Η Ευρωπαϊκή επαγγελματική ταυτότητα(EPC)

epc

Η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα (European Professional Card, EPC) αποτελεί ηλεκτρονική διαδικασία την οποία μπορείτε να ακολουθήσετε για την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων σε άλλη χώρα της Ε.Ε και όσο η κινητικότητα των εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται, τόσο απλοποιούνται οι τρόποι αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

Αν θέλετε να εργαστείτε σε άλλη χώρα της Ένωσης όπου το επάγγελμά σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο, ενδέχεται να πρέπει να αναγνωρίσετε επίσημα τα επαγγελματικά σας προσόντα, δηλαδή την κατάρτιση και την επαγγελματική σας εμπειρία προτού αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας στη χώρα αυτή..

Η χρήση της είναι ευκολότερη και ταχύτερη από ότι οι παραδοσιακές διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, καθώς και πιο διαφανής: μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία της αίτησής σας διαδικτυακά και να ξαναχρησιμοποιείτε ήδη «φορτωμένα» ηλεκτρονικά έγγραφα για να υποβάλετε νέες αιτήσεις σε άλλες χώρες. Δεν πρόκειται για «φυσική» κάρτα αλλά ηλεκτρονική απόδειξη ότι έχετε περάσει από διοικητικούς ελέγχους και τα επαγγελματικά σας προσόντα έχουν αναγνωριστεί από τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εργαστείτε (χώρα υποδοχής), ή ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις να παρέχετε υπηρεσίες προσωρινά στην εν λόγω χώρα.

Τώρα η Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Ταυτότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν είστε:

 • φαρμακοποιός
 • φυσιοθεραπευτής/φυσιοθεραπεύτρια
 • οδηγός ορειβασίας
 • κτηματομεσίτης/κτηματομεσίτρια

Οι λοιποί επαγγελματίες θα πρέπει να ακολουθούν τις συνήθεις διαδικασίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων. Στο μέλλον, η διαδικασία EPC ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα.

Οι λοιποί επαγγελματίες θα πρέπει να ακολουθούν τις συνήθεις διαδικασίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων. Στο μέλλον, η διαδικασία EPC ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλματα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία EPC αν:

 • επιθυμείτε να ασκήσετε το επάγγελμά σας σε άλλη χώρα της ΕΕ σε προσωρινή και περιστασιακή βάση (προσωρινή κινητικότητα) Ή
 • επιθυμείτε να εγκατασταθείτε σε άλλη χώρα της ΕΕ και να ασκήσετε εκεί το επάγγελμά σας σε μόνιμη βάση (εγκατάσταση).

Η EPC δεν αποτελεί φυσική κάρτα. Είναι η ηλεκτρονική απόδειξη ότι έχετε περάσει από διοικητικούς ελέγχους και τα επαγγελματικά σας προσόντα έχουν αναγνωριστεί από τη χώρα στην οποία επιθυμείτε να εργαστείτε (χώρα υποδοχής), ή ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις να παρέχετε υπηρεσίες προσωρινά στην εν λόγω χώρα.

Όταν μια αίτηση εγκριθεί, θα μπορείτε να δημιουργήσετε το πιστοποιητικό EPC σε μορφή pdf. Το πιστοποιητικό θα περιλαμβάνει επίσης αριθμό αναφοράς, τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο μελλοντικός εργοδότης σας για να ελέγξει διαδικτυακά την εγκυρότητά του.

Αν σχεδιάζετε να εγκατασταθείτε στη χώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα (εγκατάσταση), ενδέχεται επίσης να χρειαστείτε να εγγραφείτε σε επαγγελματικό φορέα ή να υποβληθείτε σε πρόσθετους ελέγχους πριν αρχίσετε να ασκείτε το επάγγελμά σας. Μπορείτε να πληροφορηθείτε από τις αρμόδιες εθνικές αρχές αν αυτό απαιτείται στην περίπτωσή σας.

Προσόντα που αποκτήσατε εκτός της ΕΕ

Αν αποκτήσατε τα προσόντα σας εκτός της ΕΕ, μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για EPC υπό την προϋπόθεση ότι:

 • τα προσόντα σας έχουν ήδη αναγνωριστεί σε μια χώρα της ΕΕ και
 • έχετε ασκήσει το επάγγελμά σας σε αυτή τη χώρα επί 3 τουλάχιστον χρόνια μετά την αναγνώριση

Πλεονεκτήματα της ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας

 • Οι αρχές της χώρας σας θα σας βοηθήσουν με την αίτησή σας και θα ελέγξουν αν είναι σωστή και πλήρης. Επίσης, θα πιστοποιήσουν τη γνησιότητα και την εγκυρότητα των εγγράφων σας.
 • Στο μέλλον, είτε θελήσετε να υποβάλετε αίτημα για μακροχρόνια εγκατάσταση είτε να παρέχετε υπηρεσίες προσωρινά σε άλλη χώρα, ο φάκελός σας θα υπάρχει ήδη στο σύστημα και δεν θα χρειαστεί να τηλεφορτώσετε ξανά όλα τα έγγραφα. Έτσι θα εξοικονομήσετε χρόνο για τις επόμενες αιτήσεις.
 • Εάν οι αρχές της χώρας υποδοχής που έχουν αναλάβει τη διεκπεραίωση της αίτησής σας δεν λάβουν οριστική απόφαση εντός της σχετικής προθεσμίας, η αναγνώριση χορηγείται αυτόματα και θα μπορείτε να δημιουργήσετε το πιστοποιητικό EPC.

Για πόσο διάστημα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την EPC σας;

 • επ' αόριστον, εάν η εγκατάστασή σας είναι μακροχρόνια (εγκατάσταση)
 • 18 μήνες στις περισσότερες περιπτώσεις στις οποίες παρέχετε προσωρινά υπηρεσίες, ή 12 μήνες για επαγγέλματα που έχουν επίπτωση στη δημόσια υγεία ή ασφάλεια.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για EPC

Για να υποβάλετε αίτηση για EPC, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε με την ECAS, την Υπηρεσία Ταυτοποίησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα πρέπει να δημιουργήσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, εάν δεν διαθέτετε ήδη.

Στη συνέχεια, θα χρειαστείτε λίγα λεπτά για να συμπληρώσετε το προφίλ σας στην EPC με τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας σας.

Όταν έχουν συμπληρωθεί τα στοιχεία του προφίλ σας, μπορείτε να δημιουργήσετε αίτηση, να τηλεφορτώσετε ηλεκτρονικά σαρωμένα αντίγραφα των σχετικών εγγράφων και να τα υποβάλετε στην αρχή της χώρας καταγωγής σας.

Κάθε δικαιολογητικό θα πρέπει να σαρώνεται και στη συνέχεια να τηλεφορτώνεται ως ξεχωριστό αρχείο.

Στο προφίλ σας μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικαιροποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας σας (διεύθυνση e-mail, αριθμός τηλεφώνου). Όταν έχει υποβληθεί η πρώτη αίτηση, δεν μπορείτε πλέον να επικαιροποιήσετε μόνοι σας τα προσωπικά στοιχεία σας (αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, επώνυμο ή υπηκοότητα - τα οποία θα αναγράφονται στο πιστοποιητικό), αλλά θα πρέπει να ζητήσετε την επικαιροποίησή τους από την αρχή που χειρίζεται τον φάκελό σας.

Για κάθε αίτηση, οι αρχές τόσο της χώρας καταγωγής όσο και της χώρας υποδοχής ενδέχεται να σας χρεώσουν τέλη για την εξέταση του φακέλου σας. Στην περίπτωση αυτή, θα λάβετε ξεχωριστό τιμολόγιο από κάθε αρχή.

Οι αρχές μπορεί επίσης να σας ζητήσουν να προσκομίσετε επικυρωμένα αντίγραφα των εγγράφων σας, σε περίπτωση που δεν μπορούν να επαληθεύσουν την εγκυρότητά τους.

Αφήστε τους εργοδότες σας να ελέγξουν την εγκυρότητα της EPC σας

Οι εργοδότες σας, οι επαγγελματικές οργανώσεις σας ή άλλα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να επαληθεύσουν διαδικτυακά την εγκυρότητα της EPC σας χρησιμοποιώντας τον αριθμό αναφοράς που αναγράφεται στο πιστοποιητικό σας.

Για τον έλεγχο της EPC σας, θα χρειαστούν επίσης τα προσωπικά σας στοιχεία ταυτότητας (αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου), τα οποία καταχωρίσατε όταν υποβάλατε την αίτησή σας.


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Κραυγή αγωνίας από εστίαση-μπαρ: «Μία στις τρεις επιχειρήσεις πάει για λουκέτο»

Αντιμέτωποι με απώλειες χιλιάδων θέσεων εργασίας βρίσκονται ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι σε εστίαση και μπαρ. Πώς θα …