Τα μυστικά συμπλήρωσης του «Πόθεν έσχες» από 1/10

pouen-esxessss

Μετρητά άνω των 15.000 ευρώ κρυμμένα στο σπίτι, κοσμήματα, χρυσά, ασημένια ή χάλκινα παλαιά νομίσματα, πολύτιμους λίθους, πολύτιμα μέταλλα και λοιπά κινητά αντικείμενα αξίας άνωτων 30.000 ευρώ, καταθέσεις, ακίνητα, αυτοκίνητα, δίκυκλα, πισίνες, σκάφη, μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, λοιπά χρηματοικονομικά προϊόντα και συμμετοχές σε επιχειρήσεις και αναλυτικά κατά πηγή προέλευσης, όλα τους τα εισοδήματα πρέπει να δηλώσουν φέτος στις αρμόδιες αρχές πάνω από 300.000 υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (δηλώσεων «πόθεν έσχες»).

Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, οι υπουργοί, οι αναπληρωτές υπουργοί, οι υφυπουργοί, οι βουλευτές και οι λοιποί πολιτικοί, καθώς επίσης και στρατιωτικοί, δικαστικοί, εφοριακοί, τελωνειακοί, πάσης φύσεως ελεγκτές του Δημοσίου, στελέχη ανεξάρτητων αρχών, αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης, μέλη διοικητικών συμβουλίων δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, διαιτητές αθλημάτων, ιδιοκτήτες και στελέχη μέσων μαζικής ενημέρωσης καθώς και δημοσιογράφοι.

Φέτος, προβλέπεται για πρώτη φορά η ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης ή δηλώσεων «πόθεν έσχες».

Η περίοδος υποβολής ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου 2016. Όσοι παραλείψουν να υποβάλουν τις δηλώσεις θα βρεθούν αντιμέτωποι με τσουχτερά πρόστιμα και αυστηρές ποινικές κυρώσεις.

Το περιεχόμενο της δήλωσης που θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά, ο ακριβής τρόπος συμπλήρωσης και υποβολής της έχουν καθοριστεί από τον Δεκέμβριο του 2015 με κοινή απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής υπουργός Δικαιοσύνης Δημ. Παπαγγελόπουλος.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρονται στην απόφαση, από φέτος όλοι οι υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων «πόθεν έσχες» θα πρέπει να εισέλθουν σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που βρίσκεται στην ιστοσελίδα www.pothen.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που έχουν ήδη στη διάθεσή τους για την πρόσβασή τους στο σύστημα TAXISNET. Μέσω της εφαρμογής αυτής θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, αναγράφοντας σ’ αυτές αναλυτικά στοιχεία για τα εισοδήματά τους, τις αποταμιεύσεις τους, τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους. Θα πρέπει μάλιστα να δηλώσουν ακόμη και τα μετρητά που φυλάσσουν στα σπίτια τους, εφόσον αυτά υπερβαίνουν σε συνολική αξία τις 15.000 ευρώ, καθώς και όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που κατέχουν εφόσον η συνολική αξία τους υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

Ουσιαστικά, η διαδικασία, ο τρόπος υποβολής καθώς και το περιεχόμενο της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, όπως καθορίζονται στη συγκεκριμένη απόφαση, συνιστούν μια μορφή «πρόβας» για την καθολική εφαρμογή του περιουσιολογίου, η οποία μετατέθηκε ήδη από την κυβέρνηση για το 2017.

Ειδικότερα, η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, την οποία αποφάσισε η κυβέρνηση για φέτος, αποσκοπεί στο να δοκιμαστεί η ασφάλεια των δεδομένων που θα υποβληθούν ώστε εν συνεχεία να κριθεί κατά πόσο θα ακολουθηθεί η ίδια ακριβώς διαδικασία υποβολής και για όλους τους άλλους φορολογούμενους, που σήμερα δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ή εάν θα υιοθετηθεί μια άλλη πιο ασφαλής διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής.

Βάσει της κοινής υπουργική απόφαση των κ.κ. Τσακαλώτου και Παπαγγελόπουλου, στη φετινή δήλωση περιουσιακής κατάστασης οι υπόχρεοι θα πρέπει να δηλώσουν:

1) Όλα τα έσοδα από κάθε πηγή που αποκτήθηκαν το προηγούμενο έτος (το 2015).

2) Όλα τα φυλασσόμενα εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός τραπεζικών θυρίδων μετρητά, τιμαλφή, χρυσά ή ασημένια νομίσματα, πολύτιμα είδη, πολύτιμα μέταλλα, πολύτιμους λίθους, όταν το μεν συνολικό ποσό των μετρητών υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ, η δε συνολική αξία των λοιπών υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ. Τα προαναφερόμενα ποσά αφορούν αθροιστικά υπόχρεο, σύζυγο και ανήλικα τέκνα.

3) Τα υπόλοιπα των καταθέσεών τους στις τράπεζες της Ελλάδος και του εξωτερικού.

4) Μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα και οποιοδήποτε χρηματοοικονομικό προϊόν τράπεζας, ασφαλιστικής εταιρείας ή άλλου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.

5) Όλα τα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία τους (κατοικίες, λοιπά κτίσματα, αποθήκες, οικόπεδα, αγρούς, αγροτεμάχια, βοσκοτόπους, δασικές εκτάσεις κ.λπ.) και τα εμπράγματα δικαιώματά τους επί ακινήτων (ψιλή κυριότητα, επικαρπία, συγκυριότητα, οίκηση κ.λπ.).

6) Αυτοκίνητα, φορτηγά, λεωφορεία, τροχόσπιτα, δίκυκλα, γεωργικούς ελκυστήρες, μηχανήματα έργου και λοιπά οχήματα. Για κάθε ένα από τα οχήματα αυτά πρέπει να αναγραφούν πλήρη στοιχεία για την μάρκα, τον αριθμό κυκλοφορίας, τον κυβισμό και το έτος πρώτης κυκλοφορίας.

7) Σκάφη αναψυχής και άλλα πλωτά μέσα.

8) Αεροσκάφη.

9) Συμμετοχές σε κάθε είδους επιχειρήσεις και νομικές οντότητες.

Οι πολίτες θα μπορούν να βλέπουν δημοσιευμένα στο Διαδίκτυο τα ηλεκτρονικά «πόθεν έσχες» μόνο των πολιτικών προσώπων. Σε όλα τα πολιτικά πρόσωπα θα διενεργείται έλεγχος στις δηλώσεις πόθεν έσχες, ενώ για τους υπόλοιπους υπόχρεους, τα στοιχεία των οποίων θα είναι «κλειδωμένα», ο έλεγχος θα είναι δειγματοληπτικός.

Η υποβολή των δηλώσεων θα γίνει με βάση το Ναυτεμπορική, μέσω του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος «Πόθeν» στη διεύθυνση www.pothen.gr με τους κωδικούς πρόσβασης που χρησιμοποιούν οι υπόχρεοι για την πρόσβασή τους στο σύστημα TΑΧΙSNET.

Πρόστιμα - κυρώσεις
Οι υπόχρεοι που δεν θα υποβάλουν δήλωση ή θα υποβάλουν ανακριβή δήλωση αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο 150 έως 400 ευρώ, το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Υπόχρεος ο οποίος παραλείπει να υποβάλει δήλωση μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας ή υποβάλλει ανακριβή-ελλιπή δήλωση, τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή έως 100.000 ευρώ. Στην περίπτωση που το αδίκημα τελείται με στόχο την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου η ποινή θα φτάνει τα δύο χρόνια φυλάκιση και το πρόστιμο τα 500.000 ευρώ, ενώ αν η αποκρυπτόμενη περιουσία υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ, η χρηματική ποινή μπορεί να φτάσει έως και το 1.000.000 ευρώ.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Αλυσιδωτές αντιδράσεις στο διαδίκτυο |

ΕΦ.ΣΥΝ. Η επιλογή έργων από τους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες της European Media Art Platform/EMAP είναι καρπός …