Νέα θέση

jobs2

Εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Introduction of new oLIVE crop management practices focused on CLIMAte change mitigation and adaptationoLIVE CLIMA», το Τμήμα Εδαφολογίας Αθηνών του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ–ΔΗΜΗΤΡΑ.

Συγκεκριμένα ενδιαφέρεται για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, πτυχιούχο Βιολόγο ΠΕ ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος θα αναλάβει, θα υλοποιήσει και θα παραδώσει τα παρακάτω:

 • Προσδιορισμός μικροβιολογικής δραστηριότητας σε 840 δείγματα εδάφους
 • Προσδιορισμός μικροβιολογικής βιομάζας σε 840 δείγματα εδάφους
 • Προσδιορισμός οργανικών κλασμάτων σε 840 δείγματα εδάφους
 • Προσδιορισμός αμμωνιακού και νιτρικού αζώτου σε 840 δείγματα εδάφους
 •  Προσδιορισμός ολικού αζώτου σε 840 δείγματα εδάφους
 • Επεξεργασία των αποτελεσμάτων αναλύσεων με βάσεις δεδομένων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Να είναι κάτοχος πτυχίου βιολογίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμματισμού Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής, ή αναγνωρισμένο ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
 1. Να είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος που να σχετίζεται με την μικροβιολογία εδάφους.
 1. Να έχει αποδεδειγμένη μακροχρόνια εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την μικροβιολογία εδάφους.
 1. Να έχει αποδεδειγμένη μακροχρόνια ερευνητική εμπειρία, τουλάχιστον 3 ετών, στη μικροβιολογία εδάφους και στην αξιολόγηση αποτελεσμάτων.
 1. Να έχει αποδεδειγμένη μακροχρόνια εμπειρία, τουλάχιστον 3 ετών, που να σχετίζεταιμε τις εργαστηριακές αναλύσεις της εδαφικής μικροχλωρίδας.  16PROC005387740 2016-11-14

Κατά συνέπεια διευκρινίζεται ότι αν ουδείς υποψήφιος δεν έχει και τα πέντε (5) προσόντα υπερτερεί ο υποψήφιος που έχει τα (4) τέσσερα και κατά προτεραιότητα 1, 2, 3 και 4. Αν οι υποψήφιοι έχουν τρία (3) από τα πέντε (5) προσόντα επιλέγεται αυτός που πληρεί 1,2 και 3. Αν οι υποψήφιοι έχουν δύο (2) από τα πέντε (5) προσόντα επιλέγεται αυτός που πληρεί τα 1 και 2. Οι υποψήφιοι που δενέχουν τα προσόντα 1 και 2 αποκλείονται από την αξιολόγηση.

Ο ανάδοχος θα συνεργάζεται με τον Επιστημονικό Υπεύθυνο (Ε.Υ.) του εν λόγω έργου και την ερευνητική ομάδα του Τμήματος Εδαφολογίας για την ανάπτυξη των παραδοτέων. Λόγω της φύσης του έργου δύναται να χρησιμοποιηθούν οι εγκαταστάσεις του ΤΕΑ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ ο ανάδοχος εφόσον του ζητηθεί θα ενημερώνει τον Ε.Υ. του έργου ακόμα και για την ημερήσια πορεία των εργασιών που διενεργούνται στις εγκαταστάσεις του ΤΕΑ.

Η σύμβαση μίσθωσης έργου θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της έως 31/8/2017. Το ποσό της αμοιβής για το ανατιθέμενο έργο ορίζεται στα 14.880,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, θα καταβληθεί με την τμηματική υποβολή των παραδοτέων που θα οριστεί από τον Ε.Υ. του έργου και θα καλυφθεί πλήρως από τις πιστώσεις του έργου oLIVE CLIMA.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του αντισυμβαλλόμενου κατόπιν παράδοσης των παραδοτέων εις διπλούν στο ΤΕΑ και έγκρισης της ποιότητας του εκτελούμενου έργου από τον Ε.Υ των σχετικών δράσεων του έργου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681 ΑΚ, μέχρι και την 23/11/2016 και ώρα 12:00 σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την αριθμ. 2547/14-11-2016 IEYΠ – ΤΕΑ Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος», σημειώνοντας και τον τίτλο του έργου για το οποίο υποβάλλουν την πρόταση. Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Τμήματος Εδαφολογίας Αθηνών της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Σοφοκλή Βενιζέλου 1, 141 23, Λυκόβρυση Αττικής. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-2816974 – 2832031 – (εσ. 316,330).

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δεν δεσμεύει τον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ να συνάψει συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους και δεν γεννά δικαιώματα προσδοκίας. Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ διατηρεί το δικαίωμα επιλογής του προσώπου του αντισυμβαλλομένου, καθώς και πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την ίδια τη σύναψη ή μη της σχετικής σύμβασης.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Άφιξη Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο

Στο Κάιρο βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του στην Αίγυπτο. Τον …