Στα 7,4 δισ. το πρωτογενές πλεόνασμα

Υπέρβαση στόχου κατά 3,3% ή 1,45 δισ. ευρώ εμφανίζουν τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού στο ενδεκάμηνο, γεγονός που σε συνδυασμό με την υπερσυγκράτηση δαπανών, που συνεχίζεται, οδήγησε σε πρωτογενές πλεόνασμα μαμούθ 7,42 δισ. ευρώ.

Η υπεραπόδοση εσόδων οφείλεται κυρίως στις αυξημένες εισπράξεις από φόρο εισοδήματος, άμεσους φόρους και ΦΠΑ. Αντίθετα κάτω των στόχων κινήθηκαν οι εισπράξεις από φόρους στην περιουσία και από ΕΦΚ στα ενεργειακά προϊόντα, ενώ μειωμένα έναντι του προσδοκόμενου είναι και τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις.

Μειωμένες έναντι του στόχου εμφανίζονται και οι επιστροφές φόρων, ενώ αποκλίσεις εμφανίζει και το ΠΔΕ.

Ειδικά τον Νοέμβριο, στη διάρκεια του οποίου στα κρατικά ταμεία μπήκαν 527 εκατ. ευρώ περισσότερα από ό,τι προβλεπόταν στον προϋπολογισμό, υπεραπόδοση εμφανίζουν οι φόροι εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οι εισπράξεις από ΦΠΑ, και φυσικά από έμμεσους φόρους.

Τα στοιχεία αναλυτικά σύμφωνα με το tovima.gr:

Σύμφωνα με τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016, παρουσιάζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 2.023 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1.245 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του Προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 1.852 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 7.416 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 4.339 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3.553 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 47.942 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.501 εκατ. ευρώ ή 3,2% έναντι του στόχου για το 2016 που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού του 2017.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 44.652 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.447 εκατ. ευρώ ή 3,3% έναντι του στόχου.

Ποιοι φόροι υπεραπέδωσαν

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:

 • Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 144 εκατ. ευρώ ή 1,9%,
 • Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 423 εκατ. ευρώ ή 13,7%,
 • Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 11 εκατ. ευρώ ή 1,0%,
 • Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 40 εκατ. ευρώ ή 2,6%,
 • Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 71 εκατ. ευρώ ή 2,6%,
 • ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 15 εκατ. ευρώ ή 1,0%,
 • ΦΠΑ καπνού κατά 46 εκατ. ευρώ ή 7,7%,
 • ΦΠΑ λοιπών κατά 176 εκατ. ευρώ ή 1,5%,
 • Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 17 εκατ. ευρώ ή 3,9%,
 • Φόρος ασφαλίστρων κατά 19 εκατ. ευρώ ή 6,0%,
 • Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 133 εκατ. ευρώ ή 5,2%,
 • Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ ή 4,5%,
 • Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 36 εκατ. ευρώ ή 5,2%,
 • Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 12 εκατ. ευρώ ή 3,9%
 • Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 25 εκατ. ευρώ ή 6,9%,
 • Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 176 εκατ. ευρώ ή 4,7%,
 • και ποιοι δεν έφεραν τα αναμενόμενα

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

 1. Φόροι στην περιουσία κατά 29 εκατ. ευρώ ή 0,9%.
 2. ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 34 εκατ. ευρώ ή 0,9%,
 3. Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 28 εκατ. ευρώ ή 20,4%,
 4. Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 29 εκατ. ευρώ, ή 26,1%.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 2.681 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 201 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (2.882 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.290 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 54 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Σε αυστηρή δίαιτα οι δαπάνες

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 ανήλθαν στα 45.919 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 2.373 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (48.292 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 42.442 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1.290 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 846 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015 κατά 43 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 174 εκατ. ευρώ για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, 114 εκατ. ευρώ για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, 49 εκατ. ευρώ για επιδόματα πολυτέκνων, 50 εκατ. ευρώ για τις μεταναστευτικές ροές και 10 εκατ. ευρώ για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΥΠΕΘΑ.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 3.476 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 1.084 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Τα στοιχεία για τον Νοέμβριο

Ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2016 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.133 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 563 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 4.577 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 527 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Νοεμβρίου 2016 οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες:

 1. του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 67 εκατ. ευρώ,
 2. του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 107 εκατ. ευρώ,
 3. των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 40 εκατ. ευρώ,
 4. των λοιπών άμεσων φόρων κατά 41 εκατ. ευρώ,
 5. του ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 18 εκατ. ευρώ,
 6.  του ΦΠΑ καπνού κατά 28 εκατ. ευρώ,
 7. του ΦΠΑ λοιπών κατά 40 εκατ. ευρώ,
 8. των λοιπών φόρων συναλλαγών κατά 10 εκατ. ευρώ,
 9. του φόρου ασφαλίστρων κατά 17 εκατ. ευρώ,
 10. των λοιπών ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 76 εκατ. ευρώ,
 11. των έμμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 21 εκατ. ευρώ,
 12. των λοιπών έμμεσων φόρων κατά 10 εκατ. ευρώ,
 13. των απολήψεων από Ε.Ε. κατά 26 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:

 • στα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 29 εκατ. ευρώ,
 • στα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 29 εκατ. ευρώ,
 • στα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 34 εκατ. ευρώ.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την περίοδο Νοεμβρίου 2016 ανήλθαν σε 295 εκατ. ευρώ σημειώνοντας μείωση κατά 111 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (406 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Νοεμβρίου 2016 ανήλθαν σε 556 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 36 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικά για τον μήνα Νοέμβριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4.422 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 392 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.935 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 169 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 486 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 224 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.


Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Σωρεία μέτρων κατεδάφισης των συντάξεων με το μνημόνιο Πισσαρίδη

1. Να καταργηθούν τα μεταβατικά όρια συνταξιοδότησης από το 2022, εισηγείται η Επιτροπή Πισσαρίδη! Τάσσεται …