Bαρύ το νέο πακέτο αλλαγών στη φορολογία

forologikes_830786970

Ένα βαρύ πακέτο αλλαγών στη φορολογία που θα φέρει νέες επιβαρύνσεις περιλαμβάνει η μακριά λίστα των παρεμβάσεων που θα πρέπει να συμφωνηθούν και να εξειδικευθούν στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης.
Η δεύτερη αξιολόγηση αναμένεται να ξεκινήσει τυπικά στα τέλη Σεπτεμβρίου και οι σχετικές φορολογικές διατάξεις θα πρέπει να έχουν περάσει από τη Βουλή το αργότερο έως το τέλος του έτους.
Στις παρεμβάσεις στο μέτωπο της φορολογίας περιλαμβάνονται σύμφρωνα με το capital.gr,  σημαντικές αλλαγές όπως η επανεξέταση των φοροαπαλλαγών των επιχειρήσεων, η αλλαγή επί τα χείρω του φορολογικού καθεστώτος της ναυτιλίας, η αύξηση του ορίου τζίρου για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ καθώς και περισσότερες και ταχύτερες κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο.

Ειδικότερα, στο τραπέζι κυβέρνησης και θεσμών στο πλαίσιο στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου ελληνικού προγράμματος θα πέσουν τα εξής:

 • Θα επανεξεταστούν όλα τα κίνητρα και οι απαλλαγές που υπάρχουν στη φορολογία εισοδήματος των επιχειρήσεων. Θα ενσωματωθούν σε ενιαία νομοθεσία όλες οι φοροαπαλλαγές με ταυτόχρονη κατάργηση όσων κριθούν αναποτελεσματικές ή άδικες. Στην ουσία έρχεται κατάργησης φοροαπαλλαγών για τις επιχειρήσεις που θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο το φορολογικό βάρος για το επιχειρείν.
 • Θα αναθεωρηθεί το καθεστώς "προνομιακής" (όπως την χαρακτηρίζουν οι θεσμοί) φορολογικής μεταχείρισης του κλάδου της ναυτιλίας. Η αναθεώρηση θα γίνει υπό τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 • Χρονική επέκταση έως το 2018 της εφαρμογής των διατάξεων για την προσωρινή εθελοντική συνεισφορά των ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
 • Τροποποίηση της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος των εταιριών η οποία καλύπτει τις συγχωνεύσεις, τις εξαγορές και τους εταιρικούς λογαριασμούς αποθεματικών.
 • Ανάπτυξη του νέου φορολογικού πλαισίου για τα οχήματα συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σ’ αυτά, σε συμφωνία με τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
 • Θα εκδοθούν οι απαιτούμενες υπουργικές αποφάσεις και εγκύκλιοι για την υλοποίηση των αλλαγών που επήλθαν πρόσφατα στον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (αλλαγές στον τρόπο διενέργειας φορολογικών ελέγχων, καθιέρωση προστίμων για χρησιμοποίηση ταμειακών μηχανών - μαϊμού κ.λπ.).
 • Θα απλοποιηθεί το καθεστώς της φορολογίας εισοδήματος και διασφάλιση της συνοχής της φορολογικής βάσης για το φόρο εισοδήματος και τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης των μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι από το καθεστώς ΦΠΑ εξαιρούνται σήμερα επιχειρήσεις και επαγγελματίες με ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ
 • Επανεξέταση και η αναμόρφωση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Η αναθεώρηση του ΚΕΔΕ θα περιλαμβάνει αλλαγές στις διαδικασίες που θα εφαρμόζει η φορολογική διοίκηση για την αναγκαστική εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων των ασυνεπών οφειλετών σε δημόσιους πλειστηριασμούς. Επί της ουσίας έρχονται περισσότεροι και ταχύτεροι πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία.
 • Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της είσπραξης των φόρων επί των εισοδημάτων που δημιουργούνται σε off-shore χαρτοφυλάκια ιδιωτών.
 • Εξέταση της αύξησης του ορίου ακαθάριστων εσόδων για την απαλλαγή από τον ΦΠΑ. Το μνημόνιο αναφέρει ότι οι ελληνικές αρχές τον Δεκέμβριο του 2016 θα πρέπει να κωδικοποιήσουν και να απλοποιήσουν τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, ευθυγραμμίζοντάς την με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών και προχωρώντας στην εξάλειψη των εκκρεμών νομικών κενών. Στο πλαίσιο των δράσεων αυτών εξετάζεται ο περιορισμός των υποβολών περιοδικών δηλώσεων για τις επιχειρήσεις οι οποίες διενεργούν σχεδόν όλες τις συναλλαγές τους μέσω του τραπεζικού συστήματος, καθώς επίσης και η αύξηση του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων για την απαλλαγή των επιχειρήσεων από την υποχρέωση παρακράτησης και απόδοσης ΦΠΑ, από τα 10.000 στα 25.000 ευρώ.
 • Επιτάχυνση της είσπραξης των προστίμων για τα ανασφάλιστα ΙΧ και τα οχήματα που δεν πέρασαν από ΚΤΕΟ.
 • Αυτοματοποίηση διαδικασιών κατασχέσεων. Το υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να προμηθευτεί λογισμικό που θα επιτρέπει την περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και ειδικότερα θα παρέχει τη δυνατότητα λειτουργίας μιας πλήρως αυτοματοποιημένης διαδικασίας κατασχέσεων σε βάρος των οφειλετών.
 • Τροποποίηση της νομοθεσίας για τα μη εισπράξιμα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο. Οι αρχές θα τροποποιήσουν τη νομοθεσία για τα μη εισπράξιμα χρέη, θεσπίζοντας κριτήρια για την διαγραφή τους, μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.
 • Θέσπιση νέων διαδικασιών ρύθμισης οφειλών για τις επιχειρήσεις με μεγάλες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο, οι οποίες όμως κρίνονται βιώσιμες. Το υπουργείο Οικονομικών θα ολοκληρώσει μια αναφορά με την οποία θα ταξινομεί τους μεγαλοοφειλέτες σύμφωνα με την οικονομική τους κατάσταση και θα προτείνει αντίστοιχους εισπρακτικούς στόχους και λύσεις, όπως εκκαθάριση ή άλλα αναγκαστικά μέτρα ή ακόμη και η αναδιάρθρωση χρέους.

Στο πλαίσιο αυτό θα εφαρμόζονται μέτρα αναδιάρθρωσης φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών για μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν πολλούς εργαζόμενους και κρίνονται βιώσιμες, μέσω της παροχής δυνατοτήτων εξατομικευμένων λύσεων τμηματικής εξόφλησης ληξιπρόθεσμων οφειλών σε πολλές μηνιαίες δόσεις και πάντως πολλές περισσότερες από τις 12 που προβλέπει η πάγια ρύθμιση οφειλών προς την εφορία.
Προαπαιτούμενα υποδόσης
Πριν την έναρξη της δεύτερης αξιολόγησης θα πρέπει η κυβέρνηση να έχει κλείσει τα υπόλοιπα της πρώτης αξιολόγησης για να εκταμιευθεί η υποδόση των 2,8 δισ. ευρώ. Σε αυτά περιλαμβάνονται δυο φορολογικής φύσεως προαπαιτούμενα.
Πρόκειται για:

 • Την παροχή οικονομικών πόρων και ανθρώπινων πόρων για την ορθή λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων, που θα αντικαταστήσει από την 1-1-2017 τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.
 • Την επιλογή του διοικητικού συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Εσόδων.

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κ.Χατζηδάκης: Εμπαιγμός των εργαζομένων σε τουρισμό και επισιτισμό με τα ένσημα

Όσα καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμού-Τουρισμού Ένα νέο ακόμη πρόβλημα δημιουργήθηκε λόγω της …