512.774 5.485.718 27.056 0,49%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ Δ.Ο.Υ(ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 ΕΩΣ 7) (Α): 20.600.575 19.517.740 1.082.835 5,55%
0
Φ.Π.Α. ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ(8): 2.604.645 2.533.562 71.083 2,81%
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ(9): 4.461.616 4.185.234 276.382 6,60%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ(8+9)  (Β): 7.066.261 6.718.796 347.465 5,17%
0
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β): 27.666.836 26.236.536 1.430.300 5,45%
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
α/α
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΓΓΠΣ - ΔΠΛΣΕ-Β'
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Αναφορά D16-sygk-kae-esodon_neo
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ Εκτύπωση: 18/08/2016
ΤΜΗΜΑ Δ΄
ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ  136  ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 2016  (ΠΟΣΑ ΣΕ ΧΙΛ. ΕΥΡΩ)
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΟΥ
2016 2015 ΔΙΑΦΟΡΑ %
ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΟΥ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ(0100) (1): 1.865.532 1.775.227 90.305 5,09%
ΦΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ(0200) (2): 59.664 54.352 5.312 9,77%
ΑΜΕΣΟΙ & ΕΜΜΕΣΟΙ ΦΟΡΟΙ Π.Ο.Ε. (ΠΛΗΝ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ)  (3): 165.599 186.497 -20.898 -11,21%
ΠΕΡΑΙΩΣΗ Ν. 3697/08 (ΚΑΕ 0644+1643)  (4): 1.624 3.904 -2.280 -58,40%
Φ.Π.Α. Δ.Ο.Υ.(5): 1.116.580 1.165.937 -49.357 -4,23%
ΦΟΡΟΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (1210+1220+1250) (6): 80.963 66.410 14.553 21,91%
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ Δ.Ο.Υ. (7): 671.559 524.045 147.514 28,15%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ (ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1 ΩΣ 7)  (Α): 3.961.521 3.776.372 185.149 4,90%
ΦΠΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (8): 375.825 386.510 -10.685 -2,76%
ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (9): 558.569 701.470 -142.901 -20,37%
ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (8+9) (B): 934.394 1.087.980 -153.586 -14,12%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΟΥ & ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ (A+B) : 4.895.915 4.864.352 31.563 0,65%
ΕΣΟΔΑ ΥΠΟΛΟΓΟΥ (Γ) : 341.417 380.698 -39.281 -10,32%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 5.237.332 5.245.050 -7.718 -0,15%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 387.935 215.255 172.680 80,22%
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 4.849.397 5.029.795 -180.398 -3,59%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ 22.429.506 20.991.484 1.438.022 6,85%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ 1.471.222 1.330.477 140.745 10,58%
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΗΝΩΝ 20.958.284 19.661.007 1.297.277 6,60%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 27.666.838 26.236.534 1.430.304 5,45%
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 1.859.157 1.545.732 313.425 20,28%
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΑ ΙΟΥΛΙΟ 25.807.681 24.690.802 1.116.879 4,52%
                           Η εισηγήτρια Η Προϊσ/νη Τμήματος H Διευθύντρια
α/α
                     ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

 


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το νέο έτος

Σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, όλων των πολιτών, από το νέο έτος προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος …