Ν.Π.Δ.Δ Δήμου προκηρύσσει 10 θέσεις

ERGASIA-JOBS-ΕΡΓΑΣΙΑ-5678
Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχικών αναγκών στη Διεύθυνση Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, στην ειδικότητα "10 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ- ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ".
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 1.  Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή προκειμένου για αλλοδαπούς τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσβασης στην αγορά εργασίας, ή άλλα δημόσια έγγραφα από τα οποία να προκύπτουν τα στοιχεία της ταυτότητας, όπως σχετική προσωρινή βεβαίωση αστυνομικής αρχής ή τις κρίσιμες σελίδες του διαβατηρίου (δηλ. αυτές στις οποίες αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου) ή τις δύο όψεις της άδειας οδήγησης ή τις κρίσιμες σελίδες του ατομικού βιβλιαρίου υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων. Εάν από τα έγγραφα αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης, πρέπει να προσκομισθεί και το πιστοποιητικό γέννησης.
2. Υπεύθυνη Δήλωση που να δηλώνετε ότι η διάρκεια της απασχόλησής σας δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών στον ίδιο φορέα με αφετηρία την τελευταία μέρα της νέας σύμβασης και προς τα πίσω.
3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του Ν. 3584/2007.
4. Τίτλο σπουδών σύμφωνα με τα οριζόμενα στα απαιτούμενα προσόντα στον οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός αποφοίτησης.
5. Για την απόδειξη της ανεργίας.
Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ (που είναι αρμόδιος προς τούτο), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη με υποβολή υπεύθυνης δήλωσης και κάρτας ανεργίας.
Γίνονται επίσης δεκτά πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει η εγγραφή στους καταλόγους προσφερομένων προς εργασία του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας και των παραρτημάτων του ή στο Λογαριασμό Ανεργίας Προσωπικού Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης ή στο Λογαριασμό Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
Για την απόδειξη της εμπειρίας εφόσον οι ανωτέρω υποψήφιοι/ες ήταν μισθωτοί/ές του δημόσιου τομέα μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια απασχόλησης, η ειδικότητα και το ωράριο εργασίας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μονάδες στα κριτήρια ανεργίας, εμπειρίας και του βαθμού από τον τίτλο σπουδών θα υπολογιστούν σύμφωνα με το τελευταίο παράρτημα του ΑΣΕΠ με σήμανση 23/08/2016.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ανατρέξουν στην κεντρική σελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και στη διαδρομή ΦΟΡΕΙΣ- ΕΝΤΥΠΑ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ- ΕΠΟΧΙΚΟ - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ με τη σήμανση 23/08/2016. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην έδρα του Νομικού Προσώπου, οδός Γ. Μπαλτατζή 32 Αγ. Ι. Ρέντη, στο Τμήμα Διοικητικού (1ος όροφος), εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών υπολογιζόμενων ημερολογιακά, η οποία αρχίζει την Τρίτη 30/08/2016. Ώρες προσέλευσης από τις 09:00 π.μ-14:00μ.μ.
Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στην έδρα του Νομικού Προσώπου η οποία βρίσκεται στην άνωθεν διεύθυνση, στην έδρα του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.nikaia-rentis.gov.gr.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα αναρτηθούν επίσης στην έδρα του Νομικού Προσώπου η οποία βρίσκεται στην άνωθεν διεύθυνση, στην έδρα του Δήμου Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη, Π. Τσαλδάρη 10, όπως επίσης και στην ιστοσελίδα του Δήμου στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.nikaia-rentis.gov.gr Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους/ες η άσκηση ένστασης μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.
Οι ενστάσεις θα υποβληθούν προς την τριμελή επιτροπή που έχει ορίσει με απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …