Θέσεις για 118 άτομα

Με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ανακοινώνει την πρόσληψη, εκατό δέκα οκτώ (118) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της,  η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Ενίσχυση της Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης μέσω της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της» το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Ειδικότητες:

 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑ (ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ) 2
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙ ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΑ (ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΙΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ (ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ) 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΑ (ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΡΑΦΗΝΑ (ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ- ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΑ (ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ) 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ) Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΒΕΡΟΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ) Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΕΡΡΕΣ (ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ) Ν. ΣΕΡΡΩΝ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΒΑΛΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΘΗΒΑ (ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ) 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ) Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑ 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ (ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ) 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΟΛΙΑΝΑ (ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ) 1
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ (ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ) 2
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 13
ΠΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ) Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΒΕΡΟΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ) Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 4
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΙΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ) 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙ 4
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΛΑΚΑΣΑ (ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΥΣΙΝΑ (ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ) Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΡΑΦΗΝΑ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΤΑ (ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ) 1
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΕΡΒΕΝΙ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΕΡΡΕΣ (ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ) 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑ (ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ) 3
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΒΑΛΑ (ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ) 3
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΝΟΦΥΤΑ (ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ) Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΘΗΒΑ (ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ) 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΡΙΤΣΩΝΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ) Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ) 6
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ (ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ) 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΟΛΙΑΝΑ (ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ) 2
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑ (ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ) Ν. ΠΡΕΒΕΖΗΣ 4
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 3
ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 1
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 2
ΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ 2

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

  • Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Λ. Συγγρού 83, Τ.Κ. 11745, και ώρες 9.00 με 15.00 απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης, υπόψη κ. Γεωργίου Παραμανίδη (τηλ. επικοινωνίας: 210-9285109, 210-9285106, 210-9285151, 2109-285129, 210- 9285145).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ).

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Καταληκτική ημερομηνία: 23-10-2017


 

Σχόλια

To ergasianews.gr θεωρεί δικαίωμα του κάθε αναγνώστη να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, τονίζουμε ρητά ότι δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν τον εκάστοτε χρήστη και μόνο αυτόν. Παρακαλούμε πολύ να είστε ευπρεπείς στις εκφράσεις σας. Τα σχόλια με ύβρεις θα διαγράφονται, ενώ οι χρήστες που προκαλούν ή υβρίζουν θα αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Ανησυχία εν όψει του χειμώνα σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία

Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία, οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες που επλήγησαν πολύ σοβαρά στο πρώτο κύμα …