Ο Δήμος που ανακοίνωσε ότι προχωρά σε 21 προσλήψεις εποχικών

jobbbs

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη αναγκών των πολιτιστικών προγραμμάτων της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., που εδρεύει στο Δήμο Παλλήνης, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Καλλιτεχνική απασχόληση στα πολιτιστικά προγράμματα-όπως επιμέλεια και προετοιμασία των τμημάτων για τις προγραμματισμένες δημόσιες εμφανίσεις – εκδηλώσεις» συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος, ανακοινώνει  η Κοινωφελής Επιχείρηση Αθλητισμού-Πολιτισμού-Περιβάλλοντος Δήμου Παλλήνης.

Θέσεις:

 • 1 Μουσικός Κόρνου ΠΕ ή TE ή ΔΕ
 • 2 Μουσικός Τρομπέτας ΠΕ ή TE ή ΔΕ
 • 4 Μουσικός Κλαρινέτου ΠΕ ή TE ή ΔΕ
 • 1 Μουσικός Τρομπονιού ΠΕ ή TE ή ΔΕ
 • 1 Μουσικός Κρουστών ΠΕ ή TE ή ΔΕ
 • 1 Αρχιμουσικός ΠΕ ή TE ή ΔΕ
 • 2 Μουσικός Κιθάρας ΠΕ ή TE ή ΔΕ
 • 1 Μουσικός Κιθάρας ΠΕ ή TE ή ΔΕ
 • 1 Μουσικός Μαντολίνου ΠΕ ή TE ή ΔΕ
 • 1 Μουσικός Πιάνο ΠΕ ή TE ή ΔΕ
 • 2 Μαέστρος παιδικής χορωδίας ΠΕ ή TE ή ΔΕ
 • 1 Μαέστρος χορωδίας ενηλίκων ΠΕ ή TE ή ΔΕ
 • 3 Σκηνοθέτης – ηθοποιός ΠΕ ή TE

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός απασχόλησης και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά
 2. Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται η προϋπηρεσία, η επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, η απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι τα στοιχεία στην αίτηση και το βιογραφικό είναι αληθή και ότι τα προσκομιζόμενα απλά αντίγραφα είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων και θα βρίσκονται στην διάθεση της υπηρεσίας όποτε ζητηθούν.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν υφίσταται κώλυμα κατά το άρθρο 16 (Ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση) του Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/Α/28-06-2007′) και κατά το άρθρο 8 και 9 του υπαλληλικού κώδικα .
 5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. (μόνο για άνδρες)
 6. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, αυτός πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα και να φέρει ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Οι κάτοχοι συμπληρωματικών τίτλων σπουδών πέραν των προαπαιτούμενων δύνανται να τους συνυποβάλλουν.
 7. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας. Ως εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα -ειδικότερα όσον αφορά στους μουσικούς σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

Τα έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία είναι:

 • Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις Ι.Κ.Α. ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων,
 • Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και
 • Άλλα δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτέλεσαν κριτήριο επιλογής ( π.χ.Σύμβασης εργασίας ή ΣΜΕ)
 1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Παρατηρήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μια μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα δικαιολογητικά τους, είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω άλλου νομίμως εξουσιοδοτημένου από αυτούς προσώπου στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης στα γραφεία της Κ.Ε.Α.Π.Π.Δ.Π., οδός Κλειτάρχου & Αριστείδου, Τηλ. επικοινωνίας: 210-6619937, ώρες από 10.00 π.μ. έως 14.00 μ.μ., από την Δευτέρα 12-09-2016 και για δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες με αποκλειστική προθεσμία έως και την Τετάρτη 21-09-2016.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Επίδομα 534 ευρώ: Πληρωμή 2.500 δικαιούχων- Ποιους αφορά

Πραγματοποιείται σήμερα, Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, νέα πληρωμή ττου επιδόματος 534 ευρώ, σύμφωνα με απόφαση του …