Πανεπιστημιακά Σεμινάρια εξ αποστάσεως

epidotoumena-seminaria-ekpaideusi_800x533

Εξ αποστάσεως υλοποιεί 115 σεμινάρια σε συνολικά 14 διαφορετικές θεματικές ενότητες, με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης συμμετοχής την 20η Οκτωβρίου, με το Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, που τα υλοποιεί να ενημερώνει ότι η έναρξη των μαθημάτων, προσδιορίστηκε για τις 24 Οκτωβρίου.

Ακολουθεί η λίστα με τα προσφερόμενα προγράμματα:

 1. Χρηματοοικονομικό Σύστημα και Επενδυτικές Αποφάσεις:

Η Δομή και Λειτουργία των Χρηματιστηριακών Αγορών
Λήψη Επιχειρηματικών και Επενδυτικών Αποφάσεων σε Καθεστώς Αβεβαιότητας
Διαχείριση Χαρτοφυλακίων Μετοχών: Αρχές και Εφαρμογές
Δάνεια και Επενδύσεις: Κανόνες και Εφαρμογές
Κυβερνήσεις, Χρηματαγορές και Μακροοικονομία
Χρήμα και Τράπεζες
Ενέγγυες Πιστώσεις – Ένα χρήσιμο εργαλείο στο Διεθνές Εμπόριο
Αγορές Χρήματος και Ομολόγων
Μοντέρνο Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Προϊόντων
Διαχείριση Κινδύνου στις Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
Ανάλυση Χρηματαγορών και Κεφαλαιαγορών: Εμπειρικές Εφαρμογές
Χρηματοοικονομική Διοικητική για Στελέχη Επιχειρήσεων
Τράπεζες – Τραπεζικές Χορηγήσεις – Τραπεζικοί Κίνδυνοι
Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική στο Microsoft Excel

 1. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας - Logistics Management:

Εισαγωγή στα Logistics (Basic Logistics)
Διοίκηση και Λειτουργία Αποθηκών
Δίκτυα Διανομής

 1. Ανάπτυξη και Χρηματοδότηση ΜΜΕ:

Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με EVIEWS
Οικονομική Αγροτικής Παραγωγής και Τιμές Αγροτικών Προϊόντων
Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας
Βιομηχανική Οργάνωση
Αποτελεσματική Διοίκηση Επιχειρήσεων
Κατάρτιση ενός επιτυχημένου Business Plan
Σύγχρονες Μορφές Συμβάσεων: Κατάρτιση και Νομική Θεώρηση

 1. Συστήματα Διαχείρισης (σε συνεργασία με την TUV ACADEMY):

Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
Εσωτερικοί Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2015
Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015
Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας Και Ασφάλειας Στην Εργασία OHSAS 18001:2007
Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας ISO 50001:2011
Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών ISO 27001:2013
Επιθεωρητές / Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Επιχειρησιακής Συνέχειας ISO 22301:2012
Πιστοποίηση Μεθοδολογίας Six Sigma – Yellow Belt (Επίπεδο 1)
Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων – HACCP

 1. Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ελεγκτική:

Γενική Λογιστική και Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσεως και Ταμειακές Ροές)
Θέματα Ελεγκτικής
Εσωτερικός Έλεγχος
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Θέματα Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Λογιστική Τραπεζών και Εταιριών Leasing και Factoring
Λογιστική για Νομικούς
Φορολογικά Θέματα Επιχειρήσεων
Μυστικά για την επιτυχή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης
Θέματα Αμοιβών και Εξόδων (ή Μισθοδοσίας) Προσωπικού
Μεταβιβάσεις Μετοχών και Συγχωνεύσεις/Διασπάσεις Επιχειρήσεων
Διπλογραφικά Λογιστικά Συστήματα σε Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Νοσοκομεία
Διοικητική Λογιστική
Κοστολόγηση Ξενοδοχειακών Μονάδων
Προγραμματισμός Ταμειακών Ροών
Ειδικά Θέματα Ανωνύμων Εταιριών
Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Ταμειακές Ροές
Τρέχουσες Διατάξεις Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (N.4308/2014) - Πεδίο εφαρμογής, λογιστικά αρχεία & παραστατικά πωλήσεων (άρθρα 1 - 15, 30, 37 - 44)
Ναυτιλιακή Λογιστική
Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο Δημόσιο - International Public Sector Accounting Standards

 1. Διοίκηση και Χρηματοδότηση Μεγάλων Έργων (Project Management):

Εισαγωγή στη Διοίκηση Έργων
Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Έργων
Εισαγωγή στην Ανάπτυξη Προϊόντων
Ανάλυση και Υποστήριξη Αποφάσεων για την Επιλογή Έργων / Προϊόντων

 1. Χρηματοοικονομική και Οικονομικά των Υπηρεσιών Υγείας - Συνεργασία με την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας:

Οικονομικά της Υγείας
Δίκαιο, Βιοηθική και Υπηρεσίες Υγείας
Διοίκηση και Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας
Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διαχείριση στις Υπηρεσίες Υγείας
Διαχείριση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
Γραμματειακή Υποστήριξη Ιατρείου και Μονάδων Υπηρεσιών Υγείας
Η Μεθοδολογία της Επιδημιολογικής Έρευνας ως Εργαλείο στις Υπηρεσίες Υγείας
Συμπεριφορές στις Υπηρεσίες Υγείας

 1. Επενδύσεις και Αποδόσεις στο Τομέα της Πράσινης Ενέργειας και της Εξοικονόμησης της Ενέργειας:

Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας – Προεκτάσεις στην Εθνική Οικονομία
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας – Νέες Τεχνολογίες και ωρίμανση των υπαρχόντων
Βασικές Αρχές Περιβαλλοντικής Πολιτικής και Energy Management ISO 14001 και ISO 50001
Χρηματοδότηση Επενδύσεων στο Τομέα της Ενέργειας από Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα και το Νέο ΕΣΠΑ

 1. Σεμινάρια Ξένης Γλώσσας και Πληροφορικής:

Προετοιμασία για τις Εξετάσεις TOEIC A1-B1
Προετοιμασία για τις Εξετάσεις TOEIC B2-Γ1
Προετοιμασία για τις Εξετάσεις IELTS
Προετοιμασία για τις εξετάσεις ΤOEFL iBT
Secretarial English
Ισπανικά για Τουριστικές Επιχειρήσεις και Ξενοδοχεία
Ρώσικα για Τουριστικές Επιχειρήσεις και Ξενοδοχεία
Financial English
Tourism English
Medical English
Legal English
Σεμινάριο Πληροφορικής MS Office Word
Σεμινάριο Πληροφορικής MS Office Excel
Σεμινάριο Πληροφορικής MS Office Powerpoint
Σεμινάριο Πληροφορικής Ιστοσελίδες – Δημιουργία Δικτυακού Τόπου
Σεμινάριο Πληροφορικής Digital Marketing – Google Adwords
Εφαρμογές Περιγραφικής Στατιστικής σε Περιβάλλον SPSS
Υπολογιστική Στατιστική - Γλώσσα R
Εκμάθηση Latex/a>”

 1. Διεθνής Ναυτιλία και Χρηματοοικονομική:

Ναυτασφαλίσεις – Shipping Insurance
Ναυτιλιακή Λογιστική
Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική - Shipping Finance

 1. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού / Βελτίωση Δεξιοτήτων:

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Αξιολόγηση της Απόδοσης Εργαζομένων
Η Διαχείριση των Κρίσεων
Διαπραγματευτικές Δεξιότητες
Προσωπική Ανάπτυξη – Βελτίωση Δεξιοτήτων
Συναισθηματική Νοημοσύνη
Επικοινωνία και Επικοινωνιακές Δεξιότητες
Η επαγγελματίας executive γραμματεύς
Εσωτερική Επικοινωνία σε Υπηρεσίες και Οργανισμούς
Εξυπηρέτηση του Πολίτη από τις Δημόσιες Υπηρεσίες

 1. Διαχείριση Πωλήσεων / Πελατών:

Η Βίβλος των Πωλήσεων- Το Α και το Ω των πωλήσεων
Η Πρόβλεψη των Πωλήσεων
Εξυπηρέτηση του Πελάτη
Η Διαχείριση της Σχέσης με τον Πελάτη

 1. Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση SAP:

Εισαγωγή στις Ενοποιημένες Επιχειρησιακές Διεργασίες και στο ERP Σύστημα SAP
Βασικές Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP
Προχωρημένες Διεργασίες Επιχειρήσεων στο ERP Σύστημα SAP

 1. Προετοιμασία Υποψηφίων Φοιτητών Οικονομικής Κατεύθυνσης:

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος από το νέο έτος

Σημαντική μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος, όλων των πολιτών, από το νέο έτος προανήγγειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος …