Υποβολή αιτήσεων στήριξης 24,7 εκατ. ευρώ για εγκατάσταση νέων αγροτών

agrotikis-programma

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει ότι εκδόθηκε το ΦΕΚ Β’ 3442/25-10-2016 που αφορά την πρόσκληση (ΑΔΑ: Ω8ΣΕ4653ΠΓ-ΙΚΣ) για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο υπομέτρο 6.1. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020 για το έτος 2016.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που θα διαθέτουν βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Από το πρόγραμμα προβλέπεται η ενίσχυση φυσικών προσώπων τα οποία κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να  έχουν συμπληρώσει  το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν θα έχουν υπερβεί το 41ο έτος. Να δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα, στη γεωργική παραγωγή,  με έδρα την ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους και να έχουν εγκατασταθεί,  για πρώτη φορά, το τελευταίο δωδεκάμηνο  πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στήριξης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), να έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτησης Στήριξης το έτος 2016 και να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίες αγρότες «νεοεισερχόμενοι» στον αγροτικό τομέα.

Ως ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου ορίζονται τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4), με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή/και ποσοτικούς στόχους. Το επιχειρηματικό σχέδιο συντάσσεται από σύμβουλο γεωτεχνικό ή τεχνολόγο γεωπονίας όποιος αναλαμβάνει την τεχνική στήριξη του υποψηφίου έως την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου. Το μέγεθος της παραγωγικής δυναμικότητας θα πρέπει να είναι ίσο ή μεγαλύτερο από  8.000 ευρώ και έως 100.000 ευρώ. Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης θα πρέπει να ευρίσκονται εντός της ευρύτερης περιοχής το τόπου μόνιμης κατοικίας,  μπορεί να είναι ιδιόκτητα ή/και μισθωμένα, ενώ το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο θα πρέπει να είναι ιδιόκτητο.

ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης όσοι έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5 ετών πριν την πρώτη εγκατάσταση, έχουν εξωγεωργική απασχόληση, μόνιμη εξαρτημένη ή μη εξαρτημένη, έχουν σύζυγο επαγγελματία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις για να οριστεί ως επαγγελματίας αγρότης, είναι άμεσα συνταξιοδοτούμενοι, ή ήταν δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή του ΕΠΑΑ-ΑΥ 2000-2006. Επίσης, αποκλείονται όσοι/ες φοιτούν ή όσοι εκτίουν ποινές φυλάκισης.

Η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο ανέρχεται σε 241 εκατ. ευρώ και για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατανέμονται πιστώσεις ύψους 24.700.000 ευρώ.

Το ποσό στήριξης  κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ, ανάλογα με την παραγωγική κατεύθυνση της γεωργικής εκμετάλλευσης και την περιοχή μόνιμης κατοικίας  του αρχηγού της εκμετάλλευσης (ορεινή ή μειονεκτική).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στήριξης - φάκελο υποψηφιότητας από τις 31 Οκτωβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου 2016, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Κατόπιν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από την 1 Δεκεμβρίου 2016 έως και τις 7 Δεκεμβρίου 2016, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Λεπτομέρειες σχετικά με τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις, που διέπουν το μέτρο, περιγράφονται στη προκήρυξη του μέτρου, που ακολουθεί συνημμένα. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το κείμενο της προκήρυξης στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr (του Υπ.Α.Α.Τ.) και www.pde.gov.gr (της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας).

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση και πληροφορία μπορούν να απευθύνονται, ανάλογα με το τόπο μόνιμης κατοικίας τους, στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, καθώς και στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα παρακάτω τηλέφωνα:

 • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τηλ. 2613613202, 2613613208
 • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, τηλ. 2631361114, 2631361655
 • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, τηλ. 2613613711,    
 • 2613613712
 • Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας, τηλ. 2621360164,
 • 2621360171

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2014-2020)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2016
 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ 2014-2020

 

"Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας «Π.Α.Α.» 2014-2020 στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1305/2013 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.).

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Το υπομέτρο 6.1  συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης «Ε.Γ.Τ.Α.Α.») και το Ελληνικό Δημόσιο. Προβλέπεται ποσό συνολικού ύψους 241.000.000€ για την κάλυψη των αναγκών της παρούσας πρόσκλησης το οποίο κατανέμεται ως εξής:

Α/Α Περιφέρεια Προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης σε €
1 Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 23.400.000
2 Κεντρικής Μακεδονίας 43.600.000
3 Δυτικής Μακεδονίας 12.000.000
4

 

Θεσσαλίας 25.500.000
5 Στερεάς Ελλάδος 17.700.000
6 Ηπείρου 13.600.000
7 Ιονίων Νήσων 6.500.000
8 Δυτικής Ελλάδος 24.700.000
9 Πελοποννήσου 24.400.000
10 Αττικής 5.800.000
11 Νοτίου Αιγαίου 7.600.000
12 Βορείου Αιγαίου 11.400.000
13 Κρήτης 24.800.000
ΣΥΝΟΛΟ 241.000.000

 Α. Περίοδος, τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας έτους 2016.

 1. Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων στήριξης- φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 31-10-2016 έως 30-11-2016 και ως περίοδος έγκρισης αυτών η μετά την 7-12-2016 περίοδος.
 2. Τρόπος και τόπος υποβολής αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας: Κάθε υποψήφιος δικαιούχος έχει δικαίωμα να υποβάλει μόνο μία αίτηση στήριξης σε μία μόνο από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας, πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στο δικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis Στην ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται το σύνολο των δικαιολογητικών και εγγράφων σε μορφή pdf. Εφόσον η αίτηση, μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο και τα συνημμένα δικαιολογητικά, οριστικοποιηθεί κατ’ εντολή του δικαιούχου, λαμβάνει μοναδικό κωδικό και ημερομηνία οριστικοποίησης από το ΠΣΚΕ από την οποία τεκμαίρεται το εμπρόθεσμο της υποβολής. Μετά την ηλεκτρονική υποβολή, εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο ΠΣΚΕ, δηλαδή από τις 1-12-2016 έως και τις 7-12-2016, οι υποψήφιοι δικαιούχοι οφείλουν να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής.

Β. Όροι,  προϋποθέσεις και λοιπές διαδικασίες ένταξης

Δικαιούχοι Υποψήφιοι Νέοι Γεωργοί

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στήριξης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα. Λεπτομέρειες για την επιλεξιμότητα των υποψήφιων νομικών προσώπων παρέχονται στην αναλυτική πρόσκληση του μέτρου. Για τα φυσικά πρόσωπα και τις εκμεταλλεύσεις τους ισχύουν αθροιστικά τα εξής:

 1. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους.
 2. Είναι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1. Περιορισμοί ως προς την επιλεξιμότητα του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου υφίστανται μόνο για το 5ο διαμέρισμα Θεσσαλονίκης και για κάποιες περιοχές της ΠΕ Αττικής. Οι περιοχές αυτές ορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση του μέτρου.
 • Έχουν εγκατασταθεί για πρώτη φορά κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης. Πρώτη εγκατάσταση Νέων Γεωργών νοείται η για πρώτη φορά επαγγελματική ενασχόληση με τη γεωργία. Ως ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης νοείται η για πρώτη φορά εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του/της υποψηφίου δικαιούχου νέου γεωργού ως «επαγγελματία αγρότη» νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα. Έπεται ότι οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίες αγρότες νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.
 1. Είναι εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) και έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Στήριξης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης στο υπομέτρο 6.1. όπως είχε δημοσιοποιηθεί με την προδημοσίευση του υπομέτρου.
 2. Δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 3. Δεσμεύονται να εκπληρώνουν την ιδιότητα του «ενεργού» αγρότη εντός 18 μηνών από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.
 • Εφόσον δεν διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να τα αποκτήσουν μέσω του Υπομέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 2020 εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισής τους.
 • Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική Πρόσκληση του Υπομέτρου, με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα τρία (3) έτη και μέγιστη τα τέσσερα (4) έτη με δεσμευτικούς ποιοτικούς ή/και ποσοτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους, αναλαμβάνοντας τις υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που περιγράφονται στην αναλυτική Πρόσκληση του μέτρου.
 1. Δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες μη επιλέξιμων υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αναλυτικής Πρόσκλησης του Υπομέτρου.
 2. Η γεωργική εκμετάλλευση του υποψηφίου πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης.
 3. Η γεωργική εκμετάλλευσή του υποψηφίου πρέπει να έχει μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) τουλάχιστον ίσο με 8.000 € έως και 100.000 €.
 • Το σύνολο της γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1 από τον υποψήφιο δικαιούχο.
 • Ως προς τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις ισχύουν επιπλέον τα ακόλουθα:

α) Η ιδιοκτησία στα πλαίσια της οικογένειας θεωρείται ότι υφίσταται στο πρόσωπο και των δύο συζύγων, ανεξαρτήτως πραγματικού γεγονότος. Συνεπώς στη γεωργική έκταση του υποψηφίου δικαιούχου συνυπολογίζεται και η γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει στο/στη σύζυγο εφόσον αυτή έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του υποψηφίου κατά το έτος υποβολής της αίτησης στήριξης προς ένταξη στο Υπομέτρο 6.1.

β) Μόνο ένας εκ των συζύγων μπορεί να θεωρηθεί ως αρχηγός της οικογενειακής εκμετάλλευσης. Μεταβίβαση της αρχηγίας γεωργικής εκμετάλλευσης από σύζυγο που είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ με την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη ή έχει τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού στο ΜΑΑΕ ως επαγγελματίας αγρότης, δεν γίνεται αποδεκτή για την ένταξη στο Υπομέτρο 6.1.

γ) Το σύνολο της εκμετάλλευσης του υποψηφίου πρέπει να έχει περιληφθεί στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης που αυτός έχει υποβάλλει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Γ. Οικονομική Στήριξη

Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α’ δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται το αργότερο εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων. Το ποσό στήριξης κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με τον προσανατολισμό της παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση και την κατηγορία της περιοχής μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης ως εξής:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ -ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (€)
1 Προσανατολισμός παραγωγής εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση Φυτική 17.000
Μικτή 17.000
Κτηνοτροφική 19.500
2 Προσαύξηση στα ανωτέρω ποσά ανάλογα με την περιοχή μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της εκμετάλλευσης Ορεινή 2.500
Μειονεκτική 2.500
Μικρά νησιά με πληθυσμό μέχρι και 3.000 κατοίκους 2.500
Λοιπές περιοχές 0
Ύψος στήριξης που μπορεί να χορηγηθεί - Σύνολο Μέγιστο 22.000
Ελάχιστο 17.000

 Δ. Συμπλήρωση και υποβολή Φακέλου Υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση της αναλυτικής Πρόσκλησης και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα νέων γεωργών πρέπει να υποβάλουν αίτηση στήριξης - φάκελο υποψηφιότητας ηλεκτρονικά. Την αναλυτική Πρόσκληση του υπομέτρου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr, και www.agrotikianaptixi.gr καθώς και από τις ιστοσελίδες των Περιφερειών.

Ε. Συμπληρωματικές πληροφορίες

Η αναλυτική περιγραφή του Υπομετρου 6.1, οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι επιλεξιμότητες υποψηφίων και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης των δικαιούχων, η διαδικασία καταβολής των οικονομικών ενισχύσεων καθώς και οι δεσμευτικοί στόχοι, οι δεσμεύσεις και υποχρεώσεις των δικαιούχων αναφέρονται στην με αρ. 8585/10-10-2016 Υπουργική Απόφαση όπως ισχύει κάθε φορά και στην αναλυτική πρόσκληση του υπομέτρου που βρίσκονται στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr. Εκτός των ενδεικτικώς αναφερομένων στην παρούσα απόφαση, οι υποψήφιοι αλλά και οι μετέπειτα δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρούν και να πληρούν όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στις διατάξεις εφαρμογής του Υπομέτρου 6.1.

Τα στοιχεία των ενδιαφερομένων θα δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με το άρθρο 111 του Καν. 1306/2013 και τα στοιχεία τους ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τις αρχές ελέγχου και διερεύνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Χώρας. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και του Καν. (ΕΚ) 45/2001 περί προστασίας των δεδομένων.

Στ. Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης

Η παρούσα αποτελεί περίληψη της αναλυτικής Πρόσκλησης του Υπομέτρου. Περαιτέρω εξειδικευμένη πληροφόρηση παρέχεται από:

 • Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειών.
 • Τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής στις κατά τόπους Περιφερειακές Ενότητες.
 • Τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr και των 13 Περιφερειών της χώρας."
Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Αριθμός εισακτέων στα ΑΣΕΙ και στις ΑΣΣΥ 2021-2022

Αριθμός εισακτέων στα ΑΣΕΙ και στις ΑΣΣΥ 2021-2022 Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και Ανώτερες …