Προσλήψεις εποχικών

ΠΡΟΣΛΗΨΗ_1

Τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε συνολικά δώδεκα (12) άτοµα, για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Χαϊδαρίου που εδρεύει στο Χαϊδάρι Ν. Αττικής, µε αντικείµενο την εκτέλεση του έργου: «Συµβάσεις µίσθωσης έργου για τις υπηρεσίες Πολιτισµού και Αθλητισµού, από έσοδα προερχόµενα αποκλειστικά από αντίτιµο, για το έτος 2016» συνολικής διάρκειας έως δέκα (10) µήνες, ανακοινώνει ο ∆ΗΜΟΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ.

ΘΕΣΕΙΣ:

 • 1 ΠΕ ∆ασκάλου µε ειδικότητα Ζωγραφική
 • 1 ΠΕ ∆ασκάλου µε ειδικότητα Χαρακτική
 • 1 ΠΕ ή ΤΕ ή ∆Ε ∆ασκάλου µε ειδικότητα Θεατρικών Σπουδών/ ∆ραµατικής Σχολής
 • 1 Τ.Ε ή ∆.Ε ∆ασκάλου Μπαλέτου
 • 2 ∆Ε ∆ασκάλου µε ειδικότητα Κλασσική Κιθάρα
 • 1 ∆Ε ∆ασκάλου µε ειδικότητα Βιολί
 • 1 ∆Ε ∆ασκάλου µε ειδικότητα Πιάνο & Αρµόνιο
 • 1 ∆Ε ∆ασκάλου µε ειδικότητα Κεραµική Τέχνη
 • 1 ∆Ε ∆ασκάλου µε ειδικότητα Ψηφιδωτό
 • 1 ∆Ε ∆ασκάλου µε ειδικότητα Αργυροχρυσοχοΐα
 • 1 ∆Ε ∆ασκάλου µε ειδικότητα Κατασκευής Κοσµήµατος (χειροτεχνία)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

1) Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση

2) Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνοµικής Ταυτότητας

3) Φωτοαντίγραφο Τίτλου Σπουδών ή διπλώµατος. (Σε περίπτωση τίτλων σπουδών ή εν γένει εγγράφων της αλλοδαπής, προσκοµίζονται αυτά µεεπίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα και αναγνώριση ισοτιµίας από την αρµόδια Ελληνική αρχή, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις).

4) Βιογραφικό Σηµείωµα (συνοδευόµενο από έγγραφα κ.λ.π. που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται σε αυτό).

5) Αποδεικτικά εργασιακής εµπειρίας

6) Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/1986, όπου δηλώνεται ότι πληρούνται τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται στον Ν. 3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17).

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Στρ. Καραϊσκάκη 138) στο Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού (2ος όροφος) κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης της παρούσας σε εφηµερίδα ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος του ∆ήµου Χαϊδαρίου.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Μητσοτάκης: Η Τουρκία σπόνσορας του δικτύου διακινητών στο Αιγαίο

Η υγειονομική κρίση και τα μέτρα περαιτέρω αντιμετώπισής της, οι σχέσεις της χώρας μας αλλά …