571 μόνιμες θέσεις εργασίας-Υποβολή αιτήσεων

ergasialate-life-job-hunting

Δεκτές μέχρι και τις 25 του μηνός θα γίνονται οι αιτήσεις των 571 προσλήψεων Δευτεροβάθμιας (Δ.Ε.) Εκπαίδευσης, που έχουν προκηρυχθεί από το ΑΣΕΠ, για τις ειδικότητες "Δακτυλογράφων-Χειριστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Γραμματέων Δακτυλογράφων" και "Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικών Γραμματέων, Διοικητικού – Οικονομικού", με μονιμότητα σε συνολικά έξι υπουργεία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύνανται να υποβάλουν για την πλήρωση των προκηρυσσομένων θέσεων, οι υποψήφιοι που πληρούν τους όρους της παρούσας προκήρυξης εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής δεν :

  • έχουν ήδη διοριστεί ως τακτικό προσωπικό, μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) με οποιαδήποτε διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
  • διορίστηκαν ως τακτικό προσωπικό με οποιαδήποτε διαδικασία διορισμού ή πρόσληψης τακτικού προσωπικού στο Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και εν συνεχεία παραιτήθηκαν,
  • κατατάχθηκαν βάσει νέου πανελλήνιου πίνακα (Ανασύνταξη Πινάκων Κατάταξης Προκήρυξης ΑΣΕΠ 8/1997(ΦΕΚ 124/30.6.2005/Τ.Π.ΑΣΕΠ) σε σειρά διοριστέου σε 5 εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3320/2005 και δεν αποδέχτηκαν το διορισμό τους.

Επίσης, όσοι υποψήφιοι έχουν ενταχθεί στον πίνακα διοριστέων της 1ΕΓ/2016 Προκήρυξης (Φ.Ε.Κ. 3/10.5.2016, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π, όπως διορθώθηκε με το Φ.Ε.Κ 4/19.5.2016, τ. Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) λαμβανομένης υπόψη και τυχόν ανασύνταξης αυτού μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δεν δύνανται να υποβάλουν Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παρούσα προκήρυξη.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ

ΦΟΡΕΑΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΤΑΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) 5
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) 3
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) 10
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣ/ΚΗΣ) 4
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ) 2
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) 2
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) 5
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ) 3
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) 2
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ) 2
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΕΦΕΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ) 3
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΒΟΛΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ) 2
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΠΑΤΡΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΧΑΝΙΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) 7
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 2
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΦΕΤΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΦΕΤΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ) 25
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΙΓΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΜΦΙΣΣΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΟΛΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 2
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 7
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΗΒΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ) 2
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΞΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΝΑΥΠΛΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ) 3
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ) 5
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΥ) 2
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΑΜΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΥΡΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΧΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) 1
ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  (ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ) 8
ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 15
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ («ΖΩΣΙΜΑΙΑ»ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 9
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 20
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) 4
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) 5
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) 3
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ) 4
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΥΤΙΝΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΗΛΕΩΝ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΒΕΡΟΙΑΣ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΕΡΡΩΝ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΠΑΡΤΗΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΜΟΥ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ) 20
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ) 15
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) 3
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΠΘ) 7
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 5
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 3
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 5
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 6
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) 3
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 5
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ) 4
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΡΗΤΗΣ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΘΗΝΑΣ) 8
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 5
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ) 4
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΕΛΛΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΣΑΜΟΥ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΧΑΝΙΩΝ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ& ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΑΜΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΔΑΣΩΝ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ) 20
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) 4
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 25
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 4
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 13
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ) 8
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 5
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) 5
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΙΩΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ) 10
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ) 2
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ) 3
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 1
ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ (ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ) 3
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΦΕΤ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΕΦΕΤ 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ) 2
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 6
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΓΕΝΟΥΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΡΩΝ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ- ΑΘΗΝΑ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ- ΠΟΡΟΣ ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ- ΧΑΛΚΙΔΑ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ) 1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 20

Δειτε ολοκληρη την προκήρυξη εδω


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

«Θέλω τα έργα μου να είναι ανοιχτά σε κάθε βλέμμα και ανάγνωση»

Η πρώτη ατομική έκθεσή της με τίτλο «Ορίζοντες του Βλέμματος» εγκαινιάζεται αύριο στην Αίθουσα Τέχνης …